Angst versus Liefde

01-01-2021 16:28

De afgelopen dagen is het thema angst weer actueel, niet in mij maar ik zie zoveel bange mensen overal, angst voor vaccins, voor de gevolgen van de vaccins, voor de maatregelen, voor tekort, voor honger, voor verlies van huis of baan, voor de verkeerde leiders, voor de toekomst.

Vanmiddag gingen we even mediteren, om de onrust die ik al dagen voel wat te kunnen laten wegstromen.

 

We mediteerden eerst om volgens het derde boek van Christina von Dreien alles los te laten wat ons niet meer dient. Alle verstrikkingen, implants etc etc. Het werkt heel goed we voelden beiden dat er van alles in ons lichaam gebeurde. Daarna besloot ik naar mijn harthuis te gaan, daar ga ik altijd naar binnen via een uitgesleten marmeren trap, niet diep, een paar treden maar. Dan sta ik in een hal, waar een jaar of drie geleden opeens een 5 puntige ster op de vloer verscheen Een pentagram dus.  Het pentagram is volgens een bepaalde visie het machtige teken van de overwinning in Christus, van de onsterfelijkheid van de god-mens. Het is het symbool van de ster van Bethlehem.

 

Het pentagram is ook het kenmerkende symbool van de hemelse mens, de volmaakte mens. Getekend door Leonardo da Vinci. De pentalpha, samengesteld uit vijf letters A, was bij de Grieken het embleem voor Hygieia, de godin van de gezondheid. De vijf samengestelde letters A vormen tevens het begin van het alfabet, de alpha, het begin van het volstrekte hogere leven.

 

Het pentagram was het teken van Pythagoras en zijn school. Pythagoras, een grote ingewijde in de mysteriën, symboliseerde met dit teken de gezondheid van lichaam en ziel. En er wordt gezegd in de mysteriën dat het kruis en het pentagram bij elkaar horen zoals lichaam en ziel.

De pythagoreërs beelden het pentagram uit volgens de gulden snede, de volmaakte maat. In de tijd van Pythagoras toonden de wanden van de beroemde tempel van Delphi onder andere het beroemde houten beeld van de letter E, de vijfde letter, dat de wijzen hadden gewijd als zij eenmaal in de tempel tezamen gekomen waren.

Als wij de mens als een pentagram tekenen, dan zien wij voor ons het hoofd, de armen en de benen. Samen stellen zij de vijf zielen aanzichten en kwaliteiten voor van de boven mens, de zielenmens, de tempelmens.

 

Zo stelt de vijfpuntige ster of vijfhoek de vijf ledematen van de mens voor en de reden hiervan is dat manas, de denkende mens, het vijfde beginsel is. Daarom is de vijfhoek het zinnebeeld is van de mens, de geest-ziel-bewuste mens.

In deze visie gaat het erom dat de symbolen werkelijkheid worden in ons. Een symbool heeft alleen waarde indien het tot realiteit gevoerd wordt. De mens die het pentagram in zijn microkosmos, in zijn eigen kleine wereld heeft verwerkelijkt, heeft de dood overwonnen. Dan staat hij op het pad van transfiguratie. De dood is synoniem aan angst.

 

Dit is dus een mooie verklaring van de betekenis van het pentagram en dan is het een positief symbool. Maar het symbool wordt ook gebruikt door kabbalisten en occulte wetenschappers, en in occulte rituelen. Dus ik voelde me er altijd enigszins onzeker over, waarom is het hier in mijn hart en wat betekent het voor mij? Ik stelde dit keer de vraag en kreeg direct een helder antwoord: symbolen zijn in de basis allemaal neutraal, de betekenis die ze in de loop der tijd hebben gekregen is door de manier waarop ze gebruikt zijn door de mensen. Swastika’s zijn symbolen die oorspronkelijk een mooie betekenis hadden, maar doordat het symbool is gebruikt door een groep met een zeer slechte reputatie, kleeft dat nu ook aan dat symbool. Vergeet niet dat symbolen inderdaad ‘taal’ zijn. Je kunt er op universeel niveau mee communiceren, ook met wezens van andere planeten. De kunst is om je niet te laten beïnvloeden door de betekenis die eraan is gegeven door de verschillende groepen die dat vaak met een negatief doel deden. Voel in je hart wat het betekent voor jou en als je goed voelt zul je de universele betekenis kunnen voelen. Ik ga wel altijd even op de ster staan en voel dan een verbondenheid met alles om me heen  die alles heel licht en aangenaam maakt.

 

Hierna aarzel ik, waar zal ik vandaag heen gaan? Ik kan kiezen uit, mijn park, het bos, de weide , de heuvels,  het strand,  het bos waar mijn harthuis staat en waar de huizen van alle mensen die ik ken verspreid staan. Ik kan in de hal met de ster op de vloer kiezen uit verschillende deuren. Een deur gaat naar de Arcturians, door een lange gang met nissen en bijzondere ruimtes, openluchtzalen met vogels waar ik dan doorheen wandel, kom ik in een ruimte waar ik altijd ontmoetingen heb met mijn Arcturiaanse familie. Er is ook een deur naar de binnenaarde waar de Agartha’s zijn en een hele wereld, waar ik samen met mijn gids heen ging toen hij me wilde laten zien waar de schepen en vliegtuigen terecht komen die van de aarde verdwijnen zonder een spoor. Er is daar een deur naar buiten het heelal in en vandaar kan ik vliegen naar de planeten, ik kan kiezen welke ik wil bezoeken, hoewel op mars werd me ooit de toegang geweigerd.  Ik ga graag naar de Pleiaden omdat ik daar ook heel veel dierbaren heb wonen. Zij steunen mij (iedereen die van een andere planeet naar de aarde kwam voor deze transformatie) en geven me veel energie als ik bij hen ben. Het daar zijn is altijd een feestje.

 

De laatste deur die in mijn hal zit gaat naar een tropisch regenwoud. Daar heb ik altijd bijzondere ontmoetingen met dieren en krijg ik lessen van de dieren. Waarschijnlijk is dit zo omdat ik altijd al een speciale band heb met allerlei dieren. Ik kan met ze spreken (in mijn hart) kan ze soms opsporen als ze verloren gelopen zijn, of kan hun wensen beluisteren als ze ziek zijn of ergens iets willen laten weten aan hun eigenaars. Er is een tijd geweest dat ik veel met dieren werkte en van hen te horen kreeg dat ik deze capaciteiten nog niet voor mensen mocht gebruiken (remote viewing bv) dat zou later wel gebeuren. Nu het werken met dieren gebeurt eigenlijk bijna niet meer, en met mensen is het volop begonnen.

 

Ik besloot naar het tropisch regenwoud te gaan. Ik doe de glazen deur open die zwaar is beslagen door het vocht en loop dan het pad op dat slingert tussen twee rivieren vol planten en drijvend hout en hoge rietkragen, ze worden omzoomd met bossen en struiken en heel veel slingerende planten. Het pad is zanderig en op sommige plaatsen modderig. Er zijn allerlei geluiden te horen, vogels, krijsende apen, en allerlei geluiden die ik niet kan thuisbrengen. Ik loop heel rustig door, gek genoeg ben ik altijd blootvoets als ik daar loop. Er zijn uitstekende boomwortels en takken die diep doorbuigen, en scherpe grassen, en stekelige planten, maar ik heb me nog nooit verwond.

 

Ik loop het steeds dichter wordende bos in en plots kronkelt een lange armdikke slang op me af. Ik sta stil en voel hoe mijn hart bonst in mijn keel. Nee ik ben niet bang zeg ik tegen mezelf. De slang is heel dichtbij gekomen en kijkt me doordringend aan, zijn ogen zijn purper met geel heel vreemd. Zijn vel is rood -goudbruin met gele en zwarte strepen als ringen om zijn lijf. Ik kijk het dier aan, en dan weet ik het weer, ik focus op mijn hart en stuur die energie naar het dier. Ik zie hoe hij ontspant. Je was even bang, zegt hij dan, met een wat slepende stem. Ja zeg ik , maar toen herinnerde ik me weer dat ik helemaal niet bang hoef te zijn. Jullie doen niets zolang ik niet bang ben. Klopt zegt de slang. Hij zegt je weet het wel, en toch steekt die angst nog steeds even de kop op. Ja knik ik. Hij zegt dat komt door de sferen waar de aarde zich nu in bevindt, er is zoveel angst. Ik knik. Jij bent meestal niet bang, zegt hij. Hmm zeg ik soms wel hoor, dan komen er weer nieuwe draconische maatregelen en dan heb ik ook wel even dat de angst door me heen gaat. Ja dat snap ik zegt de slang. Plotseling zie ik overal om ons heen slangen naar ons toe komen glijden. Nieuwsgierig komen ze rondom ons liggen en kijken toe, luisterend denk ik. Nu voel ik geen angst, hoewel er best exemplaren bij zijn, die veel angst oproepen bij de meeste mensen. boa constrictors, adders, cobra’s en allerlei andere grote en kleine en kleurige en in schutkleuren gehulde slangen.

