Deel 5 Eindtijd

05-05-2021 15:59

Deel 5 Eindtijd..

 

We gaan verder met het interview, en het gaat over dingen die ons allemaal aangaan. Zeker nu, nu er zoveel beerputten opengaan.

Vragensteller: Je noemde Alcyone, ( een van de pleiaden planeten)dat is boeiend er is namelijk een astronomische kaart  van deze op de Hooverdam. Er is daar ook een kompas, ingelijst in de sterrenbeelden.

HH: inderdaad. Net als in de Hollywood producties. We VERBERGEN de WAARHEID vlak voor je gezicht in de volle openbaarheid.  Wat aan de mensheid is aangeboden als science fiction is in feite science fact ( feit)

 

Vragensteller: wat betekenen de gevleugelde beelden die staan bij het begin van de dam, zij zijn  gemaakt in opdracht van de Amerikaanse regering. Zitten er in deze collectie  symbolische beelden die verbonden zijn met jullie Luciferiaanse  agenda , de buitenaardsen, de  equinox of transformatie?

HH: dat is heel eenvoudig, je kunt zien dat de voeten direct naar de aarde wijzen en de vleugeltippen naar de hemel. De levenskaracht energie stroomt van de aarde door de voeten. De intelligente energie van de Oneindige Creator stroomt naar beneden in en door je kroonchakra. De vleugels representeren onze ( Lucifer’s) onafscheidelijke verbinding met het Goddelijke.(de Oneindige Creator) Je kunt ook zien dat de figuur zit. De ‘zetel’ van onze (Lucifer’s) macht verbindt Hemel en Aarde, en alles gebeurt via en door ons.

 

Vragensteller: ik heb nog andere vragen en excuus als u die al hebt beantwoordt. Zijn deze bloedlijnen de rijken, wat de meeste mensen aannemen. Of schijnbaar ‘gewone’ mensen (inclusief celebrities, politici etc) die zich relatief onopgemerkt  mengen in de samenleving, maar intussen bijdragend aan jullie zaak in het grotere plan?

HH: Degenen die jullie  van naam kennen, hebben geen echte macht. Natuurlijk ze komen over als  heel  machtig, op de manier waarop aarde-gebonden zielen macht waarnemen en ervaren. Vergeleken met  onze rijkdom is de rijkdom van de miljonairs en de biljonair -celebrities  en van de  eigenaars of aandeelhouders van grote bedrijven kinder-zakgeld. Onze rijkdom is familie rijkdom die is doorgegeven van generatie op generatie over duizenden jaren. Echte rijkdom is echter iets anders, dat is het weten, diep in je hart dat jij en je Oneindige Creator Een zijn. ‘Zoek eerst  het Koninkrijk Gods ( de Oneindige Creator) en al deze dingen zullen aan je worden gegeven.

 

Vragensteller: een deel van deze vraag is ook, zijn alle leden van die bloedlijnfamilie zich bewust van het feit dat ze tot die familie behoren? Of is het ook mogelijk dat sommige leden zich niet bewust zijn van de band die ze hebben. Wordt hen dat op een bepaalde leeftijd verteld? Bijvoorbeeld op welke leeftijd wordt je ingelicht dat je behoort tot de Familie?

HH: als je Bloedlijn familie bent dan wordt je geboren in die familie en op die manier opgevoed vanaf je geboorte. Er is geen andere manier. Ik wil duidelijkheid scheppen over deze bloedlijn kwesties. Degenen die jullie kennen zijn van de aardse aftakkingen. Ja zij hebben hun plaats in de familie , maar de aftakkingen met de Echte Macht komen  niet van de aarde.

 

Vragensteller: Ik vind dit de meest inzicht gevende informatie tot nu toe. Het helpt me om de dingen beter te begrijpen.

HH: daar ben ik blij om. Het is waarschijnlijk ook het belangrijkste wat ik heb gedeeld.

 

Vragensteller: Helaas verduidelijken  de verklaringen ook de meeste beschuldigingen van  een NWO.

