Inhoud van de Talks, op nummer ... tot 137 met dank aan Jeanette Schoemakers

Inhoud van de Talks, op nummer ... tot 137 met dank aan Jeanette Schoemakers

TALKS VAN TANNI KOENS

W2021

onder darmproblemen, sinusitis, longproblemen etc. Zit een aandoening links of rechts ?

 1. Taak van een lichtwerker, sinusitis nader toegelicht, heilige datum vrijdag de 13e.

 2. Praatmetjehuisdier,ook zij ervaren deze heftige megatransformatie.

 3. Wat zijn energetische aanvallen en hoe bescherm jij jezelf hier tegen. Wat zijn rode

  knopjes en welke functie hebben ze ?

 4. Hoewordjeeenonafhankelijkevoelerendenker.Korteuitlegvaneenmeditatie,hoe

  verbind je je met de zilveren stroom van Moeder Aarde en de gouden stroom van de

  Kosmos. En hoe bescherm je jezelf tegen lage trilling met drie gouden koepels.

 5. Triggersinjedagelijkseleven...Hoejouwengelenengidsenvoortdurendsituaties

  en mensen op je pad brengen om te kunnen groeien naar hoger bewustzijn. Verder een uitleg van je Innerlijke Christus, in het midden van je spirituele hart met links de Ahriman en rechts de Lucifer.

 6. In je hart zijn en blijven, hoe doe je dat in deze lastige tijd .. Vertrouw erop dat elk mens zijn eigen Zielspad volgt en een eigen missie heeft. Hou je hart open voor je naasten, die je nu afwijzen.

 7. Uitleg van het woord Crisis = Kans (sanskriet) en functie van Crisis : herinneren wie je werkelijk bent. De wet van oorzaak en gevolg uitgelegd en hoe belangrijk het is om nu je karma op te lossen. Het oproepen van een JA-gevoel, hoe blijf je verbonden met bijv. je naasten die een tegengesteld standpunt hebben.

 8. Uitleg van walk-inns, klonen, wanderers (zwerfgeesten), observers (vaak aliens). Wat H o l y w o o d ons laat zien : science fact films. Uitleg 12 zielsdelen en je Over Soul. Verder gaat ze in op het tijdperk Atlantis: de bloeiperiode en de teloorgang. En dat vele mensen nu op Aarde zijn met oude stukken uit Atlantis, waar karma gestart is. Ook een uitleg over de verschillende wortelrassen.

 9. 10.Ben jij ook de Karma drager van jouw familie ? Over zware lasten, ziekten, vervloekingen, verstrikkingen en hoe je deze kan oplossen voor jezelf en de volgende generaties. Jij bent bewust geboren in deze familie met deze verantwoordelijkheid en gave. Verder gaat Tanni in op zielen die bewust gekozen hebben voor een mentale of fysieke handicap.

11. Je morele kompas als Lichtwerker: blijf uit je oordeel, maar zet je Licht op het duister. Uitleg van de 6 stappen van het Socratisch Gesprek en integer handelen.

D12.e functie van lichaamstaal, hoe je lichaam nooit liegt in tegenstelling tot je denkgeest. De 3-eenheid van je Geest, je Lichaam en je Ziel.
13.Ouder- Kind relatie: de overheid is gericht op de jeugd. Hoe kan je je kind weerbaar

maken. Stappenplan om je kind op een liefdevolle manier verantwoordelijk te maken. 14.De “volgers” in onze samenleving, gericht op de buitenkant zonder eigen identiteit.

Over geheime genootschappen, de hoofdzonde (Atlantis) en een versnipperde ziel. Hoe creativiteit je kan helpen om je Ziel te helen en verlicht te worden. Om weer in je kracht te komen en authentiek te worden.

15.Waarom kunnen zoveel mensen moeilijk contact met hun hart maken. In deze talk legt Tanni uit dat dit vaak komt door trauma en versnipperde ziel. Onze Ziel heeft alle info uit alle levens opgeslagen. Door je hart af te sluiten ben je uit directe verbinding met je Ziel en handel je vanuit je intellect. Verder wat onopgelost trauma bij jou doet.Wat is de boodschap van je Ziel van een ziekte of kwaal ? Welke emotie zit eraan verbonden?

16.Uitleg : hoe maak je een plasma gans van de Iraanse kernfysicus M. K e s h e. Wat deze man heeft gedaan voor de wereld en de werking van zijn verschillende ganzen.

17.Je lichtteam geeft jou altijd duwtjes in de goede richting, let op de signalen ! Het gevaar van spirituele spelletjes en channeling als je niet verbonden bent in je hart. In deze talk vertelt Tanni over haar lichtteam en haar harthuis.

18.Over de zielsrelatie die karma vrij is. Uitleg over de 12 delen van je Ziel en dat 1 deel altijd thuis blijft. Over het Spel dat we met ons allen gecreeerd hebben. Ze gaat verder in op haar engelen en gidsen en wat de functie is van je lichtteam.

19.Bank van wederkerigheid: geven en nemen in balans.
20.Klimaathoax : al vanaf 1960 wordt de mens misleid met allerlei klimaatproblemen 21.de 5 universele basisbehoeften van de mens, in deze legt ze de eerste uit behoeft

 

IMG_0344

 

21: hier legt ze uit: jouw plaats in het gezin, je ruimte op Aarde. Was je gewenst of juist niet .. bij problemen kan het 2 kanten opgaan : je durft je eigen ruimte niet in te nemen (acting in) of je eist je ruimte op (acting out)

22.Basisbehoefte 2 = voeding. D.w.z. letterlijke voeding, maar ook symbolisch (ben je gekoesterd, lichamelijk maar ook verbaal). Problemen met deze behoefte uiten zich vaak in heel weinig eten of juist overeten, verslaafd aan alcohol, drugs.

T23.rouw blijven aan jezelf : in lijn zijn met je Zielspad. Hoe weet je dat je in lijn bent : als alles wat je doet je blij en kalm maakt en je creativiteit stimuleert. Ook legt ze uit wat de kwaliteiten zijn van de verschillende chakra’s: doorzettingsvermogen, passie,

stand your ground, leven naar je intuitie etc. Verder de valkuil van de New Age

beweging (opgezet door de c. i. a.) waar veel mensen met veel Licht ingetrapt zijn. 24.Basisbehoefte 3 = ondersteuning. Kreeg je weinig aanmoediging van je ouders of

juist veel kritiek..? Hetgeen leidt tot onzeker zijn en overal bevestiging voor zoekt of

juist “ik doe het zelf wel”, geen hulp vragen, onverschillig overkomen. 25.Basisbehoefte 4 = bescherming. Ben je overbeschermd door een bezorgde ouder,

of juist aan je lot overgelaten. Dit kan leiden tot over-angstig zijn of juist heel veel risico

nemen (drugs, gokken, bungy jumpen).
26.Wij bestaan voor 70% uit water = geheugen. Hoe we de impact van woorden,

gedachten en emoties ten volle kunnen benutten door positieve affirmaties. Tanni bespreekt het boek “healing with the Hatos”. Oude teksten van de Goden van Hatos. Verder bespreekt ze de Gnosis, innerlijk weten, de oorspronkelijke boodschap van Jezus. En over waarom je als Ziel kiest voor een aangeboren afwijking.

27.Ze gaat in op het belang van Taal, haar eigen studie Filosofie en hoe ze deze kon uitleggen aan haar clienten in begrijpelijke taal. De rol van huisdieren : zij komen niet voor niets in jouw leven en absorberen negatieve energie van hun baasjes. Ook over uit je oordeel blijven, wees mild naar je medemens met een andere visie. Ze eindigt met de Gnosis: “Ziel herinner jezelf” , de manier om bij je eigen sluiers eraf te halen...wat kwam je hier ook alweer doen..

28.Tanni deelt een bijzonder visioen: alle mensen gaan door een poort en komen in een paradijselijke wereld. Dat veel lijden en onbegrepen ziekten zelf gecreeerd zijn door disbalans in dit of ander leven. Veel oude karma stukken uit Atlantis leven willen nu begrepen en opgeruimd worden. En dat alles wat op jouw pad komt een gevolg is van eerdere keuzes .