 

Ze luisteren allemaal naar hem, hij is blijkbaar een soort leider, denk ik. Maar hij leest mijn gedachte: nee ik ben de koningsslang, en de dieren kiezen mij altijd uit om iemand toe te spreken. Ik ben blijkbaar een goede spreker. O maar u bent niet hun koning, o nee, daar doen wij niet aan, iedereen is zijn eigen koning. Jullie mensen hechten zo aan hiërarchische structuren, wij doen dat niet. De Leeuw is echt niet onze koning, dat mocht hij willen, dat is zo’n mensensprookje. Wij hebben praktische structuren in onze families, en dat is om veiligheidsredenen. Niet omdat iemand de baas wil spelen over ons. Dat is de manier waarop jullie kijken en als je door een bepaalde visie, of noem het maar bril naar dingen kijkt, dan ga je zien wat je verwacht. Daar hebben jullie wetenschappers toch onderzoeken naar gedaan? Eh ja, daar heb ik me niet zo in verdiept, mompel ik. En ik bedenk dat er natuurlijk veel logica zit in wat hij zegt. Het meeste wat wij zien is de projectie van onze geest. Wij scheppen met onze gedachten en dat wat we scheppen, hoeft niet in de werkelijkheid te bestaan, misschien alleen in onze geest.

Intussen zie ik uit mijn ooghoeken hoe een aantal krokodillen en kaaimannen naar de waterkant komen glijden, precies waar wij staan. Ook dat zijn dieren waar ik nog niet direct een vriendschapsverzoek naar heb verzonden. Wat komen die doen? De slang ziet mijn blik en voelt mijn onrust. Ben je bang van hen, zegt hij terwijl hij me doordringend aan kijkt? Eh nee hoor zeg ik. Maar helemaal klopt het niet. Ik kijk hoe de krokodillen zich op de kant hijsen en dichterbij komen. Ik focus weer op mijn hart en stuur hen de energie die daaruit komt. Ze gaan liggen, en kijken naar mij en naar de slang. Dan zie ik plots allerlei vogels overal gaan zitten op de takken en lianen. En apen en een tijger die zich half achter een bos verschanst maar wel kijkt en luistert. Ik kijk vragend naar de slang.

 

O als ik spreek met een mens komt iedereen uit het bos en rivier graag luisteren. Zij vinden het boeiend hoe de mensen momenteel in het leven staan, wij weten allemaal waar jullie doorheen gaan.  Hij kijkt me aan, weet je, de angst die je af en toe voelt opkomen. En de angst van jullie die voelen wij allemaal, wij dieren. Alle dieren voelen angst bij anderen, en ook bij mensen. Hoewel gedomesticeerde dieren soms wel wat kwijt geraakt zijn van dat scherpe zintuig. Maar in principe hebben alle dieren dat vermogen om angst te ruiken, te voelen, te horen. Maar we zijn even goed in staat om liefde te voelen te ruiken te horen, zelfs te proeven. O ik kijk verbaasd. Hij zegt met dat vermogen kunnen we prooien vangen, en aan voedsel komen. We zullen nooit of te nimmer een dier of mens aanvallen wat liefde uitstraalt. Dat kunnen we niet, liefde vormt een beschermende laag om iemands lichamen heen.

Ik voel in mezelf dat de liefde nu weer sterker is dan even geleden, ik weet wel dat angst niet goed is, maar soms heb ik er geen controle over, het kan mij zomaar overnemen. Maar gelukkig kan ik heel snel weer bij mijn liefde komen.

 

Ja je leert het al heel goed zegt de slang. Weet je jullie zitten nu allemaal in een lesprogramma waar van je gevraagd wordt om dit te ontwikkelen. Lesprogramma…. Herhaal ik? Nu ja dat noemen wij zo, wij weten wat er gaat komen. Jullie gaan nu en masse door een heel belangrijke periode heen, zowel  iedereen individueel alsook in  groepen, als volk, of als  bv alle vrouwen, of alle ouderen, of alle kinderen. Jullie krijgen nu momenteel de allerbelangrijkste les van je leven.

 

En dat is deze les: Angst zorgt ervoor dat je wordt opgegeten… nee niet letterlijk, maar symbolisch. Wij zouden je opeten als je bang bent, maar de krachten die nu op aarde bezig zijn, en die weliswaar zullen verdwijnen gaan jullie eerst nog de meesterproef afnemen. O meesterproef zeg ik, daar schreef ik pas een stuk over. Ja dat weet ik zegt hij, wij volgen je overal, en weten wat je doet. Maar de echte meesterproef is de confrontatie met je eigen angst. En die staat eigenlijk los van wat er gebeurt. Jouw angst is van jou en die heb je altijd bij je, en hij is heel sterk als hij al vaak heeft ‘gewonnen’. Hij is zwak, als liefde vaker heeft gewonnen. Hij is al bij je vanaf je eerste leven, en alle angst die je niet hebt weten te overwinnen met liefde, is nu in zijn volle kracht in iedereen aanwezig en actief.

 

Liefde en angst zijn de twee tegenpolen. Waar angst is kan geen liefde zijn. Angst is lage trilling, liefde is de hoogste trilling. Velen van jullie hadden tot voor kort nog het gevoel dat je stevig stond in jezelf en je kracht en dat je niet zomaar omver geblazen zou worden. Heel veel  mensen hebben moeten leren dat dat dus niet klopte. Mensen die dachten zonder angst te zijn, blijken banger dan wie dan ook en degenen die eerder wel angsten hadden blijken plots stevige en onvervaard hun positie in te nemen. Ook veel spirituele mensen  zijn erachter gekomen dat hun fundament niet zo solide was als ze wel dachten en naar anderen toe beweerden. Hun liefde leek heel wat toen er nog niets aan de hand was, maar bleek niet opgewassen te zijn tegen deze storm van angst die over jullie wordt uitgerold. Want dat is het eigenlijk, dat is het enige, er wordt een deken van angst uitgerold, heel stelselmatig en heel efficiënt.   

 

De proef voor elke van jullie  is, wie weet deze angsthype te overmeesteren. Met liefde.. niet met strijd, niet met agressie. Nee  het gevecht vindt plaats in jou tussen je angst en je liefde, maar niet achter je computer, wel in de wereld, op de plaatsen waar angst is.

 

Ik voel me inmiddels heel rustig en ontspannen en ga op de grond zitten vlakbij de kop van de slang. Het lijkt alsof hij lacht, er glimmen een soort pretlichtjes in zijn ogen.  Er komen enkele kleinere slangen dichterbij gegleden en een legt  zijn kop voorzichtig op mijn bovenbeen, het voelt koud en vreemd, maar ik voel dat het liefdevol is. Eentje wikkelt zich dan om mijn andere been, en een rond een arm. Ik zit een beetje onhandig maar het voelt goed. Alle dieren zijn heel ontspannen. En er hangt een liefdevolle sfeer. Ik zit daar en besef dat deze situatie heel gevaarlijk zou zijn, als ik bang zou zijn. Deze dieren zijn stuk voor stuk ‘gevaarlijke’ dieren. Geen schoothondjes of poesjes, of schootslangen…en dat is in de wereld nu ook zo. Heel gevaarlijk voor degenen die niet bij hun liefde kunnen, bedenk ik, niet in hun hart kunnen.

 

Het is daar heel gevaarlijk spreekt de slang mijn gedachten uit, maar alleen voor de mensen die bang zijn. Ik besluit weer actief te worden om mensen te helpen in hun hart te komen, middels mediteren. Dat is wel het minste wat ik kan doen. Heel goed bromt de slang. Heel goed.

