Deel 4 Eindtijd

04-05-2021 15:57

Het vervolg van een interview met een lid van de Illuminatie of heersende bloedlijnfamilie.

 

Het vertalen van deze 60 pagina’s is een intens werk, maar het voelt ook heel goed en mooi. Daardoor doorleef ik de tekst veel intenser en het maakt dat ik echt bij elke zin nadenk en stilsta.

Dit interview heeft me al jarenlang geholpen uit bepaald gedrag te blijven. Geen wraak te nemen, terwijl ik daarin echt wel heel erg werd uitgedaagd. Verschillende mensen die ik op mijn pad kreeg hebben me wat dat betreft flink getest. En sommige testen waren heel moeilijk. Maar ik kon uit de agressie en wraakgevoelens blijven, al was ik natuurlijk soms echt heel erg teleurgesteld, of verdrietig. Ook omdat je sommige dingen niet kunt begrijpen. Hoe kon een familielid die ooit mijn dierbaarste familielid  was, trachten om met leugens mijn hele familie tegen mij op te zetten. En dat op een hele geraffineerde manier. Tegelijkertijd weet ik dat zulke situaties altijd testen zijn, proeven die je moet afleggen. Want natuurlijk is zo iets veel minder moeilijk als het gebeurt met iemand die je niet zo dierbaar is. De kosmos weet de dingen leuk te maken en precies die keuzes op je bord te leggen die je stevig testen, die echt een dilemma zijn. Zodat je je echt verscheurd voelt tussen twee waarden die je belangrijk vindt. Eerlijkheid en  diepe liefde voor een familielid. Twee dingen die allebei heel zwaar wegen op mijn weegschaal. Maar ik heb gekozen voor het grotere goed, en niet voor de liefde voor een persoon. Ik heb niet zelfzuchtig gekozen. Dat heb ik in mijn leven natuurlijk ook wel eens fout gedaan, en wel onbewust zelfzuchtige keuzes gemaakt. Waar je dan jaren later nog wroeging over kunt voelen.

 

Waarom ik dit vertel, is om jullie te laten zien dat dit is wat voortdurend gebeurt. Doordat we in deze  polariteit leven worden de keuzes die we moeten maken altijd op een weegschaal gelegd die voor ons heel moeilijk is. Misschien zegt de keuze die je moet maken een ander helemaal niets, dat is toch geen dilemma? Maar je krijgt altijd die dingen op je pad, die voor jou wel een dilemma zijn. Daaraan scherp je je ‘geweten’. En als je de juiste keuzes maakt is de beloning groot. Soms verlies je iets, maar je krijgt er altijd iets voor terug. Als er in het universum een deur dichtgaat, gaat er ergens anders in datzelfde universum een open. Ik kreeg in plaats van dat ooit dierbare familielid  een niet biologisch familielid. En de band met mijn andere biologische familieleden is veel beter geworden., en dat zijn hele fijne cadeaus. Ook in werksituaties heb ik al voor dergelijke dilemma’s gestaan, dilemma’s waar momenteel veel mensen mee te maken hebben. Lastige  en vaak heel moeilijke besluiten..

Het lastigste was het geval toen ik mijn eigen ZZP bedrijfje had en overal cursussen en trainingen gaf. Het was vlak voor de zomer en ik had nog een kleine opdracht in mijn portefeuille en ik was in overleg over een hele grote opdracht die twee jaar zou duren. Op dat zelfde moment was mijn man werkloos en zonder inkomen, en er speelde een rechtszaak die veel geld kostte.

 Mij was gevraagd om een offerte te maken. Medewerkers in een zorginstelling  moesten leren omgaan met een nieuwe doelgroep die veel gecompliceerder was dan wat ze gewoon waren. (Mensen met psychoses en depressies etc) Ik maakte een offerte gebaseerd op mijn kennis en ervaring met diezelfde doelgroep. Ik stuurde mijn aanbod in en werd uitgenodigd voor een gesprek. Er had in de organisatie pas een fusie plaatsgevonden. De twee directies  spraken nog niet met een stem. Er was verdeeldheid. Het halve directieteam was enthousiast over mijn aanbod, de andere helft vond niet goed, het was te psychologisch, ( ik startte in het proces met de persoon zelf, hoe denk je over mensen met een psychose bv, hoe zie je jezelf als je…… etc tenslotte ben je zelf altijd het belangrijkste instrument). Volgens mij begint elke verandering en elk leerproces in jezelf. Deze directie wilde gewoon een soort EHBO doos, als client A  dat doet druk ik op knopje B en dan is het opgelost. Een doos met trucjes en symbolische  pleisters. Dat zou niet zo diep gaan voor de medewerkers. lekker veilig aan de oppervlakte.  Er volgden diverse gesprekken en het dilemma bleef. Na een maand  overleg, had de ‘EHBO doos’ directie ‘gewonnen’ . Ik  zou  de opdracht  krijgen als ik het op hun manier  zou doen. De andere directeur deelde me het mee met spijt in zijn ogen. Maar hij kon het niet veranderen. Ik ging naar huis in tweestrijd. Een echt groot dilemma.

Ik was kostwinner en mijn inkomsten waren heel belangrijk om te kunnen leven en om de advocaten te kunnen betalen. Ik had geen andere opdrachten in mijn portefeuille en de zomer stond voor de deur,  een stille tijd voor werk. Voor september zouden er  waarschijnlijk geen andere nieuwe opdrachten volgen. Het was begin mei, met nog een kleine opdracht om af te maken. Ik lag drie nachten wakker, de ene optie tegen de andere afwegend. Als ik de opdracht zou aannemen, zou ik iets gaan doen waar ik helemaal niet achter stond. Waarvan ik wist dat het niet zou werken, niet kon werken. Dan zou ik iets doen tegen mezelf. Maar als ik het niet deed, zouden we zonder inkomsten zitten en de schulden groter worden. Het was een duivels dilemma. Na drie nachten besloot ik om naar mijn hart te luisteren en de opdracht terug te geven. Dat heb ik die dag gedaan. Het voelde vreemd en leeg, maar ook goed. En toen werd het stil. Geen telefoons geen opdrachten. Geen mails. Niets…… stilte.

 Ik was bezorgd maar het voelde ook goed. Ik was trouw gebleven aan mezelf. De stilte duurde 6 weken toen ging de telefoon. Een collega ZZper die ik  toen nog niet goed kende maar ooit een keer had geholpen om een workshop te doen met haar omdat ze iets ging doen waar ze geen ervaring in had. Altijd leuk zo iemand 😉Ze zei jij bent toch filosoof, je weet vast iets van Integriteit. Heb je zin om te werken deze zomer ( dat had ik wel) en zo gebeurde het dat wij in drie dagen tijd een concept in elkaar zetten voor een integriteitstraject voor een ministerie, en een paar dagen later zaten we bij het ministerie, en nog wat later bij de SG en een week later draaide ons programma, en dat werd een uitgebreid programma, en toen werd ik gevraagd door andere ministeries. Door gemeenten door bedrijven. Het werk kwam aan alle kanten binnen en het was boeiend en leuk en het voelde alsof ik optimaal was beloond voor mijn trouw aan mezelf.