29.Basisbehoefte 5 = begrenzen. Dit uit zich in respect voor je eigen gezonde grenzen en die van de ander. Voorbeelden van acting in zijn dwangmatig gedrag en acting out grenzeloos gedrag. Ze bespreekt de opvoeding van dr. Spock en de tegenbeweging Flower Power.

30.Over dat je elke ziekte zelf gecreëerd hebt, met uitzondering van de aangeboren. Ze gaat in op nekklachten (vernauwde visie), onderrug (de basis), scoliose (niet op de juiste plek staan in het gezin) en de blaas (pisnijdig zijn). Voor ieder die meer wil weten

wat een ziekte jou wil zeggen een absolute must deze talk !

IMG_2443
31.Hierin worden de 2 drijfveren/ krachtige polen in ons menselijk handelen besproken:

leef je vanuit Angst of vanuit Liefde .. vanuit lage trilling vol met competitie, slachtoffer zijn, afhankelijk zijn van de overheid, of vanuit hoge trilling vol vertrouwen, in verbinding met de Bron en je Ziel, respectvol , compassie . Ze benoemt grofweg de 4 groepen die nu op aarde leven : volledig in de angst, overgangsfase, nog bang voor wat er nu speelt en voorbij de angst (acceptatie van alles wat is).

32.Een vervolg op talk 30, wat ziekten jou willen vertellen. Ze gaat in op maagproblemen (steeds meer mensen kunnen voedsel met lage trilling niet meer verteren), spataderen (leven vanuit plicht, teveel verantwoordelijkheid dragen), ruggengraat en benen (de basis), whiplash (niet luisteren naar je gevoel), borstkanker (verstoorde relatie met je yin kant), , sinusitis (afhankelijk zijn), glaucoom (wegkijken binnen familie systeem), en over het Stockholm syndroom.

33.Het schilderij : Wie ben ik, ben ik de man, de vrouw of het kind ? Buitenkant is hard en yang, de binnenkant zacht en yin en in het binnenste zit het kind met rode knopjes...hoeveel hangt af van hoe verwond het kind is. Dat er een balans dient te zijn tussen yang en yin, leven vanuit de gulden middenweg. Ze gaat in op de functie van ons Ego, over Tai Chi en hoe ons geweten ontwikkelt. Wees liefdevol naar de jeugd, zij hebben het moeilijk.

O34.ver onverklaarbare ziekten: de oorzaak ligt vaak in het familiesysteem, bijvoorbeeld banvloek, zelfdoding. Dit leven van jouw (over)grootouder wordt dan overgenomen door een volgende generatie familielid, net zolang totdat deze keten

verbroken en geheeld wordt.
35. Over belang van de juiste plaats in de fontein. Als je bijv. de moederrol op je hebt

genomen dan is geven en nemen niet in balans. Dit uit zich dan in alleen maar kritiek geven, of ontvangen en dat vanzelfsprekend vinden. Wees de schakel in de ketting van geven en nemen, dat wat je ontvangt, geef dat weer door.

36.Hoe creativiteit jou helpt om te helen en waarom dit verdwijnt in deze matrix. 37.Ontgiften, meteenmethodediezeuitlegt.Zelegtdebetekenisuitvanlage

rugpijn en artrose. Dat alles uit dezelfde Ene Bron komt, zowel het duister als het licht.

Hoe je in je hart kan onderzoeken wat jouw waarheid is.
38.Authentieke kunst is een manier om je emoties te tonen en dichter bij jezelf te komen.

Als je iets niet kan vertellen, teken het dan.
39.Over hoe lage energie en onverwerkte emoties jouw leven zwaar maken. Over belang

van vergeven en zolang je dit niet kan je verstrikt blijft in oude karmische patronen. Ze geeft een voorbeeld van een vergevingsmeditatie. Eeuwenlange onderdrukte vrouwelijke energie die hebben geleid tot gedragspatronen die jij zelf kan veranderen.

40.Loop je eigen pad en laat je niet verleiden het pad van de ander te lopen. Over de Schepping, de Creator waarvan wij allemaal (de mens, de planeten, de natuur) een sprankeltje van zijn. En dat channeling erg risicovol kan zijn, vooral voor gevoelige mensen.

unnamed (1)

 

41.Is er een alliantie... of moeten we ons zelf redden...? Over de trilogie van Kathleen McGowan: het Magdalena, Jezus en Medici mysterie. Het verhaal over 3x de Adelaar zien.

42. Wat is ons “werk” hier op Aarde, kunnen we wel ontsnappen uit deze m a t r i x. Ze bespreekt de 2 stromingen : Ja belangrijk om je schaduwstukken onder ogen te komen en aan jezelf te werken.. Nee, je bent al volmaakt (N e w A g e )

43.Over een kindje met syndroom van Down. Met hun zachte en liefdevolle energie veel terug in balans brengen in de familie.

44. P l a s m a g a n s : het genezen van jezelf als je immuunsysteem verzwakt is.

D45.e toestanden in de wereld, op welke trede van bewustzijn zit jij ? We staan voor het kantelpunt en wat is onze laatste stap nu ? Hoe kan je uit de dualiteit ontstijgenen ons collectief bewustzijn verhogen. Wakker worden voor jezelf, maar ook

voor de wereld. Trauma heling is nu belangrijker dan ooit.
46.Hoe een lief bedoeld kerstkado uitmondt in het drukken op een rood knopje.... Verder

over de 7 karmische patronen, die met menselijke dna mee zijn gekomen op aarde. Tanni benoemt de grofweg 3 groepen in onze samenleving met betrekking tot het onderzoeken van de Waarheid..

47.Over het helingsproces van een kennis met een schimmelziekte in de longen. En hoe de schimmelparasitiet in verband staat met egyptische f a r a o . Zij stammen regelrecht af van de a n u n k i en uiteindelijk de wereld e l i t e. Herkenbaar aan hun typische lichamelijke “onmenselijke” kenmerken. Verder over synchroniciteit, een teken dat je op je juiste pad zit en gestuurd wordt door je engelen en gidsen. die ontmantelt wordt nu op wereldnivo. Hoe de macht en de vloek van de F a r a o er nog steeds is en hoe nu het kaf van het koren wordt gescheiden in deze oogsttijd.

2022

48.Tanni bespreekt de film “the green miles”, haar ervaring met c a n n a b i s. Hoe bewustzijn, waarheid en waarneming een zijn en sluiers wegvallen door high worden. Ze gaat verder in op de doordachte oprichting van de new age, op deze manier zijn veel lichtwerkers voor de gek gehouden. Deze beweging ontkent het duister (de s a t a n in de wereld, maar ook in onszelf) en kijkt weg, houdt zich alleen bezig met Liefde.

49.Hierin vertelt ze over H i d d e n H a n d. . Over de reïncarnatie-cyclus die stopt als jij je innerlijke werk doen en bewust bent dat je een ziel bent en niet terug in de 26000 jarige loop wil. Over de 3 vormen van de Ziel: de persoonlijke, groep (met hen zit je op dezelfde frequentie, je herkent elkaar meteen en familie/biologische Ziel ( is altijd karma, lastige gezinnen) Bewuste mensen komen nu hun echte familie tegen, zijn vaak gebore Ze sluit af met een vergevingsmeditatie, dit doe je voor jezelf om te reinigen.

Over lichaamstaal, hypnose. Over NLP en een voorbeeld uit de praktijk over client met automutilatie. Ze legt het begrip transderivationeel denken uit: je geeft bewust je geest de opdracht om een oplossing te vinden voor een bepaald probleem, of iets op te zoeken uit jouw bibliotheek (jeugdervaring bijv)

IMG_0347

52.Taak van Lichtwerkers nu, blijf uit je oordeel. Onze opdracht is om ons Licht te

schijnen op duistere plekken, maar toch in liefde te blijven. Verder vertelt ze over Operation P a p e r c l i p, hoe de kern van de C a b a l via de tel a vision de mens ging verleiden en alles gericht wordt op succes, er mooi uitzien etc.