HH: dat hangt ervan af hoe je het bekijkt. Verlicht het de negativiteit die we in stand hebben gehouden? Nee, Verlicht het de pijn en het lijden die we veroorzaakt hebben, en nog veroorzaken op de planeet ? Nee. Verlicht het het feit dat we ons eindspel scenario binnenkort gaan beëindigen, en daarna openlijk naar buiten komen en ons publiekelijk opofferen om de falende politici en financiële instituten te redden met ons ‘Leiderschap’? Nee.

Betekent dat, dat we moeten opgeven en de negativiteit voeden? Nee. Verlicht het dat we een cyclus zullen moeten doormaken in karmisch herstellen of ‘goedmaken’, om deze periode van negativiteit weer in balans te brengen? Nee.

Betekent het dat je negativiteit moet gebruiken als het hulpmiddel wat het is, om je te laten zien wat je niet bent? Ja.

Onthoud altijd, dat dit een prachtig spel is wat we samen spelen, samen met onze Oneindige Creator. En dat we achter de schermen ( tussen de levens in) de beste vrienden zijn. En dat er niemand echt  ‘dood’ gaat en niemand echt ‘lijdt’, behalve in het Spel. Het Spel is niet de werkelijkheid. De Werkelijkheid is de Werkelijkheid, en je hebt de Macht en de Kracht om jouw werkelijkheid te laten zien in het Spel, wanneer je doorhebt en hebt geleerd hoe dat te doen.

 

Vragensteller: zeg je nu eigenlijk dat een ziel alleen positiviteit kan kiezen in een wereld waarin negativiteit ook bestaat? Als er geen  negatieve spelers zouden zijn in de wereld, zou er ook geen mogelijkheid zijn voor een menselijke ziel om voor het ‘goede’  of het ‘kwade’ te kiezen  en op die manier te laten zien op een spiritueel niveau, dat ze het ene levenslot  na het andere verdienen. Als we alleen positiviteit hadden om te kiezen, zouden we niets leren en onze zielen zouden niets kunnen bewijzen.

HH: dat is juist. Dat is de reden dat we hier zijn. Voor ons was het een groot offer. Dat is heel moeilijk te begrijpen vanuit de mentale beperkingen van een derde dimensie levenservaring. We doen het omdat we van jullie houden.

 

Vragensteller: een erg extreem basisconcept maar wel een die ik tot hiertoe over het hoofd had gezien. Helaas is het voor degenen onder ons die van hun aardse bestaan houden ( of beter gezegd de mogelijkheden die het biedt)  echt moeilijk om te kunnen aanvaarden dat  er een concept  achter zit waarbij lijden en slavernij even natuurlijk zijn als geluk en liefde, en dat we alleen na dit aardse bestaan vrij zullen zijn.

HH: dat begrijp ik. Onze taak is om de katalysator te zijn. Jullie taak is om het te gebruiken.  Ben je in staat om  verder kijken dan wat je ogen je laten zien, om liefde en geluk te vinden in een wereld van angst en ellende.  Als je dat kunt ben je  een lichtbaken  in de duisternis. Bezwijk je voor de duisternis, of sta je in je kracht en laat je  je Goddelijk innerlijk  licht schijnen? Jij bent de enige die dat besluit voor jou kan nemen.

Denk hier over na:

Als de Oneindige Creator, Oneindig is en alles heeft gecreëerd wat er is, (en dat is hij en dat heeft hij gedaan) is de Oneindige Creator dan aanwezig in alles?

Als je de goddelijke vonk van de Oneindige Creator zelfs begint te  zien in degenen die je kwaad willen doen, dan begint de illusie zijn grip op jou en macht over jou  te verliezen.

‘Heb je vijanden lief en bid voor degenen die je vervolgen’.

 

Vragensteller: dank je wel Hidden Hand, of je nu oprecht bent of niet, je hebt me in ieder geval aan het denken gezet.