Dan is het gesprek klaar de slangen glijden van mij af en verdwijnen in het dichter struikgewas, de krokodillen plonzen in de rivier en de vogels vliegen kwetterend was. De koningsslang zegt, doe zo voort en glijdt statig weg, toch wel met een koninklijk airtje..

 

Tanni Koens

reacties  0 reacties reageren

De ziel aan het stuur, en wat is jouw saboteur’?

01-01-2021 16:08

In het licht van ‘de ziel aan het stuur’, had ik een paar dagen geleden een mooi gesprek met mijn liefste over de basisvoorwaarden om je ziel aan het stuur te kunnen (durven) ‘laten’.  We kunnen het er inmiddels wel over eens zijn --althans ik denk dat de meeste van mijn FB-vrienden toch wel zover zijn --dat ze begrepen hebben dat het echte doel waarvoor we hier op aarde zijn is, om je ziel het stuur van je leven te overhandigen en het pad te lopen wat je ziel voor jou heeft uitgestippeld -voor je aan dit leven begon-. En dat het uitermate boeiend is om te onderzoeken wie of wat ervoor zorgt dat je dat niet doet. Wat saboteert jouw ziel?  

 

Mijn eigen onderzoek leidde me naar dit antwoord: er is maar een ding die dat kan verhinderen, en dat is het saboterende ego-deel.

 

Het ego bij het grofvuil zetten is een verkeerd uitgangspunt. Dankzij de new-age beweging, heeft het ego een hele slechte naam gekregen en dat is onterecht. Een belangrijk deel van het ego is heel belangrijk en noodzakelijk. Maar er is ook een deel van het ego wat ons enorm kan dwarszitten en saboteren. Dat ego-deel heeft meestal angst als belangrijkste drijfveer. Hoe weet je dat? Dat is omdat ik gedurende heel veel jaren al mijn eigen ‘argumenten’ heb onderzocht, om niet mijn ziel (die altijd samenwerkt met je hart) de touwtjes in handen te geven.

Ik ontdekte dat de ego-saboteur  zich meestal  in allerlei gedaanten vermomt. Soms presenteert het zich als iemand met status en macht,

 

Dat is het meest bekende beeld, maar vergis je niet, de denkgeest is veel slimmer dan dat het alleen dat afgekloven cliché heeft om zich in te verpakken. Nu zul je denken maar iemand met macht en status hoef je toch niet als gesaboteerd te zien? Dan stel ik je meteen de vraag: hoeveel mensen met macht en status laten zich leiden door hun ziel?

 

De denkgeest kan zich voordoen als: slachtoffer, en dan een die nooit geholpen kan worden, een ‘ja maar’ slachtoffer, die alles wat je aandraagt zal verwerpen met argumenten als: dat heb ik al geprobeerd, dat is al eerder gedaan, dat werkt niet bij mij (tenslotte is dit een heel uniek slachtoffer ;)) ik heb iets totaal anders, ik heb alles al geprobeerd (dat is vaak zo), ze hebben alle mogelijke hulpbronnen al aangeboord, en niets hielp, want… ze willen niet echt geholpen worden.

 

Nee zult u denken, dat kan niet, je gaat toch niet elke hulpverlener opzoeken om eigenlijk niet geholpen te willen worden? Ja toch is dat mogelijk. 

 

Wat doet dit deel van het ego deze denkgeest? Die leeft op ‘ziektewinst’, een uitdrukking die ik leerde in de psychiatrie, waarin die regelmatig werd gebezigd als we weer een patiënt hadden die zo’n woedeaanval kreeg dat hij met 8 mannen (ja meestal mannen begeleiders, zelden vrouwen) in de isoleercel gebracht moest worden.

Later hoorden we dan in de ‘wandelgangen’ dat hij wel de ergste was van de afdeling, want voor ‘X’ hadden ze er maar 6 nodig en voor hem 8. Dus zelfs daar weet het saboterende ego-deel een status te ontlenen aan de positie van degene die het ziekst is. Het ergst, het meest agressief. Toen ik er pas werkte en dit ontdekte was ik verbijsterd. Hoe kan het zijn dat iemand een ‘wedstrijd’ houdt wie er het ernstigst psychisch gestoord is? Ik begreep er niets van.. Inmiddels begrijp ik het veel beter.

 

Het saboterende ego-deel wil hoe dan ook, en op welke manier dan ook ergens in uitblinken, ergens een status aan ontlenen. Als het niet lukt met de mooiste partner (meestal vrouw) de hoogste functie binnen het bedrijf, de sjiekste, en vooral duurste auto, als zelfs een gewone baan geen succes is en de relaties steeds mislukken dan maar een negatieve status, dat is altijd nog beter dan niets. De grootste mislukkeling zijn is ook een soort status.

 

Het saboterende ego is tot alles in staat, als het jou maar kan afhouden van je ziel. Klinkt dat cru? Helaas het is echt waar.

Wat is dus een voorwaarde om jezelf te kunnen helen of te laten helpen met helen?

 

Dat je je ego even opzij kunt zetten.

Maar ook dat je op een bepaalde manier ‘nederig’ kunt zijn, dat wil zeggen dat je zo bescheiden moet durven zijn, dat je kunt toegeven, dat jij het niet alleen kunt en dat je hulp nodig hebt.

 

Veel ego’s kunnen dat niet en lopen wel alle therapeuten af maar alleen maar om te kunnen zeggen: Niemand is goed genoeg om mij te kunnen helpen, of ik ben zo bijzonder, niemand kan mij helpen. Of bij iemand die zelf therapeut is: niemand kan mij helpen want dan moet ik me ‘onder’ die persoon plaatsen en dat is onmogelijk, want ik ben ‘beter, hoger, heb meer opleiding  gehad, of meer gelezen of meer workshops gedaan, etc dan deze therapeut.

 

Ik heb van beide varianten twee mooie voorbeelden. De eerste variant is van een persoon die zei dat ze dringend hulp nodig had. Het kon eigenlijk niet wachten. (Uiteraard een ego wacht niet graag J) Toen we een inleidend gesprek voerden gebeurden er opmerkelijke dingen. Wat werd allemaal opgesomd, dat moest ik toch echt weten. De status van de persoon: ik ben zelf therapeut, ik ben zelfs een BN-er, ik had een praktijk op een van de duurste en bekendste plekken van NL, ik heb zoveel mensen geheeld. Ik heb alles aan mezelf gedaan wat ik zelf kon. Ik heb alles in mezelf geheeld. Ik wil een partner maar ik ontmoet nooit iemand van mijn niveau, ik word sowieso niet gevoed, want er is niemand van mijn niveau in mijn omgeving. Mijn niveau is sociale academie.

Dit kreeg ik allemaal in heel korte tijd te horen. Ik voelde direct een hele grote spanning en mijn lichaam reageerde sterk op deze verhalen. Ik voelde eigenlijk weerstand, want alles wat ik hierna als mogelijke weg aanbood werd direct afgewezen. De vraag van deze persoon was- ze had mijn teksten gelezen- of ik aan mijn engelen en gidsen om advies kon vragen.  Dat wilde ik wel doen. Want na dat gesprek zag ik zelf geen openingen om iets voor haar te kunnen betekenen. Mijn kennis en ervaring waren ontoereikend.

 

De dag erna in een meditatie vraag ik mijn gidsen om advies. Het advies wat ik kreeg was totaal anders dan wat ik verwachtte, ik had het zelf niet kunnen bedenken. Ik schrijf het op een stuur het aan de betreffende persoon. Het duurt lang voor er een reactie komt. Na twee dagen komt er een reactie: Nee hier kan ik helemaal niets mee, dank je wel voor de moeite. Gek ik ben niet teleurgesteld, eerder opgelucht. Och zij zal aan haar lijst weer een therapeut toevoegen die absoluut niet aan haar verwachtingen kan voldoen, weer een slechte therapeut. Een die beslist niet van haar niveau was. En weer heeft haar ego de bevestiging gekregen die het zoekt. Ik ben zo bijzonder, zo uniek, voor mij is er geen hulp van ‘gewone’ stervelingen beschikbaar.

 

Naast de opluchting want het gesprek was al uitputtend, wat zou een vervolgtraject geweest zijn? - voel ik ook compassie met deze persoon, want dit is een van de moeilijkste ego-valkuilen om uit te klimmen. Jezelf beter voelen dan alle anderen, is een bijna onoverkomelijke val.