53. Over de 2 geloofsstromingen : monotheïsme (God is Alles) en dualisme (geloven in meerdere goden). Ze gaat in op het Pentagram als inwijdingssymbool en de 5- voudige reinheid van de Katharen . En sluit af met rol van de Katharen, Rozenkruisers en Graalridders . Dat vele zielen nu op aarde zijn met bloederfenissen van een van deze drie witte broederschappen en op zoek zijn naar de Waarheid.

54.Over wat is een zonde : jezelf boven de Schepping plaatsen. Met onze Goddelijke opdracht. Over de uitdaging van de mensheid nu = balans herstellen tussen goed en kwaad. Ook stipt ze kort Gobi & Agartha aan.

55.Licht en Schaduwkant nu is volledig uit balans, te zien in gehele samenleving. Ze bespreekt de visie van Marcel Messing dat Jezus en s a t a n tweelingen zijn en bij elkaar horen en uit dezelfde Bron komen. En over Spiral Dynamics : de 9 ontwikkelingsnivo’s met kleurtjes, die parallel lopen met ons spiritueel bewustzijn.

W56.at trek je elke keer aan in je leven ..? Dit zijn onbetaalde rekeningen uit andere levens die nog opgeruimd mogen worden. Volg je eigen kompas in deze Eindtijd, volg geen “leiders”. Luister naar je hartgevoel, dit is anders dan je buikgevoel

(veelal op angst gebaseerd).
57.Neem ongegronde kritiek van de ander niet aan, laat de negativiteit bij de ander. Over

het etiket narcist/ psychopaat... vaak te maken met kwaadaardige stukken uit andere levens. Als het gedrag van dierbare opeens 180 graden verandert : vaak wordt deze persoon op dat moment vervangen door een personage van een eerder leven

58.Over tijdlijnen en familie karma. Over de opdracht die je hebt aangenomen vooraf aan de incarnatie en met welke tegenspelers je het spel op aarde speelt. Over ons pijnlichaam, het beest in ons dat af en toe honger heeft en zich voedt met drama.

59.Integer zijn in deze tijd en integer handelen. Het woord geweten ontleed: ik heb het geweten, als je geen contact hebt met je Ziel dan handel je meedogenloos. Over de wereldse ontwikkelingen, bron Benjamin F.

60. In deze powerpreek moedigt Tanni aan om verantwoordelijkheid weer naar jezelf toe te halen. Om uit de afhankelijkheid te komen en heft in eigen handen te nemen. Neem je nu een moedige stap (bijv. je baan opzeggen) dan doet het Universum een deur dicht maar er gaat dan altijd weer een andere deur open .. Over de Eindstrijd die om ons bewustzijn gaat. En hoe je met meditatie toegang kan krijgen tot een groter bewustzijnsveld.

 

IMG_0348

61.Over de Zuiveren (de Katharen) die afstammen van de bloedlijn Jezus x Maria Magdalena. Grove indeling van de samenleving in 0% reflectie en 100% zelfreflectie. Oproep aan Lichtwerkers om uit de dualiteit/ oordeel te blijven en om iedereen die er open voor staat mee te nemen naar het Licht.

62.Hier gaat ze wederom in op de boodschap van een ziekte. Belangrijk is om je binnen- en buitenwerk te doen. Ze gaat in op de aandoening glaucoom (weggestopte situaties in familielijn), allergie (wie heb jij verbannen uit je leven..), blaasontsteking en maagproblemen.

63.Hier vertelt ze een persoonlijk verhaal over haar zusje, die als 7 jarig meisje een overdosis nieuwe medicatie kreeg en dat veranderde haar hele leven en dat van het gezin. Het hoeft niet te zijn dat de kinderarts verkeerde intenties had, meer te maken met onwetendheid en onbewust zijn. Slechts een kleine groep van de mensheid is slecht.

64.Belangrijk dat we de nieuwe mooie Wereld visualiseren, spreek het uit, zie het voor je en schrijf het op. Zo dragen we positief bij aan het kantelen van deze situatie. Wees bewust van het thema dat nog speelt in jouw leven en elke keer dezelfde situatie/ mensen aantrekt. Is het doel : alle kwaad uitbannen realistisch... Nee, het gaat om balans, zonder het negatieve bestaat het positieve ook niet. Over het Non Interventie Akkoord hier op Aarde, de mens moet zich zelf bevrijden, de Alliantie van alle Werelden mogen niet ingrijpen.

65.Over de “demonstranten” in Ottowa, zij hebben als wapen Liefde... hier kan de c a b a l niet mee omgaan. We zitten in de finale van het Spel, hoe gaan artsen, politici, rechters straks gestraft worden.. Over het boek van Maarten Oversier dat gaat over ziektes in de familie. Door onopgeloste dingen in je huidige leven of in andere levens van jou en je (voor)ouders. Er zijn nu vele zielen op Aarde met oude stukken uit Atlantis tijdperk, zowel positieve als negatieve.

66. Script van het Spel is bizar... er wordt nu exposed wat er gebeurd zou zijn als de mens niet massaal wakker was geworden. Over John F. Kennedy en een groep generaals die na wo2 zijn gaan samenwerken om de wereld te redden. Ze gaat verder in op een kaartlegging van Janine by Tarot (is het een zielskeuze om wel of niet te ontwaken). Over regressie therapie en voorbeelden uit de praktijk.

A67.ngstporno via msm : van een dodelijk virus opeens naar een dreigende wereldoorlog. Laat jij je nog door de buitenwereld uit balans halen..? Voel, blijf gecentreerd en sta in je kracht . Wees de observator, iedereen heeft een eigen rol en

pad in dit proces. Verder legt ze uit wat de functie is van een sterke emotie, dat je deze mag toestaan, goed doorvoelen en loslaten. Ieder van ons heeft iets waar je van uit balans kan raken in dit Spel (de kinderen, de bomen, de bossen..). Ook gaat ze in op karma.

 1. Over de keepers of the Garden: alles op Aarde heeft een Ziel. In volgende dimensie zal alles draaien om compassie of wijsheid.. Het boek van Maarten Oversier wordt besproken, ook in de volgende talks gaat ze hier verder op in.

 2. Ze deelt een droom over Atlantis, wat haar rol was daar en waarom ze nu deze talks maakt. Verder gaat het over de impact van wo2 op vele Zielen die nu op Aarde zijn. Bijvoorbeeld je bent omgekomen in een schuilkelder tijdens een bombardement. De angst van toen wordt nu getriggerd in deze angst-pandemie. Ook zijn veel mensen nu in een situatie die tegengesteld is: toen was je een duitse soldaat en nu ben je geboren in een Joods gezin.

 3. Over P o e t i n en de Russische Orthodoxe Kerk. Fatima (1913), een plaatsje in Portugal waar Maria verschijnt aan 3 meisjes met boodschap dat het echte Christendom hersteld gaat worden door Rusland. De Oorspronkelijke christenen: de Essenen (Jezus, Maria Magdalena) en de Katharen hebben ook poging gedaan om het Ware geloof neer te zetten in de wereld. De kern van oorspronkelijke geloof is dat de kerk als bemiddelaar niet nodig is om contact met de Bron/ het Goddelijke te maken. Wij zijn zelf krachtige Creators. Ze eindigt met Montsegur waar het boek Libro Rosso werd bewaard een groep Katharen.

IMG_0328

71.Tanni vertelt over haar zeer vervelende val op haar gezicht, ze ervaart dit als een energetische aanval van duistere krachten (de handlangers in de ongeziene sfeer zijn nuergactief). DetoespraakvanPoetin ophetRodePleinin2012: Zegaatinop het boek van ex-jesuit/ priester Father Malachi Martin : over het 2e en 3e geheim van Fatima. Als insider gaat hij in op de misstanden binnen de roomskatholieke kerk : de waarschuwing werd niet opgevolgd, maar er vond een satanisch ritueel plaats in de Basiliek te Rome. En verder over P o e t i n, hij is als 7e geselecteerde kind voorbestemd om Rusland te leiden tijdens het Eindspel.