HH: Graag gedaan. Ik ben oprecht, maar zou het verschil maken als ik dat niet zou zijn? Onthoud het is niet de boodschapper die belangrijk is maar het is de inhoud van de boodschap die er toe doet. Ik wens je veel geluk op je reis naar huis. We zien elkaar aan de andere kant, en we zullen samen hartelijk lachen om de rollen die we hebben gespeeld in dit  grote drama.

 

Vragensteller: is er een manier om deze beperking te omzeilen of te cancelen. Ik kan echt heel lui zijn met dit soort spreuken en dan wil ik weten welke het is. Heeft slaap verlamming hier iets mee te maken, want daar kan ik af en toe last van hebben, met of zonder schaduw figuren.

HH: die mogelijkheid is er: doe onderzoek naar psychische beschermingstechnieken. Er is veel informatie op het internet, dus ik ga hier niet veel tijd aan besteden. Lees veel verschillende sites en luister vooral naar je innerlijke stem. Je ziel zal je begeleiden als je erom vraagt. Het spreekt de taal van gevoelens ( emoties zijn niet hetzelfde als gevoelens) Als het ‘goed voelt’ is het dat ook meestal.

Nee slaapverlamming is niet gerelateerd. Dat gebeurt als je geest ontwaakt van de droomstaat voor dat je lichaam wakker is. Terwijl je door de REM slaap gaat is het natuurlijk voor je lichaam om ‘verlamd’ te zijn, om te voorkomen dat je jezelf zou verwonden terwijl je droomt. Soms ontwaak je iets te snel uit een droom, en je lichaam denkt dat je nog droomt, zodat de REM verlamming  nog even doorgaat. Gewoonlijk tot je jezelf wakker schudt omdat ademen even stagneert.

 

Vragensteller: een andere vraag. Is het mogelijk dat je ‘essentie’, wie je werkelijk bent kan worden vernietigd in de komende periode? Of is dat ook weer bangmakerij?

HH: Nee, je essentie, dat wat je werkelijk bent kan nooit worden vernietigd. Je bent een uniek deeltje van de Ene Oneindige Creator, je bent een eeuwige ziel, je verblijft even tijdelijk in een fysiek omhulsel dat je een aards kostuum zou kunnen noemen. Je aards kostuum zal verdwijnen, maar JIJ kunt niet sterven. Niets kan de Oneindige Creator vernietigen en jij en de Oneindige Creator zijn Een.

 

Vragensteller: Ik ga werken om mijn rekeningen te kunnen betalen. Ik leid een goed leven met mijn vrienden, familie, geliefden en mensen waar ik om geef. Ik ben in wezen wel een ‘goed’ mens, maar toch heb ik  ook het volledige scala aan emoties, net als elk mens, dat wil zeggen: jaloezie, haat, hebzucht, afgunst, verdriet, etc. Ik denk dat ik mezelf kan beschrijven als ‘hand-warm’  om uw woorden te gebruiken.

Hoe kan ik als individu aannemen, wat u als ‘de waarheid’ vertelt?

HH: niemand vraagt dat van je. Nooit aannemen wat iemand anders tegen je vertelt als ‘de waarheid’. Je doel hier is om je ‘eigen waarheid’ te vinden. Soms kunnen anderen je daarbij helpen door je wat begeleiding te bieden, maar voordat hun waarheid jouw waarheid kan worden moet het door jouw onderscheidingsvermogen getest worden. Ga stil in meditatie zitten en vraag aan de Oneindige Creator om je pad te begeleiden. Mediteer op dat wat ik heb gedeeld en luister naar je innerlijke gevoelens. Zij zijn de taal van je ziel.

Gebruik elke negatieve emotie als hij opkomt, voor datgene waarvoor ze bedoeld zijn, een gereedschap. Train jezelf om je ervan bewust  te zijn als er negativiteit in je opkomt. Als je jezelf betrapt op een negatieve gedachte, herinner jezelf er dan aan dat elke gedachte creatief is, en vraag je af of dat echt hetgeen is wat je wil creëren?