 

Dus wat is nodig: bescheidenheid en nederigheid. Kunnen erkennen dat er misschien wel iemand is die jou wel kan helpen. En kunnen inzien dat dat je niet minder of kleiner maakt, integendeel. Je kwetsbaarheid en zwakke kanten erkennen maakt je sterk en groot. Het geeft je juist dat wat het ego je nooit kan geven.

 

Een andere val van het ego is, het gevoel van altijd tekortkomen, het nooit genoeg hebben. Er zijn mensen die ondanks alle materiele weelde die ze in hun leven verzameld hebben, vaak door hard werken en veel opofferen, toch altijd de angst blijven houden dat ze te kort zullen hebben. Het lijkt een onstilbare honger naar meer, meer.

 

Daarnaast is er ook die andere kant, die ertegenaan schuurt de overtuiging dat je zelf nooit goed genoeg bent. Wat anderen ook doen en zeggen, er is altijd het knagende gevoel dat je niet voldoet, niet kunt voldoen aan de behoeftes van de ander. Je tracht alles te voorzien maar op het moment suprême, voel je dat je tekortschiet, en dat kan ook weer op allerlei manieren naar buiten komen. Je kookt enorme hoeveelheden als je bezoek krijgt, altijd veel te veel; uit angst te weinig te hebben en dus tekort te schieten. Of je studeert veel te veel teksten in voor dat examen of voor die cursus die je gaat geven, want je zou eens te weinig kunnen hebben…. En dat betekent dat je niet goed genoeg bent, tekort schiet..Dat was tot afgelopen december een van de trucs van mijn ego.

 

Het ego is zo slim; de trucjes zijn eindeloos, en het houdt pas op als jij zelf het doorhebt, het zijn die trucs die je vele levens kunnen bezighouden, tot je het gaat zien.. of tot het leven (je ziel) je halt toeroept. Bv door je ziek te maken, zodat je eindelijk gaat begrijpen waar het echt om gaat. En daar heb ik tientallen voorbeelden van.

 

Een andere veelbeproefde ego truc is die van de spirituele materialist, iemand die alles heeft gelezen en  alles weet van spiritualiteit, die alle goeroes kent, alle workshops heeft gevolgd, iedereen tot de spirituele orde roept, en als je dan niet ziet wat hij wel ziet, ben je niet spiritueel genoeg. Bijzonder is dat deze mensen desondanks niet als spiritueel te herkennen zijn, het is niet hun warme ziel of lichtende voorbeeld wat je ontmoet, je ontmoet hun theorie, hun aannames, daar zal zo iemand je ook mee terecht wijzen, maar je voelt geen bezielde spiritualiteit. In iemands zijn zie je het niet terug. Ook deze mensen voelen zich vaak beter dan de ander, en hebben het gevoel dat ze het volste recht hebben om jou terecht te wijzen.

 

 Er zijn zoveel varianten, de ‘ons soort mensen’ truc van het ego werkt ook heel goed. Deze mensen gaan alleen om met hun ‘eigen’ soort of niveau. Deze tref je aan op zowel mensen met een laag ontwikkelingsniveau niveau als bij intellectuele types. Het is een vorm van discrimineren, maar een die veiligheid biedt, ze voelen zich onveilig tussen mensen die hun gewoontes niet kennen en waarbij ze dus ‘fouten’ kunnen maken. Het is veilig om alleen om te gaan met mensen uit je eigen milieu.

 

Deze voorgaande lijkt wat op de volgende: als je voor een dubbeltje geboren bent word je nooit een kwartje. Dat is de truc (altijd van het ego, soms van het groeps -of familie ego) om je in je eigen (meestal beperkte) overtuigingen en milieu te houden.  Durf je je erbuiten te begeven dan wordt dat vaak afgestraft, eerst door de ‘anderen’ later door jezelf. Er wordt alles aan gedaan om je binnen boord te houden. Als je je aanpast ga je later meestal zelf ook anderen behoeden voor het buiten de paden durven gaan.

 

Er is ook een truc waarbij iemand altijd het dommerdje of de sukkel speelt. Als je niets kunt of weet, hoef je ook niet veel te doen. Maar je komt dan ook niet verder in je leven. Je blijft dan altijd aan de rand staan kijken.

 

Angst is de troefkaart van het ego. Alle voorgaande manieren waarop het ego de touwtjes in handen houdt zijn gebaseerd op angst, ook al lijkt het soms juist het tegenovergestelde.

 

Een andere truc is het idee dat alles buiten jezelf belangrijker is dan naar binnen gaan en daar ‘je werk’ doen. Mensen vinden tientallen excuses om dat wat eigenlijk het allerbelangrijkst is niet te doen, ervan weg te vluchten, het uit te stellen. En soms betekent dat gewoon dat het te laat is. Mensen zijn in staat om het allerbelangrijkste wat ze hier komen doen uit te stellen, en nog eens uit te stellen, tot op hun sterfbed. Want er is zoveel wat meer aandacht vraagt, belangrijker lijkt. Het werk, de sport, de tv, de berichten op FB, de tuin…

 

Nog een truc die het ego ook toepast is het belang hechten aan een reputatie, een goede naam, een status en bereid zijn daarvoor anderen op te offeren, en jezelf uiteraard.

Voorbeeld: ouders die hun kind niet  toelaten de eigen keuze te laten volgen, omdat ze vinden dat het kind bv een academische opleiding moet doen, en niet wat hij graag doet. Bv menuisier worden. (meubelmaker)

 

Wel als je om je heen kijkt zie je de trucjes, eerst bij anderen en dan na een tijdje bij jezelf. Daar begint het inzicht en de heling, want de trucs die iedereen zich eigen heeft gemaakt hebben natuurlijk een oorzaak, geen enkel gevolg is zonder oorzaak.

 

Veel oorzaken komen uit de vroege jeugd in dit leven, maar ook uit vorige levens, of uit voorouder-levens. Iedereen die nu hier is en enigszins bewust heeft zich als ziel voorgenomen om deze obstakels uit de weg te ruimen.

Ik zie heel veel mensen zo goed bezig, zo geïnspireerd, zo krachtig, chapeau, voor iedereen die de moed heeft om zijn saboteur aan te pakken, zet door het loont, na een tijdje begin je het te voelen…..

reacties  0 reacties reageren

Het juiste midden vinden te midden van de chaos...

01-01-2021 16:02

Momenteel zie ik grote ontreddering en een soort van fatalisme bij veel mensen omhoogkomen.

Veel mensen hadden gehoopt dat Donald Trump op 20 januari iets zou doen waardoor alle onheil zich onmiddellijk ten goede zou keren. Ongeduld en afhaken zijn de gevoelens die ik waarneem bij veel mensen op mijn facebook en andere pagina’s.

 

Nu ben ik er om diegenen een ‘hart’ onder hun riem te steken. Want hoe lang zijn de meeste mensen al ‘wakker’ , die nu zo ongeduldig zijn? Meestal nog niet zo erg lang. De meesten  zijn pas echt wakker geschud door de corona hype en de maatregelen, en dus  nog steeds maar gedeeltelijk wakker. Ik ben echter al wakker aan het worden vanaf 1979, de kernramp bij Harrisburg. Daar gebeurden zoveel  dingen die niet klopten, en vanaf dat moment ben ik steeds meer gaan onderzoeken. Ik heb zo ongeveer alles al jaren geleden ontdekt wat de meeste mensen nu pas ontdekken.  Een van de websites die ik vanaf het begin (ik denk dat het begonnen is na 2012) altijd heb gevolgd is ‘Cobra – infoblog the Event’.  Om te illustreren wat Cobra ( een schuilnaam) altijd deelde zet ik een stuk hieronder uit april 2016.

Deze groep, is al heel lang bezig om the deep state aan te vechten en werkt samen met allerlei aardse en buitenaardse allianties. In deze blog krijg je een klein beetje een idee wat de ‘deep state’ echt inhoudt. Want als je denkt aan iets heel ergs, dan heb je misschien 5% van wat het echt is. Neem de ergste SF horrorfilm en dan is het nog erger. Je leest een fractie van wat er moet gebeuren en nu al grotendeels gebeurd is.