72.Over de r.k. kerk en vrijmetselarij. De boodschap van een ziek geel parkietje wordt besproken. Over de Meesterproef : in de huidige polarisatie (vaak in familiesfeer) worden we nu getest op onze kracht en bekwaamheid. Hoe standvastig ben jij, ga je verder op je pad van de Waarheid of wordt je verleid naar het pad van de Zonde. Ze vertelt over het boek van Jakob S. over Maria Magdalena : “ wat is een zonde”. Over jezelf anders voordoen dan dat je daadwerkelijk bent (scheiding tussen je innerlijke en je uiterlijke wereld). Verder over : wat is onze Innerlijke Christos , en hoe de mensheid verlost kan worden van de 7 demonische machten. Over de 7 poorten/ 7 nivo’s van duisternis.

73.Hoe bescherm je jezelf tegen energetische aanvallen.

page6image49445088

74.Bij alles wat je doet is intentie het allerbelangrijkst, handel jij uit liefde, zorgzaamheid en compassie (service to others) of vanuit hebzucht (service to self). In deze tijd wordt de scheiding zichtbaar.

 1. Voor het eerst zitten we in een Transformatie van planeet Aarde naar hoger nivo met al haar bewoners, natuur, dieren erop, dit is nog nooit gebeurd. Een Zeer unieke tijd ! Over de 21 km actie radius van onze Ziel. Een oproep om je niet te verbinden met deze oorlog, door in te gaan op de inhoud, beelden te zien, discussie etc. Ze gaat in op de belangrijkste hoofdzonde in deze tijd : onverschilligheid. En over de 2 werelden die nu gecreëerd worden : de volgers die alle verantwoordelijkheid hebben weggegeven in de 3D matrix en de Gouden Wereld, gericht op liefde, zelfheling, verbinding, zelf verantwoordelijk zijn.

 2. Tanni vertelt over visioen : alle mensen op Aarde worden liefdevol naar een Poort geleid. Over hoe je gids je Ziel s’nachts mee neemt naar de Andere Kant en en je dan toegang hebt tot Goddelijke delen en de Akasha velden. Hier word je opgeladen met kennis, vertrouwen en energie. Wees je “walk you talk” voor je slapende mensen om je heen. Ga ze niet woordelijk overtuigen maar wees als een gids voor je omgeving.

77.Over de Goddelijke Divine Moeder die veel Lichtwerkers voelen in de natuur als ze in verbinding zijn met de Bron. De doodsangst van de c a b a l voor de vrouwelijke Goddelijke energie die nu volledig terugkomt op Aarde. De stammen van Juda en Benjamin, koning Salomon, anunaki, enoch, Aramees, Jeruzalem worden aangestipt. Verder de genocide op de Essenen, Katharen en Arameeers. De blauwe en rode pil uit de film de m a t r i x en over klonen.

P78.roject bluebeamvandecabal: deMessiaszaloveralverschijnenals levensechte projectie in de lucht. Over de strijd die er nu veel is tussen tweelingen: twee zielen die elkaar in vorige levens iets hebben aangedaan en nu dit karma mogen

oplossen. Ze gaat dieper in op de nog steeds geldende basisprincipes van de Katharen, was jij ooit ook een van de ingewijden..? Over het Boek van de Liefde dat het Heilige boek van de Katharen was met 144 hoofdstukken. Dit krijgen wij terug in de Gouden Eeuw. Iedereen die toen de belofte heeft gedaan zal niets van deze Heilige Kennis misbruiken. En over de val van Atlantis.

79.Grofweg zijn er nu 3 groepen: mensen die volledig leven vanuit hun ego, mensen van wie de Ziel wakker is maar met een nog heel actief ego en een kleine groep die leeft vanuit hun Ziel, vertrouwen op hun hart en luisteren naar hun gevoel. De Ziel wil dat jij je Zielspad loopt en het ego saboteert dit. De aandoeningen allergie (wie heb jij uit je leven geband) psoriasis (emoties niet uiten) en ontstekingen (kleine brandjes) worden toegelicht met een voorbeeld uit de praktijk.

80.Ze begint deze talk met een heel mooi gebed van Bert Hellinger “ en dan kunnen we tegen hen zeggen... Dankjewel lieve ouders .... en als er dan nog iets mist, dan ben ik sterk genoeg om het zelf te doen “ Over wat een goede therapeut altijd zou moeten doen : jou weer op de juiste plek in het familie systeem zetten. Over de Ziel die een bewegend en sturend principe is van alles wat leeft, de Bron van Levensenergie. Over het verschil tussen de Ziel en Spirit/Geest.

 

IMG_0342

81.Hierin legt ze uit wat het principe is van de Germaanse Geneeskunst : er is een conflict, je lichaam houdt dit vast en op het moment dat jij gaat ontspannen zal je lichaam het conflict oplossen en start de heling. Ben jij bezig met het goede voor de mensheid, dan zal je beloond worden met uitbreiding van je vermogens om wonderen te verrichten !! De oprichting van de Alliantie in de jaren 50, een samenwerking tussen Howard Hughes en J.F.K. De c a b a l i s als een 13 koppige slang en moet je heel precies chirurgisch verwijderen. Over het bijbelverhaal van de kruisiging, hoe de c

a b a l Pasen heeft omgezet naar iets satanisch en Godin I s h t a r (hangt samen met

verering van B a a l ).
82.Het verschil tussen de Ware God - de Bron van een en al Liefde - en de ondergoden

vande anunaki , Jahweh, deoorlogsgod,diewraakzuchtigis..Hoedeze ondergod de Aarde in quarantaine heeft genomen. Ze gaat in op het boek : de 12e planeet , het scheppen van een Adam om het zware werk te doen hier op Aarde. En derolvanEnki enEnlil. ZeeindigtmetPlato-boekSymposium- waarinde ondergod Zeus de mens in 2-en klieft..

83.Tanni vertelt over haar ervaring met workshops zelfportretten tekenen, schrijfcursus. Over de ziels-betekenis van een burn-out.

84.Over de sociale waarheidsbeweging overal ter wereld. Wat zijn valse profeten, belangrijk om te leren vertrouwen op je intuïtie en voelen wat wel en niet resoneert. Ze gaat in op de gouden regel voor de Nieuwe wereld “wat gij niet wil dat u geschiedt, doe dat ook de ander niet”.

85.Ze bespreekt het begrip convergentie: samengaan van dingen, van decentralisatie naar centralisatie.. kortom de globalisering waar we met ons allen ingeduwd zijn. Over de c a b a l familie die alle banken in bezit heeft. Dat er een natuurwet is en dat alles wat te groot wordt uiteindelijk gedoemd is om kapot te gaan. Over het jaar 1776, oprichtingvande geheimeordederilluminatie: heteindevan decentralisatie. Over de a n u n a k i (e l o h i m) die naar aarde zijn gekomen en kinderen verwekten bij de mensendochters, waardoor het reuzengeslacht is ontstaan. Over de agenda 20/30 met de aankondiging van de redder, de god l u c i f e r.

86.Over de vele karmische ouder-kind relaties en de vele moeilijkheden in huidige gezinnen. Wat het effect is van de anti conceptie pil en chemische oxytocine tijdens de bevallingen op de mens. Over haar eigen maag/ zonnevlecht klachten, wat deze haar duidelijk wilden maken en hoe ze dit stuk familiekarma heeft opgelost.

87. Over P o e t i n , de 6e avator als manifestatie op Aarde. omdat het kwaad de overhand dreigde te krijgen. Ze gaat verder in op 2 video’s van Karen Hamaker- Zondag en Brecht Anaart.