Het kost wat tijd om er bekwaam in te worden, maar geef niet op. Blijf gewoon opmerkzaam op je negatieve gedachtenpatronen als ze opkomen, je laat die gedachte gaan en dan kies je  opnieuw en selecteer  je een positievere reactie.  Dat noemen we werken aan jezelf. En het is de belangrijkste reden waarom je hebt gekozen om nu hier te zijn. Om aan jezelf te werken. Ik wens je veel succes met je transformatieproces.

 

Vragensteller: ik heb ook de link geopend van iemand die zich ‘insider’ noemt en het gelezen wat die persoon schrijft, maar die posts waren een stuk minder verfijnd dan die van u. Was hij uw voorganger? Een van uw medefamilieleden die ook was belast met openbaarmaking?

HH: een goede vraag. Ik heb ook pas dat materiaal doorgenomen. Het was heel boeiend. Nee het was geen voorganger van mij. En geen openbaarmaking waar ik van op de hoogte ben, als het van ‘mijn’ familie zou zijn zou dat vreemd zijn. Ik las dat hij zichzelf benoemde als lid van een minderheids groep en bepaalde aanwijzingen uit zijn teksten geven me wel een idee welke dat is.

Ik zou zeggen dat dit materiaal 60% accuraat is. Het gevoel wat ik krijg als ik zijn teksten lees is dat het niet onjuist is wat hij schrijft maar dat hij niet in de positie is om het ‘grotere plaatje’ te zien. Als hij lid is van de minderheidsgroep die ik denk dan is dat heel logisch. 

 

Vragensteller: Dus als de oogsttijd komt, is mijn tijd hier voorbij, en dit bewuste lichaam waar ik nu in vertoef is dan weg, wat gebeurt er dan? Wat gebeurt er met mij? Wat gebeurt er met mijn geliefden en vrienden? Zijn we, en bij ‘we’ bedoel  ik de grote massa die de planeet bewoont in deze dimensie, in deze zwaarte, allemaal onwetend van de gebeurtenissen die eraan komen zoals u ze voorspelt?

HH: dat is een goede vraag, ik houd van vragen die uit het hart komen.

Het hangt af van de omstandigheden waarin je je in de laatste momenten van dit leven bevindt. Stel dat jouw fysieke opdracht in dit leven is om het ‘sterven’ te ervaren gedurende de komende veranderingen op aarde, dan ga je onmiddellijk terug naar de wonderbaarlijke plek waar we verblijven in de tijd tussen de incarnaties. De plek die we tijd/ruimte of anti-materie noemen. Dit is de plek die mensen benoemen als ‘de hemel’. Je ontmoet daar iedereen waar je van houdt en die ook zijn gestorven tijdens deze levenservaring, en je beleeft daar een heerlijke en emotionele hereniging.

Je ontmoet je zielengroep en je spirituele leraren/gidsen. We laten allemaal een deeltje van onze zielenenergie aan de ‘andere’ kant,( in de hemel) als we naar de aarde komen. Afhankelijk van de moeilijkheidsgraad van de levenservaring die we gekozen hebben, nemen we meer of minder Ziels-energie met ons mee. Voor een gemiddeld leven nemen we 60-80% van onze zielenenergie  mee naar de incarnatie. Om die reden is er, ook al zijn degenen waar je van houdt alweer geïncarneerd in een nieuw avontuur, een deel van hun energie daar achtergebleven om jou te ontmoeten, en je welkom thuis te heten. Je evalueert dat je levenservaring met je spirituele leraren en gidsen, en leert de lessen van je succes en je falen. Je besteedt de komende periode aan leren en rusten, voordat je weer een nieuwe incarnatie plant.