Goed dit even ter illustratie van de soms heel moeilijke  dingen waar je voor  kunt komen te staan, en dan is de vraag durf je echt  te leven naar je hart.

 

Vervolg interview…

Vraagsteller ( presenteert zichzelf als laag niveau vrijmetselaar): ik wacht nog steeds op een voorspelling met een tijdlijn. Tot hier toe is alles wat je hebt geboden is doem; en dat is wat iedereen op ATS voorspelt elk jaar. Ik Wil iets SPECIFIEKS in de Volgende week. Maar natuurlijk weet ik dat je niets zult aanbieden. Dit is een hoax.

HH: dit is het enige moment dat ik je antwoord zal geven. Op het moment dat dit begon heb ik de voorwaarden uiteen gezet. Ik heb heel duidelijk gemaakt op welke manier ik tewerk ga. Als je mijn keuzes niet apprecieert, heb je je vrije wil om dit niet te lezen. Ik wil je vriendelijk verzoeken om deze optie te kiezen, want jouw energie voelt heel gefrustreerd en boos. Dat is onder deze omstandigheden geen aanbevelenswaardige houding.

Zoals ik al eerder aan je uitlegde, ik heb jou niets te bewijzen. Daar kwam ik niet voor. Geloof het of geloof het niet. Ik ben Goddelijk onafhankelijk. Als mijn aanwezigheid hier ervoor zorgt dat er slechts een ziel profijt heeft van dit proces, dan maakt dat deze inspanning waard. Ik heb je niet gevraagd om het te geloven, het enige wat ik respectvol heb gevraagd is om je oordelen uit te stellen, of een ‘voorlopig vertrouwen’ te hebben tot deze sessies compleet zijn, zodat de stroom van vragenstellen en antwoord geven zonder onnodige onderbreking kan doorgaan. Jij hebt me niets anders getoond dan onbeleefdheid en slechte manieren vanaf het begin, en dan vraag je je af waarom ik niet reageer. Als het thema je niet aanstaat, kies er dan eenvoudigweg voor om het niet te lezen of erop te reageren, en laat degenen die willen reageren met inhoudelijk zinvolle vragen dat doen zonder ze te interrumperen.

Jouw punten:

  1. New age theologie? Dat is amusant. Je hebt duidelijk geen flauw idee waar je over praat, en hoe oud en tijdloos deze mysteries zijn. Ik vind het ironisch’ laag niveau vrijmetselaar’- dat als je ooit de 32e graad bereikt je deze Waarheden steeds opnieuw zult horen. Ik hoop dat je het dan gemakkelijker zult vinden om deze waarheden te begrijpen en te integreren, en vraag vooral aan onze Oneindige Creator om je te begeleiden op je pad.
  2. Je zult geen tijden en data van me ontvangen. Ik ben hier niet om iets te ‘Bewijzen’ en ik heb ook geen behoefte om dat te doen? Jouw ongeloof heeft geen enkel gevolg voor mij, alleen voor jou. Ik ben hier om mij ijverig te kwijten van mijn taak, een boodschap af te geven. En ik zal die taak volbrengen los van jouw gevoelens hierover.
  3. Jouw punt over ‘kommer en kwel’ dat onthult alleen jouw manier van denken. Ik zie ‘mogelijkheden en kansen’. Het leven past zich aan jouw ideeën hoe jij denkt dat het is. Als jij kommer en kwel ziet, dan is dat wat jij projecteert. De wereld is je spiegel. Het reflecteert terug naar jou wat jij erin stopt. Als je niet van de weerspiegeling houdt die het leven je geeft, verander dan wat het veroorzaakt.

Vragensteller:  Weet je als deze familie en alles  wat jij beschrijft werkelijk zou bestaan  dan zouden er duizenden mensen betrokken zijn en iedere persoon zou erover kunnen ‘lekken’.

 

HH: duizenden? Denk aan miljoenen. En je hebt geen flauw idee van de rigoureuze training en de hardheid van de conditionering die we moeten ondergaan vanaf een hele jonge leeftijd. Niemand heeft de moed om in tegen de familie in te gaan. We weten wat er gebeurt als we dat zouden doen. Maar dat is niet het voornaamste motief. Onze motivatie is onze ongebreidelde toewijding en loyaliteit aan de Familie en aan onze Creator. We begrijpen allemaal het belang van wat we aan het doen zijn, ook al weet de mensheid dat niet.

 

Vragensteller: oeps; nu schiet je jezelf in je voet. Voor iemand die de spirituele kant van het leven manipuleert weet je wel erg veel van dingen die daar niets mee te maken hebben. NU heb je jezelf bloot gegeven.

 

HH: zit jij nooit samen met je familie en houden jullie elkaar niet op de hoogte van je plannen?

En wat betreft je opmerkingen over mijn ‘Spirituele’ Rol, de onwetendheid die je zojuist ten toon spreidde is hilarisch voor ons. Als je mocht denken dat ik alleen actief ben in ‘het Spirituele’, dan heb je ofwel mijn ‘posts ‘niet gelezen of slecht gelezen. Je neem ook aan dat mijn rol is het manipuleren van de spirituele kant van het leven. Nogmaals je gebrek aan begrip en je verkeerde oordelen over iets waar je totaal geen inzicht in hebt. Je zou er goed aan doen om te stoppen met je poging om ‘slim’ over te komen en in plaats daarvan al je negatieve agressieve energie om te zetten in iets wat productiever en voedende is voor je ziel. Maar laat me je niet tegenhouden, je draagt heel aardig bij een de algemene negatieve polariteit van de komende oogsttijd. We zijn je er dankbaar voor.

 

HH: Ik zal de laatste paar dagen van mijn tijd hier (onze gesprekken eindigen vrijdag.) besteden aan het beantwoorden  van inzichtvolle vragen met diepgang, want dat doet het meeste recht aan en biedt de meeste kansen om informatie te delen, en om een verbinding te maken op  het zielsniveau van ons en jullie  ‘Zijn’. Dus verwacht geen verdere reacties op je verbale steekspel. Ik heb geen tijd en interesse in zinloos geklets.

 

Voor degenen die vragen hebben waar ik nog niet op heb gereageerd dat  zal ik morgen doen. In de tussentijd terwijl ik me concentreer op de vragen die er nog liggen, vraag ik jullie respectvol of jullie even jullie andere vragen willen vasthouden, tot ik bij ben met de vragen die er nog liggen.

Dank aan degenen die  tot hiertoe aan deze conversatie  hebben bij- gedragen met betekenisvolle vragen. Voor degenen met een open mind, hoop ik dat jullie iets hebben aan al deze informatie.

 

Derde sessie.

 

Vragensteller: Ik vraag me af of u me kunt helpen. Mijn naam is Shelby David, en ik ben hier voor de komende onderzoeken en verhoren. Ik ben een deel van Quetzalcoatl, of de wedergeboorte ervan voor zover ik weet. Ik weet dat veel van uw woorden waar zijn omdat ik deze waarheden al heb her-ontdekt door uit te zoeken wat  het meest resoneert met mij door de verschillende geloofssystemen van deze planeet.