 

Door me in deze dingen te verdiepen, kwam ik zoveel dingen tegen die ik niet kende, waar ik nooit van had gehoord en die vaak heel ongeloofwaardig leken. Cobra beloofde ons steeds dat ‘het event’ zou plaatsvinden op het moment dat er genoeg negatieve energieën en obstakels zouden zijn weggehaald, door diegenen die al jaren bezig zijn om dit ‘onlicht’ te verwijderen. En dat moment zou mede bepaald worden  als er voldoende mensen wakker zouden zijn om een  kritieke mass te bereiken.  Veel van Cobra’s volgers haakten onderweg af. Het ging ze te langzaam, ze gaven het op ze geloofden niet meer in Cobra.  Op dezelfde manier zoals ik nu zie gebeuren rondom Donald Trump en degenen die info geven  van hen die dicht bij hem staan.

 

Mensen worden boos, ongeduldig, laten hun hoop varen, gaan schelden, gaan beschuldigen en verliezen alle vertrouwen. Vooral in zichzelf. Want hoe dan ook daar gaat het vooral om. Want hoe klein en petieterig is je vertrouwen als je zodra iets niet gaat volgens jouw wens je het opgeeft. Onwetend van datgene waar deze helden doorheen gaan. Echt onwetendheid is de slechtste raadgever die je maar kan hebben.

 

Ik ben nog altijd in mijn volle vertrouwen, het gaat echt gebeuren. Gedeeltelijk door Trump en zijn team, maar grotendeels door onszelf. Niet door alleen maar te wachten op wat die anderen doen, maar door zelf te doen.

Het is door onze  daden en woorden en energie dat we dat team Trump  en de Alliantie het moeilijker of gemakkelijker kunnen maken. Hoe sneller wij in boosheid, frustratie en ongeloof vervallen hoe langer het duurt. Hoe meer wij in vertrouwen zijn, want dan zijn we in hoge trilling in positieve energie, hoe sneller het zal gaan. Maar dat betekent niet dat we nu maar op ons meditatiebankje moeten gaan zitten en in hoger sferen verkeren. Dat elke dag  een halfuur of uur doen is heel zinvol en moeten we absoluut doen en  stimuleren. Maar we mogen ons daarmee niet afmaken van wat we nog meer kunnen doen. Het is heel belangrijk dat we ons ‘juiste’ midden weten te vinden. Het midden tussen ‘doen in de wereld’ en ‘zijn’ in het spirituele.

 

 Het is eigenlijk de les van Boeddha geweest die ons leerde, trouwens net als andere grote denkers, zoals Aristoteles, dat het juiste midden tussen twee uitersten altijd de ‘gouden’ weg is. Het heet ook zo de gulden middenweg.

 

Niet wegkijken van wereldse zaken, niet onverschillig blijven voor het leed van anderen. Maar ook niet opgaan in de wereldse strubbelingen, ook niet andermans leed overnemen. Het verschil tussen medelijden en compassie is de afstand. Het is net als je hand bekijken. Als je hem tegen je ogen houdt kun je hem niet bekijken, als je hem  een armlengte  weghoudt ook niet. Er is een ideale afstand om je hand goed te kunnen bekijken en die ligt tussen deze twee posities in.

Zo is het ook met je betrokkenheid in de wereld. Wegkijken en de wereld buitensluiten is het ene uiterste, je laten leiden en opslokken door alles wat er gebeurt het andere uiterste. Er ligt een gouden weg in het midden. Het midden wat voor iedereen persoonlijk is. Mijn midden hoeft niet het jouwe te zijn. Maar alle middens zullen elkaar ergens raken.

 

Mijn midden is er een van betrokkenheid en compassie naar de buitenwereld. Ik leef mee met dingen die overal ter wereld gebeuren. En meeleven betekent meer dan alleen de sociale media volgen. Het betekent ook  daadwerkelijk dingen doen om mensen te helpen om deze moeilijke tijden beter door te komen. Ik doe wat ik kan op de plaats waar ik woon. En dat is bv mensen die het nu moeilijk hebben met angsten en dergelijke de mogelijkheid bieden te leren mediteren. In drie sessies leren hoe je i je innerlijke rust kunt komen en in je hart als je dat wil. Mijn lief doet het door gratis Tai-chi lessen aan te bieden. Mensen die een van deze technieken beheerst is beter toegerust voor wat nog gaat komen. We slepen er niemand naar toe, iedereen is welkom, maar moet er wel zelf voor kiezen.

 

Omdat ik ook de andere kant in beeld houd, namelijk mijn innerlijke weten en mijn leidend  kompas, dat is die persoon in mij die weet dat er een groter plaatje is, die dat plaatje steeds beter kan waarnemen.

De wetende in mij die  zich bewust is van de rollen die we hier allemaal komen spelen. Die persoon in mij die weet dat het een groot spel is, en dat wie ik echt ben, en ook wie jij echt bent nooit iets kan overkomen. Natuurlijk onze lichamen kunnen stuk, onze bezittingen kunnen ons afgenomen worden. Maar wie ik ben ten diepste, kan niemand veranderen behalve ik.

Deze persoon  in mij weet ook, dat aarde een enorme boeiende maar ook straffe leerschool is. Je kunt er giga veel leren, maar dat is dan ook even zo giga moeilijk. Ik vind planeet aarde  soms echt planeet trauma. En ik weet dus ook dat het verlaten van deze plek geen drama is, integendeel. Zolang het nog gaat zoals het nu  gaat is dat helemaal niet erg.

 

 Ik ben dus niet bang om alles te verliezen, zelfs mijn leven niet. Dat is om in het juiste midden  te kunnen blijven een enorme vrijheid. Want eigenlijk is dat, zijn zonder angst, een deel van de juiste weg. Overal aan meedoen in de wereld, alles wat je voelt dat nodig is, of dat wat je graag wil doen,  demonstreren ,  mensen helpen. Of je nu meditatielessen geeft of boodschappen doet voor je buren, alles is zinvol, zolang je het doet uit liefde.  Niet uit angst. Angst is de grootste vijand van vrijheid. Meer dan de maatregelen. Zolang je het ook niet doet uit medelijden of uit woede of frustratie. Want dan ben je doorgeschoten in de wereldse kant. Dan gooi je kooltjes op het vuur. Het vuur is datgene waarvan sommige spirituele mensen zeggen je voedt de slechte kant…

Maar als je vanuit het kalme angstloze midden deze dingen doet, waaronder ook het liefdevol wakker maken van degenen die nog bewusteloos zijn, dan draag je bij aan het oplossen van het vuur, dan gooi je er geen kooltjes op, maar door jouw aandacht voor al deze dingen  dooft het vuur van alle onopgeloste zaken in jouw leven en op de wereld.

Wanneer je je afwendt van de wereld, niet wil weten wat er gebeurt buiten jouw huis of tuin, zit je in het andere uiterste. Als je boos wordt wanneer iemand een ‘briefje over de heg gooit’ om je te laten weten hoe het eraan toegaat achter de heg, of als je jezelf afsluit van alle nare dingen, dan doe je precies datgene wat de vader van Siddharta Gautama deed met zijn zoon die uiteindelijk daardoor de grondlegger werd van de boeddhistische levenswijze. Hij werd in het ene uiterste gehouden door zijn vader, hij mocht niet in contact komen met lijden met dood en verderf. En toen hij dat toch per toeval  ontdekte ging hij eerst aan de andere kant al dat lijden onderzoeken en zelf  ondergaan. Tot hij ontdekte dat  beide uitersten onhoudbare posities waren voor hem, maar eigenlijk voor iedereen. Toen ontdekte hij het juiste midden, de gouden weg…

 

Die van betrokken attentie, betrokken compassie en alertheid maar wel op de afstand dat je het nog goed kunt zien..aan de ene kant en de diepe connectie met jouw dieper weten en inzicht en de wijsheid van je ziel aan de andere kant. Samen kunnen zij alles aan, zij zijn het perfecte team….

 

Geniet van onderstaand boeiend verslag en blijf in alles wat je leest of meemaakt in jouw juiste ‘gouden’ middenweg...

 

Notities – deel 1 – van de Ascentie conferentie in Glarus, Zwitserland op 16-17 april 2016

by eventnl

 

Disclaimer:
De volgende conferentie notities zijn een interpretatie van de persoon die deze opschreef. Veel details zijn achterwege gelaten en wat van de oorspronkelijke bedoeling is verdwenen. Het zijn NIET de exacte woorden van Cobra en Isis. Deze notities zijn eerder in een niet bewerkte vorm gepubliceerd op Prepare for change.