Voor degenen die niet fysiek ‘sterven’, voor de Grote Oogst arriveert, zal er een moment van Nul Punt Tijd zijn, waarin je een extatische samensmelting zult ervaren met de Oneindige Creator, wat je een bijzondere herinnering en verzekering zal meegeven van wie en wat je werkelijk bent, voordat de sluier van vergetelheid weer over je heen gaat, en je wordt getransporteerd naar de plaats die op jou wacht. Afhankelijk van het feit of je ons gaat vergezellen in de 4e dimensie negatief (dat is onwaarschijnlijk) of dat je promoveert naar de 4e positieve dimensie ( dat is mogelijk) of gaat naar een andere vergelijkbare 3e dimensie planeet ( voor de hand-warme) om verder te gaan in het leren, hoeveel cyclussen je ook nodig zal hebben om te kunnen promoveren naar de 4e  positieve dimensie. Degenen in deze groep zullen geen enkele herinnering hebben aan de tijd van hun transitie. Het zal net zijn alsof er niets is veranderd, behalve dat je de herinnering bij je zult hebben van je Nul Punt, ervaring om je te bemoedigen. Je herinnert je niets van de recente Oogst ervaring van het huidige leven. Het is net alsof jullie allemaal een soort mystieke ervaring hebt gehad, en het leven gaat voor jou  door als ‘normaal’.

 

Vragensteller: Ik vind het moeilijk om te geloven, tegelijkertijd reageer en informeer je ons op een zeer geavanceerde manier; Het is heel intrigerend.

HH: dat is goed. Ik wil ook niet dat je me blindelings gelooft. Teveel mensen op deze planeet besteden hun hele leven eraan om  dingen te doen en dingen  te denken omdat anderen zeggen dat die ‘waar’ zijn.

Wat ik wil is dat mijn woorden een katalysator ( verandering inzetten) worden voor jou. Dat is wat we hier komen doen. Als mijn woorden  veroorzaken zelfs als is het maar voor een korte tijd, dat je stopt en erover nadenkt of datgene wat je ‘dacht’ te weten over de aard van het leven, en je neemt dat aan voor waar ( omdat iedereen dat gelooft) wel klopt, dan is mijn tijd hier wel besteed. Mijn, wens is dat je een authentiek mens wordt, die denkt en voelt en beslist voor zichzelf, wat voelt als ‘Waar’ voor jou. Ik wens je geluk met je inspanningen.

 

Vragensteller: je kunt geen enkel bewijs leveren dat dit geen hoax is zelfs al zou dat heel eenvoudig te doen, als je zou zijn wie je beweert te zijn.

HH:  ik wil het  niet, het is niet ‘niet kunnen’ dat is een groot verschil

Dit is niet bedoeld  om jullie  een vervulling van een voorspelling te laten zien.

Als je denkt dat ik verwacht dat je me blindelings gelooft, of zelfs hoop dat dat gaat gebeuren, dan heb je het heel erg mis. Ik zou teleurgesteld zijn als dat het geval was, want dan zou je niets hebben geleerd van mijn tijd die ik hier aan jullie besteed. (Niet jij persoonlijk, maar de mens in het algemeen)

Mijn taak hier, net zoals ik hier duizenden jaren ben geïncarneerd, is om een verandering teweeg te brengen. Om je aan het denken te zetten ( opnieuw niet jij persoonlijk, maar de mens in het algemeen)

Als ik je het ‘bewijs’ zou leveren waar je naar op zoek bent, als ik dingen zou voorspellen en die gebeuren morgen voor je eigen ogen, dan zou iedereen de dingen die ik zeg innemen als een ‘evangelie’. Dat zou rampzalig zijn als dat zou gebeuren, omdat je dan niets voor jezelf zou hebben geleerd.

Het gaat niet over mij, ik ben slechts een boodschapper. Het gaat allemaal over jou ( in het algemeen sprekend) en wat je doet in relatie tot de katalysator ( veranderaar) Bevraag jezelf over wat je denkt te weten over de werkelijkheid. Zoek de Oneindige Creator in jezelf, en vraag om zijn begeleiding.