 

HH: goedenavond Shelby. Het is fijn om je weer te zien. Dat is even geleden ‘oude’ vriend. Zou het je verbazen als ik zeg dat we je verwachtten?

Quetzalcoatl is ook een zesde dimensie zielengroep. Sommigen verwijzen naar Quetzalcoatl als een ‘Opgestegen Meester’, maar zelf zou hij zich over deze titel amuseren. Wetend dat Meesterschap nog enige stadia weg is van hem, zoals dat ook voor onze zielengroep  ( Lucifer) het geval is. Je kunt ons beter beschrijven als dat we een bepaalde ‘dichtheid’ of dimensie hebben ‘gemeesterd’. Maar het ‘meesteren’ van de volledige incarnatie cyclus heb je pas bereikt als je  weer helemaal bent ondergedompeld geweest in de Ene Oneindige Creator/ We hopen dat eens te kunnen doen als we  naar de 8e dimensie opstijgen. Of we kunnen  in plaats daarvan er voor kiezen om meteen door te gaan naar het volgende Octaaf van dimensies..en beginnen aan een nieuwe cyclus van Creatieve incarnatie uitdagingen.

 

Vragensteller: Dit is mijn eerste leven op aarde sinds een lange periode, misschien zelfs ooit. Ik weet dit al geruime tijd en mij is verteld door iemand anders van een van de bloedlijnen uit jouw groep dat wij hier niet echt thuishoren.

 

HH: Het klopt dat je hier niet bent geweest voor een lange periode van ‘Aardse’ tijd. Maar het is niet het geval dat je hier nog nooit bent geweest. De groepsziel Quetzalcoatl heeft veel 3e dimensie Incarnaties gehad in het Klassieke Azteken tijdperk.  Hij worstelde eerst met het perfectioneren van Love, liefde voor anderen, wat zijn vooruitgang voor enige tijd tegenhield. Maar op het moment dat hij zich bewust werd van onze Eenheid, was hij in staat zichzelf te zien in anderen, en zijn (jouw) vooruitgang ging vanaf dat moment heel snel.  Jouw Quetzalcoatl zielengroep bereikte een positieve oogst met een indrukwekkende 76% positieve zielen op het moment van de volgende oogst.  Als een groepsziel een incarnatie in de 3e dimensie ondergaat, zijn het de individuele zielen (jij, ik) die de daadwerkelijke fysieke incarnatie ondergaan, met de ‘Overziel’ (ons Hoger Zelf) van onze geïndividualiseerde zielen werkend als het energetisch anker waaruit de individuele Zielen sprankeltjes ‘afdalen’.

 

Jullie hebben  lange tijd besteed aan het doorwerken van de 5e dimensie van Wijsheid of Licht. Dit werd veroorzaakt door  een overvloed aan compassie ( wat niet verkeerd is, omdat compassie een van de belangrijkste dingen is waar je aan moet werken in de 4e dimensie)Maar om te kunnen promoveren van de 5e dimensie naar de 6e moet je de balans gevonden hebben tussen compassie en wijsheid. De 6e dimensie staat bekend als de dimensie van ‘Compassionele Wijsheid’ vanwege het hebben bereikt van de balans tussen die twee. Dit vereist eveel incarnatie cyclussen voor jou, wat de reden is dat je inderdaad voelt dat je de 3e dimensie niet hebt bezocht voor een lange tijd.

 

Vragensteller: Ik was niet van plan om me hier te melden, ik had oorspronkelijk andere afspraken, maar het lukte me om hier toch te zijn op het laatste moment. Een van de dingen die ik me herinner is dat ik hier ook ben onder een ‘contract’ ik ben feitelijk een walk-in, als u dat iets zegt? Dus mijn menselijke familie is niet zoals ik ben. Ik heb veel tijd doorgebracht met reizen naar verschillende dimensies en helpen met de verschillende revoluties daar.

 

HH: deze inzichten zijn waardevol voor jou Shelby, en niet alleen voor jou maar voor je hele zielengroep.

Quetzalcoatl (de macrokosmos van jezelf) is druk bezig geweest met het werken met een 5e dimensie groep op Alpha Centauri, die een vergelijkbare ervaring hadden als jullie met een over-overvloed aan compassie, wat ten koste ging van persoonlijke wijsheid. Jullie hebben pas je opdracht daar afgemaakt en verlangden er naar om niets te missen van de mogelijkheid om deel te kunnen nemen aan deze Grote Oogst op aarde. Terwijl jullie groep zoals ik al zei, leerde om de balans te vinden tussen liefde/Licht om te kunnen promoveren naar de 6e dimensionele eenheidsvibratie,  zijn  jullie nog steeds erg gevoelig voor extreme Compassie; en in plaats van de gebruikelijke rustperiode van tijd en ruimte te nemen, (in het anti- materie universum, waar we uitrusten tussen de incarnaties) waren jullie  zo enthousiast en zijn meteen   doorgesprongen  naar deze 3e dimensie tijd-ruimte wervelwind, om jullie medemensen te komen helpen.

Vragensteller: mijn probleem is dat mij geheugen me wat in de steek laat, en sommige dingen die ik me herinner van vorige levens komen niet overeen met wat je zegt. Ik heb Lucifer en zijn generaals meerdere malen  ontmoet. Ik zou het erg op prijs stellen als je me hierover informatie kunt geven. Mijn gedachten hierover zijn zo verwarrend. Omdat ik  duidelijk weet wat mijn pad is, wacht ik op een soort startpunt. En het is me niet helemaal duidelijk wat er hier gaande is.

 

HH: je hebt hier voor inderdaad verschillende ontmoetingen gehad met ons ( Lucifer) we hebben samengewerkt in verschillende Council en federatie opdrachten. Gebruik de gave van het communiceren in je Dromen ( wat belangrijke boodschappen zijn van ons Hoger Zelf en veel andere bronnen, waarin informatie wordt gedownload) door in te pluggen in je innerlijke databank. Begin ermee met alles met een recorder op te nemen wat je je herinnert als je ontwaakt, en houd vast aan dat proces ook al is het moeilijk in het begin. Je zult langzaam aan de betekenis gaan zien in de informatie die wordt gedownload in je onbewuste geest. Wanneer je hier goed in wordt en je  in staat bent je droomtijd  te gebruiken als een methode voor innerlijke communicatie , vraag dan aan je Creator je te herinneren aan je tijd in het Zeta Reticuli systeem. Je zult je dan onze laatste periode van samenwerken herinneren. Ik hoop met veel genoegen.

 

Helaas is mijn tijd hier beperkt tot vrijdag. Om die reden zal ik niet verder met je communiceren na deze boodschap. Ik wens je dus het beste met je opdracht hier, mijn vriend, jij persoonlijk en jullie als groepsziel. Ik zal vragen of onze Oneindige Creator je zal zegenen en je begeleiden op je pad. We kijken er naar uit om je weer te ontmoeten aan de ‘andere’ kant als de grote rit voorbij is.