De notities zijn door Antares gedurende de conferentie gemaakt, vertaald door Pippa, bewerkt door Nova Biscotti en door Cobra.

Cobra op zaterdag 16 april

Cobra verwelkomde ons en benadrukte dat wij allemaal samen deze ascentie conferentie hebben gerealiseerd. Hij zei dat dit een reflectie is van de zichtbare vooruitgang. De drastisch veranderende situatie maakt het mogelijk dat deze conferentie plaatsvindt en er zal binnenkort een volgende zijn.

Isis bedankte ons voor onze komst en sprak over het feit dat wij allemaal samen een grote mandala van licht zouden creëren met onze harten - een licht vortex- om de ontwaking te versnellen en de planeet te ondersteunen. Na de meditatie die wij gebruikten om in de juiste stemming te komen en om oude energieën los te laten, begon Cobra met het eerste topic:

De Galactische Uitlijning en de Galactische Supergolf

Het doel van de conferentie was om te helpen te voorzien in de overwinning van het Licht, als hefboom uiteindelijk. Echter, de Event is alleen de eerste stap, het is alleen het begin van het ascentie proces.

Niet totdat de bezetting van de Aarde over is zullen wij in staat zijn te beginnen ons werkelijk potentieel te ontvouwen. Hier willen wij nu al voorbij dit doel bereiken. De nieuwe era waar wij over praten is de tijd NA DE EVENT. Op dit moment zitten wij in een opruimingsfase. Als wij focussen op het 'hier en nu' zouden wij het perspectief kwijtraken. Daarom is de primaire relevantie om aandacht te schenken aan de tijd na de Event. Het feitelijke begrip van het meesterplan is van doorslaggevend belang.

De Lichtkrachten hadden altijd een plan dat van het begin krachtig was en zij hebben het bijgesteld aan de steeds veranderende situatie. Daarom, hoe meer wij het plan kunnen beseffen, hoe beter wij de gehele situatie zullen begrijpen. Als alle 200 mensen in deze kamer hun begrip hierover verder uitdragen, zou een kettingreactie ontstaan die leidt tot een groter begrip op de wereld en meer ontwaking. Er zijn ontelbare misverstanden over wat goed is en wat slecht. Wij hebben niet alleen mentaal begrip nodig van het grote plaatje, maar ook om feiten betreffende de situatie zuiver te krijgen. Onze energieën zijn het portaal voor transformatie. Deelname in de conferentie triggert een eerstegraads transformatieproces, dat niet alleen deze 2 dagen zal blijven, maar een levensveranderende ervaring kan worden.

 

Wij moeten 'ontleren' wat wij hebben geleerd

Cobra gaat kort in op de programmering die wij sinds onze geboorte hebben ervaren. Onze nieuwe uitlijning van de groep maakt ook de nieuwe cyclus voor de Aarde mogelijk. De eerste laag van de programmering begon vele duizenden jaren (of zelfs miljoenen jaren) geleden toen wij in quarantaine gingen om de Aarde van dit punt te transformeren. Wij gingen in quarantaine om zowel de situatie hier op de planeet te transformeren, als de kosmos. De enige manier om dit punt te bereiken was door een contract overeen te komen met de controlerende machten, wat inhield implantatie op het moment van de incarnatie - ook met kristallen. Het voornaamste effect was onze afscheiding van de bron, tussen menselijk en goddelijk, tot het verschil tussen persoonlijkheid en spirit. De eerste laag van de programmering was en is nog steeds de identiteit van afscheiding. Elk opvolgend programma is eraan verbonden.

Voor elke incarnatie die volgde, zoals de huidige, moest een nieuw contract worden overeengekomen, waarbij de eerste consequentie bij de geboorte de implantatie is. Daar is de verwijdering van alle herinneringen over vorige levens aan geassocieerd en dit is een hele pijnlijke procedure, wat de reden is dat baby's huilen als zij worden geboren.

Omdat de herinneringen zijn afgesneden is het pad vrij om alle ouderlijke paradigma's te adopteren (overtuigingen opgelegd door onze ouders als kind). Ambiente emoties, die heel conflicterend kunnen zijn, zijn volledig geabsorbeerd. Deze programmering wordt voltooid; eerst door de kleuterfase, daarna verdere indoctrinatie via het onderwijssysteem, media, dominerende trends en mode. Hiermee zijn wij volledig ingepast in het slavernij systeem. De hele (programmerings) cyclus is op deze manier versterkt.

Zodra wij wakker beginnen te worden, echter, zullen wij beginnen met het stellen van vragen. Wij zullen de systemen van geloof bevragen en deze daardoor stap voor stap onderuit halen. In deze context verwees Cobra naar de film Conspiracy Theory die de 'goed en slecht' complottheorieën uitlegt die wij in delen al detecteren.

Nu zal het aan ons allen zijn om te ontdekken in wat voor soort energieën en wereld wij leven.

De Galactische Uitlijning

De deelnemers aan deze conferentie kwamen van 22 landen (en alle continenten behalve Antarctica). Sommigen wellicht zelfs van andere planeten, zoals Cobra opmerkte met een twinkeling in zijn ogen. Wie weet?

Alle sterren, en feitelijk alle daarvan die wij 's nachts kunnen zien, bevinden zich in deze kleine cirkel, die een tak van de Melkweg representeert.

Met dit voorbeeld wordt het belang duidelijk dat wij de dingen vanuit een ander perspectief zien. Hier op Aarde zien wij alleen een nietige fractie van realiteit omdat onze ogen de eigenschap hebben om alleen een kleine proportie van de elektromagnetische range te zien.

Om het lomp uit te drukken: wij zien en voelen 'vrijwel niets'. Binnen deze kleine cirkel zien wij alle sterren in de nachthemel. De Melkweg als een geheel verschijnt alleen als een melkachtige wolk waarin, met uitzondering van de kleine selectie, geen andere sterren te zien zijn. De overweldigende grote hoeveelheid van de sterren, evenals al de additionele bestaande galaxies, zijn onzichtbaar voor ons.

Nogmaals wijst Cobra erop hoe belangrijk het is om onze perceptie uit te breiden betreffende de fysieke en niet-fysieke horizonten.

Cobra liet een foto zien die gedurende zijn vlucht boven de sluier was genomen en hij claimde toen als een resultaat van deze ervaring veel te hebben geleerd over de chimera groep. De energieën voorbij de sluier zijn veel beter dan op Aarde. Hij voelde zich alsof hij een bad in tachyons had genomen, wat aanvoelt als het zijn in een tachyon kamer, behalve dat de 'kamer' letterlijk overal is. Op deze plek is iemand in staat om de galactische oceaan van Licht en Liefde te voelen en te ervaren. Er is veel meer daarbuiten....

Een deel van de dingen die rondom ons gebeuren is deel van het galactische plan en een ander deel wordt veroorzaakt door de controlerende duistere krachten. Wij zijn instrumenten binnen de missie van de Lichtkrachten, wij zijn ambassadeurs van Licht. Wij zijn getraind gedurende ontelbare levens om onze vermogens te uit te breiden, interesses en bepaalde andere dingen, NU, op deze geschikte manier. Sommige dingen en activiteiten kunnen tijdelijk geen relatie lijken te hebben met dit plan, maar talenten en vermogens kunnen opeens vitaal noodzakelijk worden. Iemand die ervan houdt om heel snel met zijn auto te rijden kan op een punt komen dat dit vermogen nodig is om een ruimtevaartuig te navigeren. Hiervoor zijn specifieke reflexen en coördinatie vermogens noodzakelijk. Hetzelfde geldt voor videospelletjes, bijvoorbeeld. In de volgende fase na het eerste contact is het laten zien van deze vermogens deel van het goddelijke plan; daarom zouden wij deze talenten nu moeten cultiveren en gebruiken. Wij zullen ze tot een groter bereik gebruiken na het eerste contact. In iedereen van ons zijn verschillende talenten en vermogens aan het ontwaken door de binnenstromende energieën.