‘Vraag en je zult ontvangen’, ‘zoek en je zult vinden’, ‘klop en je zal worden opengedaan’.

 

Vragensteller: ik ben een 32e graad vrijmetselaar, hoewel als jij inderdaad een lid van de koninklijke bloedlijn  bent dan weet je ook dat het niets voorstelt.

HH: als je oprecht het niveau hebt bereikt van de ‘sublieme Prins’ van het koninklijk geheim, door de schotse Rite, of dat van de orde van de Tempeliers door de York Rite, en je hebt niets geleerd over de waarheden van creëren dan ben ik inderdaad  erg benieuwd om te weten, van  welke loge jij lid bent, en dan zou ik graag eens spreken met jouw huidige aanbiddelijke meester.

Maar ik  begrijp respecteer het als je zulke persoonlijke details niet publiekelijk  bekend wil maken. Natuurlijk wat je al hebt gezegd dat er maar drie graden  bestaan, dat klopt.  Dat geldt voor degenen die lid zijn van de Blauwe of ambachts- loges. Maar omdat je beweert dat je 32e graad bent veronderstel ik dat je lid bent van ofwel de schotse of de York rite of gelijkaardig.

Ik hoop dat ik de mogelijkheid krijg om persoonlijk aanwezig te zijn mocht je de stap maken naar de 33e graad? Ik zou je graag voorstellen aan Lucifer. Ik verwacht dat je dan terugkomt en uitlegt dat er geen verdere ontwikkeling is na de 33e graad. Nu als je dat  geluk hebt, zul je  voor een leuke verrassing komen te staan ergens onderweg. Ik hoop oprecht dat je zover zult komen.

 

Vraagsteller: je herhaaldelijk  ontkrachtte complottheorie toont aan dat je hier alleen bent om een hoax neer te zetten.

HH: het woord ‘ontkracht’ zorgt er altijd voor dat ik erg moet lachen. Sommige mensen denken blijkbaar dat als ze dat woord maar blijven rondstrooien dat het dan ook waar wordt. De overgrote meerderheid van  de zogenaamde ‘ontmaskeringen’  vertonen meer onvolkomenheden  dan de complottheorieën die ze ermee  het zwijgen op willen leggen.

Ze bieden net genoeg omhulsel zodat degenen die de waarheid niet willen weten zich zelf kunnen wijsmaken dat hetgeen hen getoond wordt  niet waar is, zodat ze hun koppen nog even terug in het zand kunnen steken.

Hoe dan ook ,ik moet opschieten met het beantwoorden van de vragen van de mensen met een open mind. Ik laat je achter met mijn vriendelijke groeten, ga door met je goede werk.

 

Vragensteller: in de loop van mijn leven heb ik regelmatig mijn toevlucht genomen tot bidden, sommige gebeden waren formeel en sommige niet,  met werkelijk verbazingwekkende en bijna onmiddellijke fysieke resultaten. Ik heb deze resultaten ter harte genomen als een persoonlijk bewijs dat sommige hogere krachten kunnen reageren op een betekenisvolle wijze, tenminste voor mij en misschien voor iedereen. Toch houd ik er nog altijd rekening mee dat het toeval was. Kunt u vanuit uw gezichtspunt zo vriendelijk zijn om deze gebeurtenissen toe te lichten?

HH: Er is geen toeval. Niets gebeurt zomaar.

Het leven communiceert constant met ons. Alleen zijn de meeste mensen te druk om het op te merken.

Onze oneindige Creator, houdt ervan om dicht bij ons te zijn. Hij is dichterbij dan de meesten willen geloven, ze merken hem gewoon niet op. Als ze hem elke dag op straat passeren, of wanneer hij hen  hun wisselgeld terug geeft in een winkel, als je haar in bed legt en een nachtzoen geeft, als je hem doodslaat wanneer hij op je badkamermuur omhoog loopt om terug naar zijn web te klimmen. Als er niemand in de kamer is behalve jij.