 

Onze liefde, wijsheid en vrede is met jullie .

reacties  0 reacties reageren

Het juiste midden vinden te midden van de chaos...

01-01-2021 16:02

Momenteel zie ik grote ontreddering en een soort van fatalisme bij veel mensen omhoogkomen.

Veel mensen hadden gehoopt dat Donald Trump op 20 januari iets zou doen waardoor alle onheil zich onmiddellijk ten goede zou keren. Ongeduld en afhaken zijn de gevoelens die ik waarneem bij veel mensen op mijn facebook en andere pagina’s.

 

Nu ben ik er om diegenen een ‘hart’ onder hun riem te steken. Want hoe lang zijn de meeste mensen al ‘wakker’ , die nu zo ongeduldig zijn? Meestal nog niet zo erg lang. De meesten  zijn pas echt wakker geschud door de corona hype en de maatregelen, en dus  nog steeds maar gedeeltelijk wakker. Ik ben echter al wakker aan het worden vanaf 1979, de kernramp bij Harrisburg. Daar gebeurden zoveel  dingen die niet klopten, en vanaf dat moment ben ik steeds meer gaan onderzoeken. Ik heb zo ongeveer alles al jaren geleden ontdekt wat de meeste mensen nu pas ontdekken.  Een van de websites die ik vanaf het begin (ik denk dat het begonnen is na 2012) altijd heb gevolgd is ‘Cobra – infoblog the Event’.  Om te illustreren wat Cobra ( een schuilnaam) altijd deelde zet ik een stuk hieronder uit april 2016.

Deze groep, is al heel lang bezig om the deep state aan te vechten en werkt samen met allerlei aardse en buitenaardse allianties. In deze blog krijg je een klein beetje een idee wat de ‘deep state’ echt inhoudt. Want als je denkt aan iets heel ergs, dan heb je misschien 5% van wat het echt is. Neem de ergste SF horrorfilm en dan is het nog erger. Je leest een fractie van wat er moet gebeuren en nu al grotendeels gebeurd is.

 

Door me in deze dingen te verdiepen, kwam ik zoveel dingen tegen die ik niet kende, waar ik nooit van had gehoord en die vaak heel ongeloofwaardig leken. Cobra beloofde ons steeds dat ‘het event’ zou plaatsvinden op het moment dat er genoeg negatieve energieën en obstakels zouden zijn weggehaald, door diegenen die al jaren bezig zijn om dit ‘onlicht’ te verwijderen. En dat moment zou mede bepaald worden  als er voldoende mensen wakker zouden zijn om een  kritieke mass te bereiken.  Veel van Cobra’s volgers haakten onderweg af. Het ging ze te langzaam, ze gaven het op ze geloofden niet meer in Cobra.  Op dezelfde manier zoals ik nu zie gebeuren rondom Donald Trump en degenen die info geven  van hen die dicht bij hem staan.

 

Mensen worden boos, ongeduldig, laten hun hoop varen, gaan schelden, gaan beschuldigen en verliezen alle vertrouwen. Vooral in zichzelf. Want hoe dan ook daar gaat het vooral om. Want hoe klein en petieterig is je vertrouwen als je zodra iets niet gaat volgens jouw wens je het opgeeft. Onwetend van datgene waar deze helden doorheen gaan. Echt onwetendheid is de slechtste raadgever die je maar kan hebben.

 

Ik ben nog altijd in mijn volle vertrouwen, het gaat echt gebeuren. Gedeeltelijk door Trump en zijn team, maar grotendeels door onszelf. Niet door alleen maar te wachten op wat die anderen doen, maar door zelf te doen.

Het is door onze  daden en woorden en energie dat we dat team Trump  en de Alliantie het moeilijker of gemakkelijker kunnen maken. Hoe sneller wij in boosheid, frustratie en ongeloof vervallen hoe langer het duurt. Hoe meer wij in vertrouwen zijn, want dan zijn we in hoge trilling in positieve energie, hoe sneller het zal gaan. Maar dat betekent niet dat we nu maar op ons meditatiebankje moeten gaan zitten en in hoger sferen verkeren. Dat elke dag  een halfuur of uur doen is heel zinvol en moeten we absoluut doen en  stimuleren. Maar we mogen ons daarmee niet afmaken van wat we nog meer kunnen doen. Het is heel belangrijk dat we ons ‘juiste’ midden weten te vinden. Het midden tussen ‘doen in de wereld’ en ‘zijn’ in het spirituele.

 

 Het is eigenlijk de les van Boeddha geweest die ons leerde, trouwens net als andere grote denkers, zoals Aristoteles, dat het juiste midden tussen twee uitersten altijd de ‘gouden’ weg is. Het heet ook zo de gulden middenweg.

 

Niet wegkijken van wereldse zaken, niet onverschillig blijven voor het leed van anderen. Maar ook niet opgaan in de wereldse strubbelingen, ook niet andermans leed overnemen. Het verschil tussen medelijden en compassie is de afstand. Het is net als je hand bekijken. Als je hem tegen je ogen houdt kun je hem niet bekijken, als je hem  een armlengte  weghoudt ook niet. Er is een ideale afstand om je hand goed te kunnen bekijken en die ligt tussen deze twee posities in.

Zo is het ook met je betrokkenheid in de wereld. Wegkijken en de wereld buitensluiten is het ene uiterste, je laten leiden en opslokken door alles wat er gebeurt het andere uiterste. Er ligt een gouden weg in het midden. Het midden wat voor iedereen persoonlijk is. Mijn midden hoeft niet het jouwe te zijn. Maar alle middens zullen elkaar ergens raken.

 

Mijn midden is er een van betrokkenheid en compassie naar de buitenwereld. Ik leef mee met dingen die overal ter wereld gebeuren. En meeleven betekent meer dan alleen de sociale media volgen. Het betekent ook  daadwerkelijk dingen doen om mensen te helpen om deze moeilijke tijden beter door te komen. Ik doe wat ik kan op de plaats waar ik woon. En dat is bv mensen die het nu moeilijk hebben met angsten en dergelijke de mogelijkheid bieden te leren mediteren. In drie sessies leren hoe je i je innerlijke rust kunt komen en in je hart als je dat wil. Mijn lief doet het door gratis Tai-chi lessen aan te bieden. Mensen die een van deze technieken beheerst is beter toegerust voor wat nog gaat komen. We slepen er niemand naar toe, iedereen is welkom, maar moet er wel zelf voor kiezen.

 

Omdat ik ook de andere kant in beeld houd, namelijk mijn innerlijke weten en mijn leidend  kompas, dat is die persoon in mij die weet dat er een groter plaatje is, die dat plaatje steeds beter kan waarnemen.

De wetende in mij die  zich bewust is van de rollen die we hier allemaal komen spelen. Die persoon in mij die weet dat het een groot spel is, en dat wie ik echt ben, en ook wie jij echt bent nooit iets kan overkomen. Natuurlijk onze lichamen kunnen stuk, onze bezittingen kunnen ons afgenomen worden. Maar wie ik ben ten diepste, kan niemand veranderen behalve ik.