Op dit moment kunnen deze talenten nog steeds latent zijn (in slaap), maar zij zullen opeens worden geactiveerd en dan zullen wij een intense fase van integratie ervaren. Wij zullen dan een 'opnieuw leren' van deze talenten ondergaan en wij zullen ze opnieuw ervaren. De vrije wil, echter, is het grootste probleem! Ook al hebben vele mensen verschillende talenten ontwikkeld, zij volgen niet hun innerlijke leiding. Op deze manier vindt alleen een langzame groei plaats.

Als honderd procent van de sleutelfiguren hun innerlijke leiding hadden gevolgd, hadden wij in 1996 de Event ervaren! De mensen in deze conferentieruimte volgen hun innerlijke leiding tenminste voor 50% of meer. Anders zouden zij hier niet zijn. Dit is een goed signaal. Hoe meer mensen ontwaken voor hun leiding en gaven, hoe meer het proces zal worden versneld. Moge deze conferentie hieraan bijdragen (en doorgegeven aan alle lezers rondom de wereld).

De ontwaking van de groep zal worden versneld door de Galactische energie. Onze energie bestaat uit een dubbele helix. In het centrum is de Galactische Centrale Zon, het hart van de galaxy, een stargate. De Centrale Zon is de bron van Licht en Liefde. Met intervallen van 25.000 jaar zend het een hartpuls uit. Nu zitten wij precies in het midden van deze hartpuls. Dit is geen New Age mumbo-jumbo, maar is gebaseerd op feiten. De Aarde as is op dit moment gericht op Polaris. De precessie beweging van de Aarde assen is gerelateerd aan deze galactische puls. De Galactische Centrale Zon zend een puls die de hele galaxy synchroniseert. Als een gevolg zal ook de tilt van de Aarde as worden bijgesteld. Hierbij spelen de zonnewenden in zomer en winter een interessante rol.

In 1975 begon de Aarde zich bij te stellen met de Galactische equator gedurende de winter zonnewende. Dit zal doorgaan tot 2020. Dus op elk eerste moment van de winter (ca. drie dagen) opent een portaal naar de Galactische equator (de Galactische equator is de symmetrie laag van de schijf gevormde Melkweg). Dat is waarom er directe toegang is van de Galactische Centrale Zon via de zonnen naar de Aarde elke 25.000 jaar - op dit moment altijd op de eerste dag van de winter.

Dit kosmische portaal veroorzaakt transformatie. 25.000 Jaar geleden gebeurde het dat de Aarde in een quarantaine status kwam. In het midden van deze tijdsperiode, ca. 13.000 jaar geleden, is Atlantis gevallen en verdwenen. Er was een massa uitsterving van vele species op deze planeet. Het was het einde van de ijstijd en wereld cataclysmen vonden plaats. Wij zullen dit niet ervaren, maar een samenwerkende transformatie van bewustzijn.

De Galactische Superwave die elke 25.000 jaar plaatsvindt

Als gevolg van deze hartslag worden energieën en partikels in de hele galaxy gezonden. Dit is waarom onze zon meer actief wordt een waarom een verandering in het klimaat plaats vindt. Daarom hebben wij onlangs al het vreemde weer ervaren. Velen van ons hebben herkend dat wij ons wat vreemd voelen als wij zijn blootgesteld aan direct zonlicht. De zon nu heeft een andere kracht, een andere intensiteit. Alle weerpatronen veranderen en dit beïnvloedt ons bewustzijn. Alles dat tot dusver onderdrukt is wordt beïnvloed en wij ervaren een diep purificatie proces. De Galactische Superwave is heel krachtig en kan niet worden gestopt.

Dit leidt onvermijdelijk tot de Event. Alle veranderingen die wij nu om ons heen kunnen zien zijn niet eenvoudig ongerelateerde lokale politieke veranderingen hier en daar, maar de hele planetaire situatie zal volledig worden veranderd. Dit zal ons de Gouden Eeuw binnen leiden. De Galactische Bron energie is onze planeet aan het transformeren.

De eerste belangrijke energie die een vitale rol speelt zijn tachyons. Zij zijn de eerste partikels in ons universum en zijn rechtstreeks verbonden met de Bron. Zij zijn niet alleen verantwoordelijk voor balans, maar ook voor transformatie. De hele galaxy is vol met tachyons. Echter, de sluier en verschillende technologieën voorkomen dat zij onze planeet kunnen bereiken.

De Pleiadiërs hebben Cobra technische informatie gegeven om tachyon kamers te bouwen. Nu bestaan er een soort van kamers voor genezing en een andere om verschillende substanties te energetiseren.

De Galactische Superwave is de basis voor het hele transformatieproces. Dat is waarom dit alles hier gebeurt en is precies de reden waarom wij hier zijn op dit moment. Wij waren geïnspireerd en gegidst om hier te zijn. Juist nu is het van doorslaggevend belang voor ons allemaal om te verbinden met onze spirituele gids.

Vooral sinds april is de kracht van de Galactische Superwave omhoog gegaan. NASA heeft een gamma straal gefilmd die kwam van de Centrale zon.

In 1977 begon NASA met de sonde Voyager 2 binnen hun project. Het reist door ons zonnestelsel en bevindt zich nu in de buitenste regio. Deze gefilmde gamma straal is het resultaat van de galactische activiteiten. Daarom zijn de Lichtkrachten heel actief geweest en Cobra sprak hierover in zijn laatste rapport.

Cobra illustreerde dat twee interessante dingen gebeuren. Onze zon stuurt de partikels in elke richting en duwt ze naar buiten. Zij zijn botsen met de interstellaire partikels die komen van de Galactische Centrale Zon en van overal. Als een resultaat is er een 'crash' - de terminatie schok. Deze omstandigheid speelt een vitale rol voor ons lot. De heliopause is gelokaliseerd enigszins buiten de terminatie schok. Dit is het gebied waar de Lichtkrachten hun moederschepen al voor enige tijd hebben gepositioneerd. Deze reguleren de vloed van energieën en wezens in en uit het zonnestelsel. Overeenkomstig vele van de voorspelde catastrofes zouden wij aardbevingen hebben en de mensheid zou al zijn uitgewist. Dank zij deze moederschepen zijn wij hier en beschermd. De mensen die deze profetieën publiceren waren/zijn zich niet bewust van de beschermende maatregelen rondom ons zonnestelsel. Als gevolg van de genoemde reden zullen de voorspelde catastrofes niet plaatsvinden. De moederschepen zijn onze hoeders.

Cobra liet een foto zien van Jupiter, die was genomen op 17 maart 2016. Het laat een flitslicht zien aan de onderrand, wat officieel werd verklaard als een meteoor inslag.

http://www.slate.com/blogs/bad_astronomy/2016/03/29/jupiter_hit_by_asteroid_or_comet_in_march_2016.html

Volgens Cobra was het in feite een moederschip dat zich kort liet zien. Deze schepen hebben diameters die variëren van 500 tot 1000 kilometers, zijn goed gecamoufleerd en zijn overal. Het is deel van het disclosure proces dat deze schepen zich voor enkele seconden laten zien om geen uitbundige reacties uit te lokken.

Gedurende een recente wandeling voelden Isis en Cobra een impuls om in een bepaalde richting te kijken en zij zagen zulk een onthuld schip voor een korte tijd. Sinds maart hebben meer en meer onthullingen plaatsgevonden en er zitten echt moederschepen van de Galactische Confederatie tussen.

De Cintamani steen speelt een vitale rol in het proces van disclosure. Miljoenen jaren geleden is een planeet in het Sirius sterrenstelsel geëxplodeerd. Fragmenten zijn rond geschoten door de galaxy en kwamen op een bepaald punt bij de Aarde. Van alle stenen op Aarde heeft de Cintamani steen op dit moment de hoogst mogelijke vibratie. De Cintamani project stenen zijn geplaatst op veel sleutel punten over de wereld. Onlangs heeft een Japans-US-Amerikaans team met succes een Cintamani steen gebracht via Zuid-Amerika in Antarctica. 'Toevallig' konden zij de laatste vlucht voor het winterseizoen krijgen, dat begint op 1 april. Cobra dankt iedereen die stenen op hun plaatsen hebben gezet.

(Opmerking van Nova Biscotti:  “Als je wilt helpen, financieel, om de Cintamani stenen bij de mensen te krijgen die ze niet voor de normale prijs kunnen kopen, of om ze op de sleutel energie vortex punten rondom de wereld geplaatst te krijgen, klik dan alsjeblief op de “Home” button bovenaan deze pagina. Eenmaal daar zal de 'sidebar' verschijnen en je ziet knoppen rechtsboven waar je kunt doneren via PayPal of BitCoin. Credit betalingen zijn geaccepteerd via de PayPal link).