De belangrijkste reden dat mensen hun gebeden niet verhoord worden is omdat ze er niet in geloven dat het kan. Je moet niet in de Oneindige Creator geloven maar op hem vertrouwen. De meest krachtige vorm van bidden is bedanken, dank zeggen. ‘Voordat je het hebt gevraagd heb ik je het al gegeven.’ Dankzeggen betekent dat je weet dat onze Oneindige Creator voor je zorgt zoals hij heeft beloofd, en daar dankbaar voor zijn, zelfs voordat je resultaten ziet. Hoe meer vertrouwen we  hebben in de Creator, hoe meer resultaat we krijgen.

 

Het leven geeft ons wat we verwachten te krijgen. Omdat elke gedachte creëren is. Als we opstaan en we verwachten een slechte dag, vaker wel dan niet zullen we krijgen wat we verwacht hadden.

 

Maar vergeet niet dat dit twee kanten op werkt.

 

Voorlopig even genoeg,

reacties  0 reacties reageren

Deel 4 Eindtijd

04-05-2021 15:57

Het vervolg van een interview met een lid van de Illuminatie of heersende bloedlijnfamilie.

 

Het vertalen van deze 60 pagina’s is een intens werk, maar het voelt ook heel goed en mooi. Daardoor doorleef ik de tekst veel intenser en het maakt dat ik echt bij elke zin nadenk en stilsta.

Dit interview heeft me al jarenlang geholpen uit bepaald gedrag te blijven. Geen wraak te nemen, terwijl ik daarin echt wel heel erg werd uitgedaagd. Verschillende mensen die ik op mijn pad kreeg hebben me wat dat betreft flink getest. En sommige testen waren heel moeilijk. Maar ik kon uit de agressie en wraakgevoelens blijven, al was ik natuurlijk soms echt heel erg teleurgesteld, of verdrietig. Ook omdat je sommige dingen niet kunt begrijpen. Hoe kon een familielid die ooit mijn dierbaarste familielid  was, trachten om met leugens mijn hele familie tegen mij op te zetten. En dat op een hele geraffineerde manier. Tegelijkertijd weet ik dat zulke situaties altijd testen zijn, proeven die je moet afleggen. Want natuurlijk is zo iets veel minder moeilijk als het gebeurt met iemand die je niet zo dierbaar is. De kosmos weet de dingen leuk te maken en precies die keuzes op je bord te leggen die je stevig testen, die echt een dilemma zijn. Zodat je je echt verscheurd voelt tussen twee waarden die je belangrijk vindt. Eerlijkheid en  diepe liefde voor een familielid. Twee dingen die allebei heel zwaar wegen op mijn weegschaal. Maar ik heb gekozen voor het grotere goed, en niet voor de liefde voor een persoon. Ik heb niet zelfzuchtig gekozen. Dat heb ik in mijn leven natuurlijk ook wel eens fout gedaan, en wel onbewust zelfzuchtige keuzes gemaakt. Waar je dan jaren later nog wroeging over kunt voelen.

 

Waarom ik dit vertel, is om jullie te laten zien dat dit is wat voortdurend gebeurt. Doordat we in deze  polariteit leven worden de keuzes die we moeten maken altijd op een weegschaal gelegd die voor ons heel moeilijk is. Misschien zegt de keuze die je moet maken een ander helemaal niets, dat is toch geen dilemma? Maar je krijgt altijd die dingen op je pad, die voor jou wel een dilemma zijn. Daaraan scherp je je ‘geweten’. En als je de juiste keuzes maakt is de beloning groot. Soms verlies je iets, maar je krijgt er altijd iets voor terug. Als er in het universum een deur dichtgaat, gaat er ergens anders in datzelfde universum een open. Ik kreeg in plaats van dat ooit dierbare familielid  een niet biologisch familielid. En de band met mijn andere biologische familieleden is veel beter geworden., en dat zijn hele fijne cadeaus. Ook in werksituaties heb ik al voor dergelijke dilemma’s gestaan, dilemma’s waar momenteel veel mensen mee te maken hebben. Lastige  en vaak heel moeilijke besluiten..