Deze persoon  in mij weet ook, dat aarde een enorme boeiende maar ook straffe leerschool is. Je kunt er giga veel leren, maar dat is dan ook even zo giga moeilijk. Ik vind planeet aarde  soms echt planeet trauma. En ik weet dus ook dat het verlaten van deze plek geen drama is, integendeel. Zolang het nog gaat zoals het nu  gaat is dat helemaal niet erg.

 

 Ik ben dus niet bang om alles te verliezen, zelfs mijn leven niet. Dat is om in het juiste midden  te kunnen blijven een enorme vrijheid. Want eigenlijk is dat, zijn zonder angst, een deel van de juiste weg. Overal aan meedoen in de wereld, alles wat je voelt dat nodig is, of dat wat je graag wil doen,  demonstreren ,  mensen helpen. Of je nu meditatielessen geeft of boodschappen doet voor je buren, alles is zinvol, zolang je het doet uit liefde.  Niet uit angst. Angst is de grootste vijand van vrijheid. Meer dan de maatregelen. Zolang je het ook niet doet uit medelijden of uit woede of frustratie. Want dan ben je doorgeschoten in de wereldse kant. Dan gooi je kooltjes op het vuur. Het vuur is datgene waarvan sommige spirituele mensen zeggen je voedt de slechte kant…

Maar als je vanuit het kalme angstloze midden deze dingen doet, waaronder ook het liefdevol wakker maken van degenen die nog bewusteloos zijn, dan draag je bij aan het oplossen van het vuur, dan gooi je er geen kooltjes op, maar door jouw aandacht voor al deze dingen  dooft het vuur van alle onopgeloste zaken in jouw leven en op de wereld.

Wanneer je je afwendt van de wereld, niet wil weten wat er gebeurt buiten jouw huis of tuin, zit je in het andere uiterste. Als je boos wordt wanneer iemand een ‘briefje over de heg gooit’ om je te laten weten hoe het eraan toegaat achter de heg, of als je jezelf afsluit van alle nare dingen, dan doe je precies datgene wat de vader van Siddharta Gautama deed met zijn zoon die uiteindelijk daardoor de grondlegger werd van de boeddhistische levenswijze. Hij werd in het ene uiterste gehouden door zijn vader, hij mocht niet in contact komen met lijden met dood en verderf. En toen hij dat toch per toeval  ontdekte ging hij eerst aan de andere kant al dat lijden onderzoeken en zelf  ondergaan. Tot hij ontdekte dat  beide uitersten onhoudbare posities waren voor hem, maar eigenlijk voor iedereen. Toen ontdekte hij het juiste midden, de gouden weg…

 

Die van betrokken attentie, betrokken compassie en alertheid maar wel op de afstand dat je het nog goed kunt zien..aan de ene kant en de diepe connectie met jouw dieper weten en inzicht en de wijsheid van je ziel aan de andere kant. Samen kunnen zij alles aan, zij zijn het perfecte team….

 

Geniet van onderstaand boeiend verslag en blijf in alles wat je leest of meemaakt in jouw juiste ‘gouden’ middenweg...

 

Notities – deel 1 – van de Ascentie conferentie in Glarus, Zwitserland op 16-17 april 2016

by eventnl

 

Disclaimer:
De volgende conferentie notities zijn een interpretatie van de persoon die deze opschreef. Veel details zijn achterwege gelaten en wat van de oorspronkelijke bedoeling is verdwenen. Het zijn NIET de exacte woorden van Cobra en Isis. Deze notities zijn eerder in een niet bewerkte vorm gepubliceerd op Prepare for change.

De notities zijn door Antares gedurende de conferentie gemaakt, vertaald door Pippa, bewerkt door Nova Biscotti en door Cobra.

Cobra op zaterdag 16 april

Cobra verwelkomde ons en benadrukte dat wij allemaal samen deze ascentie conferentie hebben gerealiseerd. Hij zei dat dit een reflectie is van de zichtbare vooruitgang. De drastisch veranderende situatie maakt het mogelijk dat deze conferentie plaatsvindt en er zal binnenkort een volgende zijn.

Isis bedankte ons voor onze komst en sprak over het feit dat wij allemaal samen een grote mandala van licht zouden creëren met onze harten - een licht vortex- om de ontwaking te versnellen en de planeet te ondersteunen. Na de meditatie die wij gebruikten om in de juiste stemming te komen en om oude energieën los te laten, begon Cobra met het eerste topic:

De Galactische Uitlijning en de Galactische Supergolf

Het doel van de conferentie was om te helpen te voorzien in de overwinning van het Licht, als hefboom uiteindelijk. Echter, de Event is alleen de eerste stap, het is alleen het begin van het ascentie proces.

Niet totdat de bezetting van de Aarde over is zullen wij in staat zijn te beginnen ons werkelijk potentieel te ontvouwen. Hier willen wij nu al voorbij dit doel bereiken. De nieuwe era waar wij over praten is de tijd NA DE EVENT. Op dit moment zitten wij in een opruimingsfase. Als wij focussen op het 'hier en nu' zouden wij het perspectief kwijtraken. Daarom is de primaire relevantie om aandacht te schenken aan de tijd na de Event. Het feitelijke begrip van het meesterplan is van doorslaggevend belang.

De Lichtkrachten hadden altijd een plan dat van het begin krachtig was en zij hebben het bijgesteld aan de steeds veranderende situatie. Daarom, hoe meer wij het plan kunnen beseffen, hoe beter wij de gehele situatie zullen begrijpen. Als alle 200 mensen in deze kamer hun begrip hierover verder uitdragen, zou een kettingreactie ontstaan die leidt tot een groter begrip op de wereld en meer ontwaking. Er zijn ontelbare misverstanden over wat goed is en wat slecht. Wij hebben niet alleen mentaal begrip nodig van het grote plaatje, maar ook om feiten betreffende de situatie zuiver te krijgen. Onze energieën zijn het portaal voor transformatie. Deelname in de conferentie triggert een eerstegraads transformatieproces, dat niet alleen deze 2 dagen zal blijven, maar een levensveranderende ervaring kan worden.

 

Wij moeten 'ontleren' wat wij hebben geleerd

Cobra gaat kort in op de programmering die wij sinds onze geboorte hebben ervaren. Onze nieuwe uitlijning van de groep maakt ook de nieuwe cyclus voor de Aarde mogelijk. De eerste laag van de programmering begon vele duizenden jaren (of zelfs miljoenen jaren) geleden toen wij in quarantaine gingen om de Aarde van dit punt te transformeren. Wij gingen in quarantaine om zowel de situatie hier op de planeet te transformeren, als de kosmos. De enige manier om dit punt te bereiken was door een contract overeen te komen met de controlerende machten, wat inhield implantatie op het moment van de incarnatie - ook met kristallen. Het voornaamste effect was onze afscheiding van de bron, tussen menselijk en goddelijk, tot het verschil tussen persoonlijkheid en spirit. De eerste laag van de programmering was en is nog steeds de identiteit van afscheiding. Elk opvolgend programma is eraan verbonden.