88.Tanni deelt haar visie over : Wie is God ? De grote Creator die ervaringen op wou doen en zichzelf opgesplitst heeft in allemaal deeltjes. Deze zijn gaan scheppen : universa, water, stenen, bomen, dieren , mensen. Wij zijn allemaal scheppende deeltjes. Groot deel van de mensheid is vergeten wie we zijn en zijn slechte dingen gaan doen. Over de zielscontracten die we Boven gemaakt hebben, wat wil je leren en met wie. En het belang om je innerlijk kind te helen.

I89.nfo van Benjamin F u l f o r d (journalist), voor Tanni een betrouwbare bron die ze al jaren volgt van het wereldnieuws. De overeenkomst tussen griekse mythen en wat er nu gebeurt met miljoenen kinderen (m i n i o n s ). Over de bijzondere planetenstand (30 april-17 mei) : alle onopgeruimde thema’s worden omhoog getrild. Ze geeft een voorbeeld van een meditatie die je nu kan doen.

90.Ze bespreekt een griekse mythe over Zeus, Herakles die vecht tegen de 9-koppige slangendejaloerseHera. Zegaatinop:watis awakening enophetdoelvan mediteren : je denkgeest schoonmaken van alle balast en een sterke Observer te creëren. En over de reïncarnatie-cyclus waar we eeuwenlang ingeduwd zijn en hoe je hieruit kan stappen.

91.Over waarom vrijdag de 13e veranderd is van de dag van de viering van het Goddelijke Vrouwelijke naar een ongeluksgedag van de c a b a l (13 -3-1314 Parijs laatste Grootmeester Tempelridder op de brandstapel gelegd). Over de h y d r a , de 9 koppige slang die nog zou bestaan ? Ze gaat verder in op Dolores Cannon : de 3 golven van vrijwilligers. Een oproep naar alle universa om als vrijwilliger naar planeet

Aarde te gaan die in nood is. Geen enkele Ziel gaat verloren, ze noemt een voorbeeld hiervan. Ze legt uit wat een adapt is : hoe je door mediteren/ verhoogd bewustzijn steeds meer de capaciteiten van Jezus kan krijgen. En oever de vele gezondheidsvoordelen van sungazing: zonlicht op je pupil opent je 3e oog.

92.Wat is integriteit ? Over het Land van Mu, een van de oudste en meer dierlijke samenleving. Over de creatie van de mens (door verschillende buitenaardse rassen) en Lemurie : een Vrouwelijke georiënteerde samenleving die geleid werd door vooral priesteressen. En de unieke scheppingskracht van de mens en de 144.000 mensen op Aarde die dit Transformatieproces aansturen en het vermogen hebben om vele mensen mee te nemen door deze shift.

93.Over Atlantis: waar lag het en wanneer bestond deze beschaving en over de tijdperken van onze Aarde. Wil je meer weten over Atlantis/ Lemurie, ga dan kijken naar de Opstap uitzendingen van Inge de Bruin in gesprek met Tanni (april en september 2021)

94.Over de essentie van pendelen: een verlengstuk van je Innerlijk Weten. Wie ben jij : je denkgeest of de waarnemer daar achter die niet veroordeelt en net als je gidsen vragen stelt ..

 1. Vele mensen dragen auralifters met zich mee. Te denken aan hoog gevoelige mensen die hun aura niet goed kunnen afsluiten, na-oorlogse mensen met een trauma-gat uit wo2 en pijnlichamen uit vorige levens die zich voeden met drama. Deze auralifters zijn Zielen die de weg naar het Licht nog niet hebben gevonden en ronddolen op Aarde. Deze entiteiten sluiten zich aan op gelijke- lage - energieen. Zo kan een lieve huisvader veranderen in een agressieve man na drinken van alcohol. Ze legt ook uit in een aantal talks hoe je hier van af kan komen.

 2. De wet van Aantrekkingskracht is nu sterker en zichtbaarder dan ooit. Het zwalken tussen 2 polen wat veel mensen doen : van angst, twijfel naar liefde en vertrouwen. Als iets jou erg raakt, kijk dan wat er in jou is dat je zo geraakt wordt .. wat mag er nog geheeld worden..? Over de de Mens als Supercreator : als sprankeltje van de Bron kan je alles worden en heb je alle mogelijkheden om te creëren en te kiezen. Over Dolores Cannon : er is geen goed en kwaad. Het kwaad is er om ons te helpen de dualiteit te ervaren op Aarde. Hier is de laagste densiteit met de grootste tegenstelling, maar waar je het meeste kan leren.

97.Hoe je herinneringen in je brein kan vinden door transderivationeel denken. Een voorbeeld uit de praktijk hoe deze NLP methode heel positief heeft gewerkt bij een collega . En over de buitenaardse cadeaus die naar Aarde zijn gekomen om ons iets te leren : het granenvrouwtje in Afrika, atoomenergie dat in de kern heel mooi is.

98. Op deze warme zomerdag legt Tanni nog meer uit over pendelen en vertrouwen. Pendel je vanuit je hoofd of je hart? Op dit moment zijn er vele charlatans en valse profeten in omloop ... voel goed of iemand integer is en of deze bij je past. Verder over de boodschap van Nostradamus (de franse heler en ziener 16e eeuw) via Dolores Cannon. Hoe hij zijn voorspellingen verpakte in zijn kwatrijnen en de interpretatie van zijn voorspellingen, die op diverse manieren uitgelegd zijn.

99.Ze legt uit hoe de Triangel van fossiel hout, amethist en citrien werkt. Deze heilige triangel van purification van 3 kristallen kan vervuild water en voeding reinigen, de

Dmentale pijn en angsten uit vlees verwijderen en heeft vele gezondheidsvoordelen.

100.e bijzondere werking van de Sint Jakobsschelp die helpt om autonoom te

worden. Een “must have” vooral voor pelgrims die altijd schoon drinkwater hebben en een gps . Over “Care”, het 8e basisprincipe uit de vrijmetselarij, dat verder gaat dan compassie: al je intenties en gedachten laat je volgen door daden. Alle symbolen kunnen ten goede en ten kwade gebruikt worden. Een voorbeeld is vrijdag de 13e.

page9image49471824

101.Ze gaat in op de biotensor: altijd eerst het protocol doen. Wat kan je er mee aantonen, hoe kan je blokkades oplossen en elektronische vervuiling reinigen. Door goed gebruik van de biotensor versterk je de verbinding met je Hoger Zelf. Heel belangrijk is om altijd te testen of je iets mag vragen voor een ander, zo niet dan ga je voorbij aan de vrije wil van de ander en op deze manier zal het karma van de ander bij jou komen. Niet doen dus! Het protocol bespreekt ze in verschillende talks.

102.Nostradamus, de franse heler en ziener (begin 16e eeuw) met zijn voorspellingen. Deze inzichten werden in zijn tijd al bestempeld als “complottheorie” . Uit angst voor de inquisitie moest hij de waarheid verpakken in kwartijnen. Hij heeft de shift waar we nu in zitten al voorzien.

103.Medische astrologie (Manuela van de Knaap): huidige planeetstanden duren tot februari 2021 en het hele oude systeem zal flink opgeschud worden. Alles zonder liefde zal uit elkaar vallen. Ze bespreekt een oefening hoe je relationele karma kan oplossen , ook om op deze manier het Collectief te helpen verhogen.

104.Op zoek naar het Higgs-deeltje: de duistere krachten dachten dit te vinden door
Cern . Maar het Godsdeeltje zit in je hart, is niet te vinden in de buitenwereld. Ze gaat in op emotionele gijzeling: gedragspatronen die je onvrij maken en ook je gedrag onvoorspelbaar maken. De emotioneel gegijzelde heeft zoveel boosheid opgeslagen en wordt enorm boos op iets onbenulligs. De vier manieren waarop je kan reageren : mind, ego, onbewuste patronen en vanuit je hart. Verder de mooie boodschap in de film Love & Gelato en het boek Liefdes Bang van Hannah Cuppen.