Vragen aan Cobra:

  • Waarom laten de schepen zich nu zien?– De schepen laten zich zien om de toename van bewustzijn bij de mensen te verhogen.
  • Tot wanneer moeten wij ascenderen?– In basis is er geen tijdsperiode voor de ascentie. Echter, de tijdsperiode voor het begin van het proces ligt vast tussen 1975 en 2025. Dit kan versnellen in groepen, maar iedereen zal genoeg tijd hebben om dit op zijn eigen manier te doen. Als de ascentie eenmaal is begonnen, zal alles heel snel gebeuren.
  • Wanneer er geen parallelle Aarde's zijn, hoe zit het met parallelle tijdslijnen?– Fundamenteel zijn alle parallelle tijdslijnen potentiële toekomsten binnen de mogelijkheden van kwanta. Uiteindelijk zal het bewustzijn van de groep besluiten wat zal worden gemanifesteerd. Als de meeste mensen hun vrije wil niet gebruiken zal een kleine groep mensen moeten besluiten, zoals zo vaak het geval is in de geschiedenis van de Aarde - wat zal gebeuren en wat zal worden gemanifesteerd. Het is altijd de hoogste vorm van bewustzijn die besluit wat gebeurt. Een groep, precies als dit (op de conferentie) verandert de tijdslijnen. Daarom vragen de Lichtkrachten om deze specifieke groepsmeditaties want daarmee kunnen de tijdslijnen effectief worden versterkt.
  • Wat zijn deze lichtballen op Aarde waarover wordt gerapporteerd?– Deze verschijnen door verschillende wezens; etherische wezens die ook een beetje fysiek zijn. Er zijn meer bewoners op Aarde dan wij ons kunnen voorstellen. .
  • Wat gebeurt er wanneer ik de Cintamani steen in mijn broekzak draag?– De Cintamani steen creëert een energieveld dat een transformerend effect heeft; het leidt ons.
  • Wat zullen de dieren doen tijdens de ascentie?– Zij ervaren hun eigen transformatieproces. Vooral gedurende de laatste decennia hebben de dieren geleden door vele schokken en die moeten genezen. Echter, sommige dieren zijn een paar stappen voor ons in hun ontwikkeling.

(Opmerking van Nova Biscotti:  “Fysici zouden plasma beschrijven als geïoniseerd gas, waar een bekwaam occultist plasma zou beschrijven als een verborgen laag / dimensie tussen de gasvormige en de vierde etherische laag." Deze quote is genomen van deze post van Cobra in oktober 2014: http://2012portal.blogspot.com/2014/10/plasma-and-planetary-situation-update.html)

De Plasma Octopus

In deze grafiek zijn de lagen van dimensies (staten van materie) weergegeven. Cobra ging in op de basics: Er is het lijkend solide fysiek, het vloeibare en het gasvormige niveau. Als gasvormige vergaat (door energie input) wanneer de elektrons weglopen, om het zo te zeggen, en losbreken van de atoom nuclei, komt plasma tevoorschijn. Plasma is vreemd voor ons; het heeft bewustzijn dat positief of negatief kan zijn.

Alle informatie over plasma is onderdrukt, echter, het is een cruciaal deel in onze bevrijding. Veel is gezegd over het fysieke en het etherische deel, maar niets over plasma. Plasma is feitelijk overal en als wij ons eenmaal realiseren hoe plasma werkt, zullen wij weten hoe bepaalde drive systemen, overunity en vrije energie in bedrijf zijn gezet. Vrije energie zal dan beschikbaar zijn, vrij voor iedereen. In de behandeling is kennis over plasma nodig aangezien ziekte een verstoring is van de signatuur van het plasma lichaam. De controlerende autoriteiten hebben technieken om het plasma veld te beïnvloeden en ons in gevangenschap te houden. Als wij deze dynamics begrijpen kunnen wij uit onze gevangenis ontsnappen.

Tot nu toe bestaan al methodes van fysieke en etherische genezing. De etherische geneeskunde gebruikt kennis over vortexen en meridianen, zoals in de Chinese geneeskunde. De kennis over energielichamen is gebruikt bij verscheidene andere alternatieve genezingsmethoden. Alleen de westerse conventionele geneeskunde integreert alleen het fysieke deel. Nu is de plasma geneeskunde begonnen zich te ontwikkelen, wat een werkelijk nieuw gebied van genezing is.

Dankzij plasma kunnen wij emoties in ons lichaam voelen. Wij kunnen het etherische veld van het emotionele lichaam voelen. Wij zijn sterk in contact met de astrale laag, bijv. gedurende een rock concert of spitsuur in de stad. Via het mentale niveau staan wij in contact met gedachten en geloofsystemen - onze eigen en die van de planeet. Hier moeten wij leren te besluiten wat is inbegrepen binnen het huidige natuurlijke menselijke veld, en om te onderscheiden wat ons leidt in kunstmatige geloofsystemen (zoals religies) die ons controleren door middel van geavanceerde technologieën.

Cobra zei dat de mensen werkelijk vreemde dingen geloven zonder het na te gaan. Zodra iemand de geloofsystemen bevraagt is iemand in staat om door de wolken te gaan. Dankzij het internet, wat een belangrijk middel is voor de Lichtkrachten om de planeet te bevrijden, is het voor ons mogelijk nu verschillenden (in)coherenties te begrijpen. Als wij in verbinding zijn met ons hogere zelf kunnen wij veel beter besluiten wat goed is en wat slecht.

Boven en voorbij het mentale niveau daar is het hogere spirituele niveau, de bron van ons zijn en onze gids. Uitgelegd in dimensies: de derde is het fysieke, de vierde het astrale of mentale niveau hieronder en de vijfde is het hogere mentale niveau. Al het andere ligt daarboven.

Plasma is een levend wezen, niet een dood energie veld:

Op deze foto lijkt het als een enorme vortex. Dit is een officieel feit en niet het idee van Cobra. Dit levende wezen, genoemd de Octopus, is al door de gnostics Yaldabaoth genoemd. Het was gecreëerd en in leven gehouden door de diep occulte krachten. Het houdt het zonnestelsel gevangen, en de daarin opgenomen strangelet bommen vertragen de vooruitgang. De Lichtkrachten zijn dit nu met grotere spoed aan het verwijderen.

Hier kunnen wij zien dat deze krachten op Aarde zich heel goed bewust waren van hun acties.

Rond 25.000 jaar geleden besloten de controlerende machten om de sluier te creëren om quarantaine in te stellen en de Aarde te bezetten. Op dat moment was de Aarde een hemelse planeet die zij voor zichzelf wilden. Zij brachten het grootste deel van hun krachten naar deze plek. De scalar barrière reguleerde wie zou en wie niet zou binnenkomen en ontsnappen. Verschillende (golven van) wezens kwamen om de Aarde te redden en zij werden niet toegestaan om te vertrekken. Uiteindelijk werden zij gevangen gehouden door het incarnatieproces.

 

De mensheid was deze hevige programmering opgelegd omdat zij anders simpelweg vrij hadden kunnen blijven bewegen.

Boven al deze bases op deze foto is elke vlucht van 'ufo's' gedetecteerd en bestraft. De Lichtkrachten zijn verhinderd om binnen te komen. Moederschepen kunnen zich alleen kort laten zien aangezien zij onmiddellijk zouden worden gedetecteerd. Cobra refereert aan Diego Garcia. Het is een basis voor de SSP's (geheime ruimteprogramma's) die zich bevindt ver weg in de oceaan, zodat activiteiten niet kunnen worden gezien door ongewenste toeschouwers. Dit is ook de plaats waar het 'verdwenen' vliegtuig MH-370 is geland.

 

Op dit moment zijn de Lichtkrachten de strangelet en toplet bommen aan het verwijderen, meer en meer energie van Licht komt naar de planeet en veel Lichtwezens komen hier. Bijvoorbeeld, aartsengelen zijn de sluier aan het ontbinden als kosmische Lichtwezens. Meer en meer Licht vortexen zijn gevestigd en geactiveerd. Waar een Cintamani steen is geplaatst komen engelen om te ruimen en de vortex te creëren.

 

reacties  0 reacties reageren