Voor elke incarnatie die volgde, zoals de huidige, moest een nieuw contract worden overeengekomen, waarbij de eerste consequentie bij de geboorte de implantatie is. Daar is de verwijdering van alle herinneringen over vorige levens aan geassocieerd en dit is een hele pijnlijke procedure, wat de reden is dat baby's huilen als zij worden geboren.

Omdat de herinneringen zijn afgesneden is het pad vrij om alle ouderlijke paradigma's te adopteren (overtuigingen opgelegd door onze ouders als kind). Ambiente emoties, die heel conflicterend kunnen zijn, zijn volledig geabsorbeerd. Deze programmering wordt voltooid; eerst door de kleuterfase, daarna verdere indoctrinatie via het onderwijssysteem, media, dominerende trends en mode. Hiermee zijn wij volledig ingepast in het slavernij systeem. De hele (programmerings) cyclus is op deze manier versterkt.

Zodra wij wakker beginnen te worden, echter, zullen wij beginnen met het stellen van vragen. Wij zullen de systemen van geloof bevragen en deze daardoor stap voor stap onderuit halen. In deze context verwees Cobra naar de film Conspiracy Theory die de 'goed en slecht' complottheorieën uitlegt die wij in delen al detecteren.

Nu zal het aan ons allen zijn om te ontdekken in wat voor soort energieën en wereld wij leven.

De Galactische Uitlijning

De deelnemers aan deze conferentie kwamen van 22 landen (en alle continenten behalve Antarctica). Sommigen wellicht zelfs van andere planeten, zoals Cobra opmerkte met een twinkeling in zijn ogen. Wie weet?

Alle sterren, en feitelijk alle daarvan die wij 's nachts kunnen zien, bevinden zich in deze kleine cirkel, die een tak van de Melkweg representeert.

Met dit voorbeeld wordt het belang duidelijk dat wij de dingen vanuit een ander perspectief zien. Hier op Aarde zien wij alleen een nietige fractie van realiteit omdat onze ogen de eigenschap hebben om alleen een kleine proportie van de elektromagnetische range te zien.

Om het lomp uit te drukken: wij zien en voelen 'vrijwel niets'. Binnen deze kleine cirkel zien wij alle sterren in de nachthemel. De Melkweg als een geheel verschijnt alleen als een melkachtige wolk waarin, met uitzondering van de kleine selectie, geen andere sterren te zien zijn. De overweldigende grote hoeveelheid van de sterren, evenals al de additionele bestaande galaxies, zijn onzichtbaar voor ons.

Nogmaals wijst Cobra erop hoe belangrijk het is om onze perceptie uit te breiden betreffende de fysieke en niet-fysieke horizonten.

Cobra liet een foto zien die gedurende zijn vlucht boven de sluier was genomen en hij claimde toen als een resultaat van deze ervaring veel te hebben geleerd over de chimera groep. De energieën voorbij de sluier zijn veel beter dan op Aarde. Hij voelde zich alsof hij een bad in tachyons had genomen, wat aanvoelt als het zijn in een tachyon kamer, behalve dat de 'kamer' letterlijk overal is. Op deze plek is iemand in staat om de galactische oceaan van Licht en Liefde te voelen en te ervaren. Er is veel meer daarbuiten....

Een deel van de dingen die rondom ons gebeuren is deel van het galactische plan en een ander deel wordt veroorzaakt door de controlerende duistere krachten. Wij zijn instrumenten binnen de missie van de Lichtkrachten, wij zijn ambassadeurs van Licht. Wij zijn getraind gedurende ontelbare levens om onze vermogens te uit te breiden, interesses en bepaalde andere dingen, NU, op deze geschikte manier. Sommige dingen en activiteiten kunnen tijdelijk geen relatie lijken te hebben met dit plan, maar talenten en vermogens kunnen opeens vitaal noodzakelijk worden. Iemand die ervan houdt om heel snel met zijn auto te rijden kan op een punt komen dat dit vermogen nodig is om een ruimtevaartuig te navigeren. Hiervoor zijn specifieke reflexen en coördinatie vermogens noodzakelijk. Hetzelfde geldt voor videospelletjes, bijvoorbeeld. In de volgende fase na het eerste contact is het laten zien van deze vermogens deel van het goddelijke plan; daarom zouden wij deze talenten nu moeten cultiveren en gebruiken. Wij zullen ze tot een groter bereik gebruiken na het eerste contact. In iedereen van ons zijn verschillende talenten en vermogens aan het ontwaken door de binnenstromende energieën.

Op dit moment kunnen deze talenten nog steeds latent zijn (in slaap), maar zij zullen opeens worden geactiveerd en dan zullen wij een intense fase van integratie ervaren. Wij zullen dan een 'opnieuw leren' van deze talenten ondergaan en wij zullen ze opnieuw ervaren. De vrije wil, echter, is het grootste probleem! Ook al hebben vele mensen verschillende talenten ontwikkeld, zij volgen niet hun innerlijke leiding. Op deze manier vindt alleen een langzame groei plaats.

Als honderd procent van de sleutelfiguren hun innerlijke leiding hadden gevolgd, hadden wij in 1996 de Event ervaren! De mensen in deze conferentieruimte volgen hun innerlijke leiding tenminste voor 50% of meer. Anders zouden zij hier niet zijn. Dit is een goed signaal. Hoe meer mensen ontwaken voor hun leiding en gaven, hoe meer het proces zal worden versneld. Moge deze conferentie hieraan bijdragen (en doorgegeven aan alle lezers rondom de wereld).

De ontwaking van de groep zal worden versneld door de Galactische energie. Onze energie bestaat uit een dubbele helix. In het centrum is de Galactische Centrale Zon, het hart van de galaxy, een stargate. De Centrale Zon is de bron van Licht en Liefde. Met intervallen van 25.000 jaar zend het een hartpuls uit. Nu zitten wij precies in het midden van deze hartpuls. Dit is geen New Age mumbo-jumbo, maar is gebaseerd op feiten. De Aarde as is op dit moment gericht op Polaris. De precessie beweging van de Aarde assen is gerelateerd aan deze galactische puls. De Galactische Centrale Zon zend een puls die de hele galaxy synchroniseert. Als een gevolg zal ook de tilt van de Aarde as worden bijgesteld. Hierbij spelen de zonnewenden in zomer en winter een interessante rol.

In 1975 begon de Aarde zich bij te stellen met de Galactische equator gedurende de winter zonnewende. Dit zal doorgaan tot 2020. Dus op elk eerste moment van de winter (ca. drie dagen) opent een portaal naar de Galactische equator (de Galactische equator is de symmetrie laag van de schijf gevormde Melkweg). Dat is waarom er directe toegang is van de Galactische Centrale Zon via de zonnen naar de Aarde elke 25.000 jaar - op dit moment altijd op de eerste dag van de winter.

Dit kosmische portaal veroorzaakt transformatie. 25.000 Jaar geleden gebeurde het dat de Aarde in een quarantaine status kwam. In het midden van deze tijdsperiode, ca. 13.000 jaar geleden, is Atlantis gevallen en verdwenen. Er was een massa uitsterving van vele species op deze planeet. Het was het einde van de ijstijd en wereld cataclysmen vonden plaats. Wij zullen dit niet ervaren, maar een samenwerkende transformatie van bewustzijn.