105.Wat is Cern echt ?? en wat doet het duister met dit van oorsprong buiten-aards cadeau, dat goed is voor de Mensheid. Wat doet een niet geheelde moederwond met jou en hoe werkt jouw archief en parkeerplaats, Tanni bespreekt dit aan de hand van praktijkvoorbeelden.

106.De boodschap van een pijnlijke insectensteek nu (zomer 2022). Over de zware energie en onverwerkte trauma’s die nog hangt in oude huizen en kastelen in de Dordogne . Je koopt niet alleen het huis maar ook de geschiedenis in en rondom het huis. Heel belangrijk om een oud huis energetisch te reinigen. Een ervaring uit de praktijk wat dit doet met moeder en zoon. Ook over duistere plekken bij rivieren, waar de inquisitie veel “heksen” heeft verdronken. Verder over emotioneel gegijzeld zijn, leer dit bij jezelf en de ander herkennen en ermee om te gaan.

107.De strijd om het menselijke DNA : in Atlantis en nu in de Eindtijd. Hoe de destructieve krachten in Atlantis deze strijd om de toegangspoort tot de Intelligentie van de Kosmos heeft gewonnen en menselijke dna bewust eeuwenlang hebben geblokkeerd . Van de 12 strengen dna gebruiken we maar 2 (tot 3) gebruiken, volgens de wetenschap zou dit junk dna zijn.. . Dit is een leugen, alles heeft in het lichaam een functie. Hoe het duister zijn grip aan het verliezen is en ontmanteld wordt. Vele branden op s a t a n i s c h e plekken. Over de vele vestingstadjes in Nederland , bijvoorbeeld Bourtange , die oplaadpunten van vrije energie waren in Tartaria.

108.Over Mer-Ka-Ba en het Ka-lichaam. De verschillende dimensies en hoe weet je of je werkelijk toegang hebt tot de hogere dimensies. Wat is de rol van de “dubbel” die we allemaal hebben en hoe kunnen we onze dubbel helpen. Wie is eigenlijk de Galactische Federatie van Licht ?? en hoe creëren we zelf een stralende toekomst..

109.Hoe jezelf in staat bent om een fysieke aandoening te helen door een vergevingsmeditatie (fysiek en emotioneel ). Over de Eindtijd en dat als mensen niet op hun spirituele pad zitten nu iets krijgen: een ziekte, ongeluk. Om alsnog een kans te krijgen om de koffer op te ruimen en jezelf te verlichten Er zijn nu vele issues met huisdieren: Je hond loopt weg en zelf loop je ook weg van bepaalde stukken. Of jij lost iets niet op, waardoor je dier ziek wordt. Ze gaat in op de mega varkensstal die in 2007 afgebrand is.. En hoe ga je om met agressieve mensen, Tanni geeft aantal handvaten die zij ook veel in de psychiatrie gebruikt heeft en goed werken.

110.De leeuwenpoort van augustus gaat open: als je in lijn bent met je Zielspad komt er nu van alles op je pad dat precies aansluit bij wat je te doen hebt op Aarde (synchroniciteit). Over het concilie van Nicea (325 na C) waarin veel uit de Bijbel is weggeschreven (bijv. reïncarnatie en de mens is gecreëerd naar het beeld van God ). En de leugens die ervoor in de plaats zijn gekomen : karaktermoord op Maria Magdalena (wordt afgeschilderd als een hoer) en andere sterke vrouwen die uit de geschiedenis zijn weggeschreven (achter elke sterke man stond een sterke vrouw). Verder verkondigt Rome sinds 325 dat de mens niet zuiver wordt geboren en daarom gedoopt moet worden. Voortaan wordt Jezus als een heilige gezien die voor al onze zonden heeft moeten boeten aan het kruis. Dat de mens altijd de kerk nodig heeft om in contact met god te komen. En over de Maria Magdalena Energie die sinds 2000 sterk aan het terugkomen is in ons bewustzijn. Een oproep aan Lichtwerkers om te leven volgens het principe “walk your talk”.

111.Hierin legt Tanni uit hoe je een plasmastick maakt. Wat doet angst vs. liefde op je aura. Over de hereniging van tweelingzielen (zijn complementair) die plaats gaat vinden na de Solar Flash en hoe werken liefdesrelaties in op je chakra’s. Ze legt nog een keer uit wat de kern is van meditaties. Wat de steeds krachtiger zonne- energie bij ons teweeg brengt en over de dag des oordeels : “de graven zullen open gaan en de doden zullen opstaan uit de dood”.

O112.ver de kanteling die nu voelbaar is (augustus 2022). Nu belangrijker dan ooit om de rugzak met onopgeruimde bagage leeg te maken. Veel mensen hebben problemen in hun onderste chakra’s die gelinkt zijn aan de basisbehoeften. Ook

problemen met hun hartchakra: kan je liefde ontvangen, keelchakra: kan jij je waarheid spreken en zijn wie je bent ? Lichtwerker : werk aan jezelf en wees straks beschikbaar voor je medemens die het moeilijk heeft !

113.De zeven verschillende lichamen die een mens heeft. Zo kan het zijn dat je iets oplost in het fysieke lichaam, maar dit ook nog mag reinigen op de andere levels. Over Ismael P. die zegt dat het Event aanstaande is : de Solar Flash. Hoe je als lichtwerker kan afdalen naar lagere dimensies, hun verhaal aanhoren en om daarna weer op te laden in je eigen dimensie. Over de groep van 144.000 : voorlopers van de lichtwerkers die als doel hebben om te helpen met deze transitie. Deze veelal Starseeds worden aangestuurd door de Raad van 13. Hier op Aarde komt niemand ons redden, wij zullen ons zelf moeten redden !!

114.Over de Bovis Waarde = frequentie schaal om levensenergie te meten. Het interview van H i d d e n Hand (te lezen op de website Tamarinde), waarin beschreven wordt wat er met Mensheid gebeurt na de shift. Als de tijdlijnen uit elkaar zijn gevallen zijn er verschillende dimensie : 3D plek , 4e negatieve , 4e positieve (de handwarme) en de 5e/6e/7e dimensie met meer dan 51% service to others. Een oproep om zo Licht mogelijk te leven ! Alles wat op je pad komt heb je zelf gecreëerd en is een les voor je. Over het effect van bio-industrie vlees op je energetische trilling en waarom veel mensen nu anders gaan eten.

115. De Galactische Federatie of is het de Alliantie ? Hoe onze Zelven uit ons verleden en in de toekomst samen gaan vallen en dat dit niet te bevatten is voor onze 3D-mind. Heel interessant is de vergelijking tussen de Bron en de gevallen engel l u c i f e r. Verder bespreekt ze het boek Ethica Nicomachea van Aristoteles : doel van het leven is gelukkig zijn en je verbinden met vrienden. Over de vroege geschiedenis waarin joodse, islamitische en christelijke filosofen in harmonie met elkaar leefden.

116.Over het pad van oorspronkelijke puur en zuivere mediums, die de verleidingen van het pad omhoog niet hebben weerstaan. Voel of je blij of bang wordt van een bericht. Ze heeft het over het geweten van jonge kinderen dat pas volledig ontwikkeld is rond

page11image49466000

25e jaar.. En wat eenouder gezinnen doen met opgroeiende kinderen. Ze legt de energetische familie opstelling van Marc Stenfert Kroese uit en gaat in op de groepszoom meeting die je kan volgen bij Tanni en Marc.

117.Belangrijke bridge in Engeland is gevallen, de eerste dominosteen die veel teweeg zal brengen. Hoe ga jij om met moeilijke situaties met familie en vrienden waar we nu doorheen gaan ? Hoe ga jij om met lastige dilemma’s en wat betekent dit als deze steeds terugkeren in je leven .... Velen hebben het over een zware moeilijke winter die eraan komt... is dit zo of creëren we die zelf ..? Hoe kunnen we voor elkaar zorgen en wat kan jij als lichtwerker doen om de ander te helpen..

118.Over de angstporno op de msm : hoe hoger jouw trilling, hoe minder vatbaar jij bent ook voor gifstoffen in water, licht en voeding.. De w h i t e h a t s die tegen enorme krachten vechten (kijk naar Science Fact films h o l y w o o d), oordeel niet en houd je energie hoog. Over enkele maanden zal er veel nood zijn aan steun en luisterend oor voor de velen die zullen ontwaken. De winter van 22/23 zal in teken staan van Collectief Karma oplossen bij grote bedrijven (s h e ll), farmaceutische industrie, artsen, jeugdzorg etc. Hierbij zal de universele wet van Oorzaak en Gevolg de basis zijn. Kijk niet weg van onze zwarte geschiedenis. Wij hebben allemaal meegewerkt aan deze onbalans. Blijf je Licht zetten op duistere plekken zonder je ermee te verbinden..

119.Tanni vertelt over de huidproblemen van haar partner, die in verband staan met zijn voorouderlijke familie geschiedenis. Door een energetische familie opstelling kan de pijn weer in liefde teruggeven aan de juiste voorouder, zodat je jezelf bevrijdt en de energetische verbinding losmaakt. Ook vertelt ze over haar zusje die op jonge leeftijd al in het ziekenhuis kwam te liggen. Vele medicatie kreeg (experimenteel met veel aluminium en kwikzilver) en lange tijd in isolatie lag. De perfecte plek voor een dolende ziel om zich aan te kleven in het energieveld van haar zusje. En de gedragsverandering toen ze thuiskwam. Hoe Marc Stenfert Kroese in staat is geweest om de verschillende entiteiten bij haar weg te halen en wat het resultaat is op het hele gezin. Oproep om anders te kijken naar mensen met handicap, psychiatrie (wanen) : vaak gaat het om bezetting van auralifters (veelal lage entiteiten).

120.De wereld zit nu in de (goede) Storm, maar kan nog wel moeilijk voelen. Wat er nog over is van de c a b a l die harde middelen gebruikt. Over de Licht Krachten waar wij allemaal een stukje van zijn. Het zijn onze Hogere Zelven die meestrijden, bijv. tijdens de slaap. Een deel van ons Zelf zet Liefde in als middel, een ander deel heeft wapens nodig en strijdt mee in de Licht Alliantie. Besef dat we allemaal gekozen hebben om hier nu te zijn en voldoende zijn toegerust om mee te werken aan de Strijd tussen Licht en duister. Over mensen uit de New Age die met goede intenties zijn begonnen, maar overgenomen zijn door duistere krachten en waarvan de boodschap nu niet meer goed voelt . En dat de c a b a l al heel lang bezig is om de mens af te sluiten van hun gevoel (medicatie, onderwijs, voeding, fluor etc.. ). Het kunnen voelen en inleven in de ander is het verschil tussen een mens en een robot.

121.Hier gaat Tanni in hoe de week met haar zusjes na heeft gewerkt en dat ze vele reacties heeft gekregen van mensen die dit herkenden. Over de vele mogelijkheden om nu te genezen en de berichten die je nu leest over aangehaakte energieen. Wat is een goede hulpverlener is : iemand die jou op eigen benen leert te staan en je autonoom maakt. Over zielscontracten tussen mens en dier en voorbeelden hoe huisdieren ons spiegelen om ons weer op het pad van onze Ziel te brengen. Hoe mooi is dat !!

122.Over oude winterzielen en jonge lentezielen in mensen maar ook in dieren, die zich uiten in verschillende treden van de bewustzijnsladder. Negatieve entiteiten die zich vastklemmen aan mensen die in lage trilling zijn. Als je niet in lijn bent met je Zielspad dan kan je Nu (volle maan 8 oktober) gepord worden met een wake-up call: een

bijna dood ervaring bijvoorbeeld “ come on .. je had hier nog iets te doen .. het is nu of nooit ”. Over de Meesterproef: geconfronteerd worden met je diepste angsten .. triggers die op jouw rode knopjes drukken. Ook in relaties worden nu donkere schaduwstukken aangeraakt. Tanni geeft haar visie op God, compleet anders dan de religieuze visie met vele onwaarheden over het leven van Jezus. Hij was een opgestegen Meester met de opdracht om de Mensheid wakker te maken. Over de invloed van deze volle maan: activeren van meerdere dna strengen waardoor je heftige ascentie klachten kan hebben. Ze eindigt met het verschil tussen beïnvloeding, dwingen en manipuleren. Velen van ons hebben geprobeerd om onze naasten te beïnvloeden/ behoeden vanuit goede intenties. Wat de overheid doet is manipuleren.

J123.e hart is de entree naar het paradijs. Een uitspraak van de “paus” die opeens de waarheid spreekt “ er is altijd verteld dat de Hemel een plek buiten ons is, maar het is een plek in onszelf “. Alles waar we in leven, wat we zien etc. (een tafel zijn dansende

moleculen) is een illusie. Dat wat je werkelijk bent - een eeuwige ziel - zit in je spirituele hart. Verder de verschillende stadia van waaruit wij acteren met de plus- en minpunten : ego, mind, programma gedreven (in de kindertijd levensreddend, nu zet het je klem) en je hart. Ze eindigt met drogredenen : in de oudheid al benoemd door Aristoteles. Deze horen we veel op de msm sinds agenda van killer virus is uitgerold : “ het is maar een wappie, dus hoeven we niet te luisteren...” Of “ het is gezegd op de npo , dus het is waar..” (en ik hoor vaak als verpleegkundige : “ de dokter zegt dat het moet, dus neem ik de boester maar... “ )

124.Deze talk gaat over de heftige eclips van 25 oktober: deze donkere nacht van de Ziel zal veel losmaken in de wereld en bij mensen. Vooral bij de meer onbewuste mensen die nog veel schaduwwerk mogen doen. Over de Starseeds die als lichtbaken hun Licht uitstralen.. Waarom het voor vele onbewuste mensen moeilijk is om zichzelf te bevrijden van de ketenen van de matrix. Angst en oerovertuiging dat ze het niet waard zijn speelt grote rol om in comfortzone te blijven. Verder over aanstaande splitsing van de tijdlijnen, hoe meditatie je helpt om meer vertrouwen te ontwikkelen in jezelf en in het hele proces. Ga niet in veroordeling en blijf in compassie met je medemens !

125.Tanni vertelt over haar cursus die ze gedaan heeft hoe je je huis, je omgeving en je aura kan reinigen van ongewenste energieen. Vooral wifi, magnetron, slimme meters en je telefoon zijn erg vervuilend (shungite stenen werken heel neutraliserend door rechtsdraaiende moleculen). Waterlijnen onder je huis (geobiologie) zijn lastig om te helen, ga er in ieder geval nooit op slapen. En over muren die ook herinneringen opslaan. Waarom apparaten in je huis opeens uitvallen of stoppen doorslaan. Over de membranen tussen de 3e, 4e en 5e dimensie die steeds transparanter worden.. Dat we nu dwars door de 4e dimensie heen gaan en ons zelf goed mogen beschermen. Ze vertelt over 2 soorten entiteiten: de zielen van overledenen in oude huizen, kerken en ziekenhuizen die op de plek blijven hangen. Ook zielen die nog een onopgelost familiegeheim hebben en niet over durven te gaan uit angst om gestraft te worden. En over negatieve entiteiten met niet menselijke kenmerken, zoals de r e p t i a n s die heel intelligent, destructief en moeilijk te verwijderen zijn. Ze noemt een aantal reinigingsmethoden. Sommige zijn heel duurzaam (bijv. bepaalde soorten heilige muziek en klanken, Sint Jakobsschelp met rozenkwarts) en andere methoden werken kortdurend (bundel gedroogde witte salie). Een labadoriet steen kan je gebruiken om bezette spullen en plekken te reinigen. Goud slaat herinneringen op, veel joods goud is omgesmolten tijdens wo2 en is bezet, hou hier vooral rekening mee bij geërfde familie sierraden. Je kunt ook je huis laten reinigen, pas op voor charlatans (test altijd uit met je pendel of iemand betrouwbaar is).