De Galactische Superwave die elke 25.000 jaar plaatsvindt

Als gevolg van deze hartslag worden energieën en partikels in de hele galaxy gezonden. Dit is waarom onze zon meer actief wordt een waarom een verandering in het klimaat plaats vindt. Daarom hebben wij onlangs al het vreemde weer ervaren. Velen van ons hebben herkend dat wij ons wat vreemd voelen als wij zijn blootgesteld aan direct zonlicht. De zon nu heeft een andere kracht, een andere intensiteit. Alle weerpatronen veranderen en dit beïnvloedt ons bewustzijn. Alles dat tot dusver onderdrukt is wordt beïnvloed en wij ervaren een diep purificatie proces. De Galactische Superwave is heel krachtig en kan niet worden gestopt.

Dit leidt onvermijdelijk tot de Event. Alle veranderingen die wij nu om ons heen kunnen zien zijn niet eenvoudig ongerelateerde lokale politieke veranderingen hier en daar, maar de hele planetaire situatie zal volledig worden veranderd. Dit zal ons de Gouden Eeuw binnen leiden. De Galactische Bron energie is onze planeet aan het transformeren.

De eerste belangrijke energie die een vitale rol speelt zijn tachyons. Zij zijn de eerste partikels in ons universum en zijn rechtstreeks verbonden met de Bron. Zij zijn niet alleen verantwoordelijk voor balans, maar ook voor transformatie. De hele galaxy is vol met tachyons. Echter, de sluier en verschillende technologieën voorkomen dat zij onze planeet kunnen bereiken.

De Pleiadiërs hebben Cobra technische informatie gegeven om tachyon kamers te bouwen. Nu bestaan er een soort van kamers voor genezing en een andere om verschillende substanties te energetiseren.

De Galactische Superwave is de basis voor het hele transformatieproces. Dat is waarom dit alles hier gebeurt en is precies de reden waarom wij hier zijn op dit moment. Wij waren geïnspireerd en gegidst om hier te zijn. Juist nu is het van doorslaggevend belang voor ons allemaal om te verbinden met onze spirituele gids.

Vooral sinds april is de kracht van de Galactische Superwave omhoog gegaan. NASA heeft een gamma straal gefilmd die kwam van de Centrale zon.

In 1977 begon NASA met de sonde Voyager 2 binnen hun project. Het reist door ons zonnestelsel en bevindt zich nu in de buitenste regio. Deze gefilmde gamma straal is het resultaat van de galactische activiteiten. Daarom zijn de Lichtkrachten heel actief geweest en Cobra sprak hierover in zijn laatste rapport.

Cobra illustreerde dat twee interessante dingen gebeuren. Onze zon stuurt de partikels in elke richting en duwt ze naar buiten. Zij zijn botsen met de interstellaire partikels die komen van de Galactische Centrale Zon en van overal. Als een resultaat is er een 'crash' - de terminatie schok. Deze omstandigheid speelt een vitale rol voor ons lot. De heliopause is gelokaliseerd enigszins buiten de terminatie schok. Dit is het gebied waar de Lichtkrachten hun moederschepen al voor enige tijd hebben gepositioneerd. Deze reguleren de vloed van energieën en wezens in en uit het zonnestelsel. Overeenkomstig vele van de voorspelde catastrofes zouden wij aardbevingen hebben en de mensheid zou al zijn uitgewist. Dank zij deze moederschepen zijn wij hier en beschermd. De mensen die deze profetieën publiceren waren/zijn zich niet bewust van de beschermende maatregelen rondom ons zonnestelsel. Als gevolg van de genoemde reden zullen de voorspelde catastrofes niet plaatsvinden. De moederschepen zijn onze hoeders.

Cobra liet een foto zien van Jupiter, die was genomen op 17 maart 2016. Het laat een flitslicht zien aan de onderrand, wat officieel werd verklaard als een meteoor inslag.

http://www.slate.com/blogs/bad_astronomy/2016/03/29/jupiter_hit_by_asteroid_or_comet_in_march_2016.html

Volgens Cobra was het in feite een moederschip dat zich kort liet zien. Deze schepen hebben diameters die variëren van 500 tot 1000 kilometers, zijn goed gecamoufleerd en zijn overal. Het is deel van het disclosure proces dat deze schepen zich voor enkele seconden laten zien om geen uitbundige reacties uit te lokken.

Gedurende een recente wandeling voelden Isis en Cobra een impuls om in een bepaalde richting te kijken en zij zagen zulk een onthuld schip voor een korte tijd. Sinds maart hebben meer en meer onthullingen plaatsgevonden en er zitten echt moederschepen van de Galactische Confederatie tussen.

De Cintamani steen speelt een vitale rol in het proces van disclosure. Miljoenen jaren geleden is een planeet in het Sirius sterrenstelsel geëxplodeerd. Fragmenten zijn rond geschoten door de galaxy en kwamen op een bepaald punt bij de Aarde. Van alle stenen op Aarde heeft de Cintamani steen op dit moment de hoogst mogelijke vibratie. De Cintamani project stenen zijn geplaatst op veel sleutel punten over de wereld. Onlangs heeft een Japans-US-Amerikaans team met succes een Cintamani steen gebracht via Zuid-Amerika in Antarctica. 'Toevallig' konden zij de laatste vlucht voor het winterseizoen krijgen, dat begint op 1 april. Cobra dankt iedereen die stenen op hun plaatsen hebben gezet.

(Opmerking van Nova Biscotti:  “Als je wilt helpen, financieel, om de Cintamani stenen bij de mensen te krijgen die ze niet voor de normale prijs kunnen kopen, of om ze op de sleutel energie vortex punten rondom de wereld geplaatst te krijgen, klik dan alsjeblief op de “Home” button bovenaan deze pagina. Eenmaal daar zal de 'sidebar' verschijnen en je ziet knoppen rechtsboven waar je kunt doneren via PayPal of BitCoin. Credit betalingen zijn geaccepteerd via de PayPal link).

Vragen aan Cobra:

  • Waarom laten de schepen zich nu zien?– De schepen laten zich zien om de toename van bewustzijn bij de mensen te verhogen.
  • Tot wanneer moeten wij ascenderen?– In basis is er geen tijdsperiode voor de ascentie. Echter, de tijdsperiode voor het begin van het proces ligt vast tussen 1975 en 2025. Dit kan versnellen in groepen, maar iedereen zal genoeg tijd hebben om dit op zijn eigen manier te doen. Als de ascentie eenmaal is begonnen, zal alles heel snel gebeuren.
  • Wanneer er geen parallelle Aarde's zijn, hoe zit het met parallelle tijdslijnen?– Fundamenteel zijn alle parallelle tijdslijnen potentiële toekomsten binnen de mogelijkheden van kwanta. Uiteindelijk zal het bewustzijn van de groep besluiten wat zal worden gemanifesteerd. Als de meeste mensen hun vrije wil niet gebruiken zal een kleine groep mensen moeten besluiten, zoals zo vaak het geval is in de geschiedenis van de Aarde - wat zal gebeuren en wat zal worden gemanifesteerd. Het is altijd de hoogste vorm van bewustzijn die besluit wat gebeurt. Een groep, precies als dit (op de conferentie) verandert de tijdslijnen. Daarom vragen de Lichtkrachten om deze specifieke groepsmeditaties want daarmee kunnen de tijdslijnen effectief worden versterkt.
  • Wat zijn deze lichtballen op Aarde waarover wordt gerapporteerd?– Deze verschijnen door verschillende wezens; etherische wezens die ook een beetje fysiek zijn. Er zijn meer bewoners op Aarde dan wij ons kunnen voorstellen. .
  • Wat gebeurt er wanneer ik de Cintamani steen in mijn broekzak draag?– De Cintamani steen creëert een energieveld dat een transformerend effect heeft; het leidt ons.
  • Wat zullen de dieren doen tijdens de ascentie?– Zij ervaren hun eigen transformatieproces. Vooral gedurende de laatste decennia hebben de dieren geleden door vele schokken en die moeten genezen. Echter, sommige dieren zijn een paar stappen voor ons in hun ontwikkeling.

(Opmerking van Nova Biscotti:  “Fysici zouden plasma beschrijven als geïoniseerd gas, waar een bekwaam occultist plasma zou beschrijven als een verborgen laag / dimensie tussen de gasvormige en de vierde etherische laag." Deze quote is genomen van deze post van Cobra in oktober 2014: http://2012portal.blogspot.com/2014/10/plasma-and-planetary-situation-update.html)

De Plasma Octopus

In deze grafiek zijn de lagen van dimensies (staten van materie) weergegeven. Cobra ging in op de basics: Er is het lijkend solide fysiek, het vloeibare en het gasvormige niveau. Als gasvormige vergaat (door energie input) wanneer de elektrons weglopen, om het zo te zeggen, en losbreken van de atoom nuclei, komt plasma tevoorschijn. Plasma is vreemd voor ons; het heeft bewustzijn dat positief of negatief kan zijn.

Alle informatie over plasma is onderdrukt, echter, het is een cruciaal deel in onze bevrijding. Veel is gezegd over het fysieke en het etherische deel, maar niets over plasma. Plasma is feitelijk overal en als wij ons eenmaal realiseren hoe plasma werkt, zullen wij weten hoe bepaalde drive systemen, overunity en vrije energie in bedrijf zijn gezet. Vrije energie zal dan beschikbaar zijn, vrij voor iedereen. In de behandeling is kennis over plasma nodig aangezien ziekte een verstoring is van de signatuur van het plasma lichaam. De controlerende autoriteiten hebben technieken om het plasma veld te beïnvloeden en ons in gevangenschap te houden. Als wij deze dynamics begrijpen kunnen wij uit onze gevangenis ontsnappen.

Tot nu toe bestaan al methodes van fysieke en etherische genezing. De etherische geneeskunde gebruikt kennis over vortexen en meridianen, zoals in de Chinese geneeskunde. De kennis over energielichamen is gebruikt bij verscheidene andere alternatieve genezingsmethoden. Alleen de westerse conventionele geneeskunde integreert alleen het fysieke deel. Nu is de plasma geneeskunde begonnen zich te ontwikkelen, wat een werkelijk nieuw gebied van genezing is.

Dankzij plasma kunnen wij emoties in ons lichaam voelen. Wij kunnen het etherische veld van het emotionele lichaam voelen. Wij zijn sterk in contact met de astrale laag, bijv. gedurende een rock concert of spitsuur in de stad. Via het mentale niveau staan wij in contact met gedachten en geloofsystemen - onze eigen en die van de planeet. Hier moeten wij leren te besluiten wat is inbegrepen binnen het huidige natuurlijke menselijke veld, en om te onderscheiden wat ons leidt in kunstmatige geloofsystemen (zoals religies) die ons controleren door middel van geavanceerde technologieën.

Cobra zei dat de mensen werkelijk vreemde dingen geloven zonder het na te gaan. Zodra iemand de geloofsystemen bevraagt is iemand in staat om door de wolken te gaan. Dankzij het internet, wat een belangrijk middel is voor de Lichtkrachten om de planeet te bevrijden, is het voor ons mogelijk nu verschillenden (in)coherenties te begrijpen. Als wij in verbinding zijn met ons hogere zelf kunnen wij veel beter besluiten wat goed is en wat slecht.

Boven en voorbij het mentale niveau daar is het hogere spirituele niveau, de bron van ons zijn en onze gids. Uitgelegd in dimensies: de derde is het fysieke, de vierde het astrale of mentale niveau hieronder en de vijfde is het hogere mentale niveau. Al het andere ligt daarboven.

Plasma is een levend wezen, niet een dood energie veld:

Op deze foto lijkt het als een enorme vortex. Dit is een officieel feit en niet het idee van Cobra. Dit levende wezen, genoemd de Octopus, is al door de gnostics Yaldabaoth genoemd. Het was gecreëerd en in leven gehouden door de diep occulte krachten. Het houdt het zonnestelsel gevangen, en de daarin opgenomen strangelet bommen vertragen de vooruitgang. De Lichtkrachten zijn dit nu met grotere spoed aan het verwijderen.

Hier kunnen wij zien dat deze krachten op Aarde zich heel goed bewust waren van hun acties.

Rond 25.000 jaar geleden besloten de controlerende machten om de sluier te creëren om quarantaine in te stellen en de Aarde te bezetten. Op dat moment was de Aarde een hemelse planeet die zij voor zichzelf wilden. Zij brachten het grootste deel van hun krachten naar deze plek. De scalar barrière reguleerde wie zou en wie niet zou binnenkomen en ontsnappen. Verschillende (golven van) wezens kwamen om de Aarde te redden en zij werden niet toegestaan om te vertrekken. Uiteindelijk werden zij gevangen gehouden door het incarnatieproces.

 

De mensheid was deze hevige programmering opgelegd omdat zij anders simpelweg vrij hadden kunnen blijven bewegen.

Boven al deze bases op deze foto is elke vlucht van 'ufo's' gedetecteerd en bestraft. De Lichtkrachten zijn verhinderd om binnen te komen. Moederschepen kunnen zich alleen kort laten zien aangezien zij onmiddellijk zouden worden gedetecteerd. Cobra refereert aan Diego Garcia. Het is een basis voor de SSP's (geheime ruimteprogramma's) die zich bevindt ver weg in de oceaan, zodat activiteiten niet kunnen worden gezien door ongewenste toeschouwers. Dit is ook de plaats waar het 'verdwenen' vliegtuig MH-370 is geland.

 

Op dit moment zijn de Lichtkrachten de strangelet en toplet bommen aan het verwijderen, meer en meer energie van Licht komt naar de planeet en veel Lichtwezens komen hier. Bijvoorbeeld, aartsengelen zijn de sluier aan het ontbinden als kosmische Lichtwezens. Meer en meer Licht vortexen zijn gevestigd en geactiveerd. Waar een Cintamani steen is geplaatst komen engelen om te ruimen en de vortex te creëren.

 

reacties  0 reacties reageren