126.Over onze opdracht nu: uit je afhankelijkheid komen ( aardse deel) en alles oplossen door verantwoordelijkheid te nemen voor je eigen leven (spirituele deel). Ze legt nog een keer uit hoe je het pendel protocol doet. Over de nawerking van de afgelopen eclips: dezelfde planetenstand als in de herfst 2013 en voorjaar 2014. Hoe was je leven toen en hoe is je leven nu.. Wat heb je wel of nog niet opgelost. Ze geeft eenaantal tips voor het slapen: als je in negatieve trilling gaat slapen ben je prooi voor lage entiteiten gedurende je slaap. Je dromen zitten vol met boodschappen van je andere zielsdelen die ergens anders actief zijn en jou kunnen helpen om je dagervaringen te reinigen zodat je verkwikt wakker wordt. Ze vertelt over het socratisch gesprek dat ze gaat doen op Hodenpijl, wat de principes zijn en hoe ze hier mee in de praktijk gewerkt heeft in combinatie met lichaamstaal. Ze eindigt met het Christusbewustzijn dat in ons gaat komen: wij kunnen gelijke super creators worden als Jezus. Hoe mooi !!

 

127.Ze praat na over haar ervaring op Hodenpijl en hoe ze verwend is met allerlei cadeaus van haar luisteraars.

128.Over copyright, dat typisch een voorbeeld is van het oude Vissentijdperk. Over wat we nu zien op Aarde te maken heeft met de negatieve eigenschappen van de complementaire astrologisch teken van Vis : Maagd (oorlog, slavernij, obsessie voor ziekte, materiële realiteit). Hoe het Vissentijdperk is gestart met de geboorte van Jezus en opkomst van grote religies en cults. Over de terugkeer van het Christusbewustzijn (op deze manier komt Jezus terug in ons hart) en dat we de duistere AntiChrist energie (Ahriman) dankbaar mogen zijn voor hun rol nu : zonder hen zou de mensheid niet massaal ontwaakt zijn.

129.Ze vertelt een mooi verhaal uit het boek “de meesters van het Verre Oosten”. Over hoe de meesters hun bewustzijn verhogen en daardoor wonderen kunnen verrichten. Deze krachten hebben wij ook in ons, word bewust van het Christus Bewustzijn!! Verder over het Socratisch Gesprek, wat het verschil is met een debat.

130.Hoe je bijdraagt aan de voortgang van het Transformatie Proces door je innerlijk opruimwerk te doen vaak voor de hele familielijn. Je hebt hierdoor geen tijd om ongeduldig te zijn... Over het belang van mediteren : de enige weg naar Zelfkennis en wat de symbolische waarde van een droom is : vaak stukjes ervaringen die jou nog iets mogen leren. Hoe jouw Hoger Zelf jou s’nachts helpen om begrijpelijke dromen te krijgen door vanuit dankbaarheid te gaan slapen. Ze geeft een voorbeeld van een meditatie, waardoor je in een vorig leven kan komen dat nu belangrijk voor je is. De reis die we nu door de 4D maken en Tanni waarschuwt ons voor het aanhaken van negatieve entiteiten waar we ontvankelijk voor zijn als we in een lage trilling zitten. In deze 4D tussenlaag zit de energie van mensen die geleefd hebben en nog niet de weg naar het licht gevonden hebben (rijk van de Doden) en de niet goede duistere entiteiten (reptilians, anunaki, draco).

131.Hoe een onopgemerkte miskraam mensen en dieren een onverklaarbaar gevoel van eenzaamheid kunnen geven. Ze legt heel mooi uit hoe het Protocol werkt dat je vooraf het testen met een biotensor kan doen. Ook wat je allemaal kan uittesten, bijvoorbeeld in welke dimensie je zit.

132.De mentaal-emotionele basis die onder elke ziekte zit. Pas als je alles opgeruimd hebt hoeft jouw lichaam geen ziekmakende boodschappen meer te geven. Ze noemt als voorbeeld blaasontsteking (wat maakt jou pisnijdig), boodschap van eczeem , een verzwikte enkel (waar mag jij tijd voor nemen om stil te blijven staan. Ze eindigt met de triangel du purification, die mensen ook kan reinigen van radioactieve straling en nano- deeltjes.

Hoe doe je innerlijk schaduwwerk ? Naar aanleiding van een oproep van Ismael Perez om collectief ons innerlijk opschoningsproces te doen zodat we het proces van de Solar Flash op aarde kunnen versnellen.

133.
134. Wat is onze zielstaak? Waar word jij blij van en wat kom jij doen in de Nieuwe

Wereld. Over het filmpje van Next, hoe mooi een jonge man dit uitlegt en meteen de veroordeling op het uiterlijk van deze man. Mooie kerstgedachte: “stel je oordeel uit, je kent het Pad niet van de Ander. Je verheft je boven de ander “. Hoe Jezus terug zal komen op Aarde, niet in menselijke gedaante maar in de vorm van de Christus Energie die zich zal manifesteren in ons. De Christus in ons, het Goddelijk deel uit de Bron, zal overwinnen. Ze legt uitgebreid uit hoe wij deze zuivere witte Lichtkracht kunnen gebruiken. “Zoals u geeft, zo ontvangt u..” Alles wat je uitzendt naar de ander zal in viervoud bij jou terugkomen. “Geef liefde en je zult liefde ontvangen”.

135. Hoe je foute beslissingen neemt met je ego, overlevingsprogramma’s en denkgeest. Sommige mensen zijn niet meer in verbinding met hun hogere Zelf en de Bron en zullen op deze manier keuzes maken. Hoe jij jezelf kan beschermen door de gouden koepels om je heen te zetten in een meditatie. Hoe de vele volksverhuizingen van begin 2021 Tanni doet denken aan de Katharentijd. Vele mensen die zich verwant voelen met deze tijd (ofwel als Kathaar, of van de inquisitie) keren terug naar het oude Occitanie. Zij hebben de innerlijke roep gevoeld om terug te gaan naar deze plek om hun opdracht nu te gaan doen.

136. Het illuminatie Elder Masterplan dat zich achter de schermen van het Universum aan het ontvouwen is/was. Hoe deze duistere krachten versneld getracht hebben (2012/2013) om via de zwarte gaten in ons melkwegstelsel negatieve krachten op Aarde binnen te laten. Met als doel om de complete mensheid (wij - human angelica ras-hebbenhetgodsdeeltjeinons,zijniet),maar ookdeaardseilluminatiete elimineren. Gelukkig worden we beschermd tegen de Anti-Christ, ook achter de schermen door de positieve buitenaardsen. Ze vertelt over een oproep uit 1977 om alle oude wapens van het Kwaad te verwijderen. “ wij helpen jullie en jullie kunnen onze Lichten zien in jullie luchten ... hoe mooi “ . Over hoe we geleerd hebben om ons zelf op te offeren voor het Grote Goed (= oude i ll u m in a t ie opvatting), maar deze wordt nu vervangen door de Christus gedachte dat het super belangrijk is om eerst goed voor jezelf te zorgen, zodat je er daarna kan zijn voor je medemens.

137.Loop je bedrijf wel of niet ..? Kijk naar je uitgangspunten en je intenties: creëer je vanuit tekorten of overvloed ... dat wat je voedt zal je terugkrijgen! Ze gaat nog in op de oproep uit 1977 om onze conflictueuze tools weg te doen. Over hoe je zielskracht kan geven, bijvoorbeeld aan je voeding, door gedachten, woorden en emoties. Tanni vertelt over Judith (dierenfluisteraar) , hoe zij door beelden en gevoelens gecommuniceerd heeft Oscar. Hoe de lievelingspoes van Tannie graag poes wil zijn, maar dit niet kon vanwege een vreemde menselijke energie die in hem kwam zitten. Ze eindigt met wat de aanstaande Solar Flash teweeg zal brengen bij alle mensen: zien wat de waarheid is. Daarna gaat ieder verder op de tijdlijn waar hij op afgestemd is (zie de droom van Tanni - talk ../ zomer 2021 ..?