Het lastigste was het geval toen ik mijn eigen ZZP bedrijfje had en overal cursussen en trainingen gaf. Het was vlak voor de zomer en ik had nog een kleine opdracht in mijn portefeuille en ik was in overleg over een hele grote opdracht die twee jaar zou duren. Op dat zelfde moment was mijn man werkloos en zonder inkomen, en er speelde een rechtszaak die veel geld kostte.

 Mij was gevraagd om een offerte te maken. Medewerkers in een zorginstelling  moesten leren omgaan met een nieuwe doelgroep die veel gecompliceerder was dan wat ze gewoon waren. (Mensen met psychoses en depressies etc) Ik maakte een offerte gebaseerd op mijn kennis en ervaring met diezelfde doelgroep. Ik stuurde mijn aanbod in en werd uitgenodigd voor een gesprek. Er had in de organisatie pas een fusie plaatsgevonden. De twee directies  spraken nog niet met een stem. Er was verdeeldheid. Het halve directieteam was enthousiast over mijn aanbod, de andere helft vond niet goed, het was te psychologisch, ( ik startte in het proces met de persoon zelf, hoe denk je over mensen met een psychose bv, hoe zie je jezelf als je…… etc tenslotte ben je zelf altijd het belangrijkste instrument). Volgens mij begint elke verandering en elk leerproces in jezelf. Deze directie wilde gewoon een soort EHBO doos, als client A  dat doet druk ik op knopje B en dan is het opgelost. Een doos met trucjes en symbolische  pleisters. Dat zou niet zo diep gaan voor de medewerkers. lekker veilig aan de oppervlakte.  Er volgden diverse gesprekken en het dilemma bleef. Na een maand  overleg, had de ‘EHBO doos’ directie ‘gewonnen’ . Ik  zou  de opdracht  krijgen als ik het op hun manier  zou doen. De andere directeur deelde me het mee met spijt in zijn ogen. Maar hij kon het niet veranderen. Ik ging naar huis in tweestrijd. Een echt groot dilemma.

Ik was kostwinner en mijn inkomsten waren heel belangrijk om te kunnen leven en om de advocaten te kunnen betalen. Ik had geen andere opdrachten in mijn portefeuille en de zomer stond voor de deur,  een stille tijd voor werk. Voor september zouden er  waarschijnlijk geen andere nieuwe opdrachten volgen. Het was begin mei, met nog een kleine opdracht om af te maken. Ik lag drie nachten wakker, de ene optie tegen de andere afwegend. Als ik de opdracht zou aannemen, zou ik iets gaan doen waar ik helemaal niet achter stond. Waarvan ik wist dat het niet zou werken, niet kon werken. Dan zou ik iets doen tegen mezelf. Maar als ik het niet deed, zouden we zonder inkomsten zitten en de schulden groter worden. Het was een duivels dilemma. Na drie nachten besloot ik om naar mijn hart te luisteren en de opdracht terug te geven. Dat heb ik die dag gedaan. Het voelde vreemd en leeg, maar ook goed. En toen werd het stil. Geen telefoons geen opdrachten. Geen mails. Niets…… stilte.

 Ik was bezorgd maar het voelde ook goed. Ik was trouw gebleven aan mezelf. De stilte duurde 6 weken toen ging de telefoon. Een collega ZZper die ik  toen nog niet goed kende maar ooit een keer had geholpen om een workshop te doen met haar omdat ze iets ging doen waar ze geen ervaring in had. Altijd leuk zo iemand 😉Ze zei jij bent toch filosoof, je weet vast iets van Integriteit. Heb je zin om te werken deze zomer ( dat had ik wel) en zo gebeurde het dat wij in drie dagen tijd een concept in elkaar zetten voor een integriteitstraject voor een ministerie, en een paar dagen later zaten we bij het ministerie, en nog wat later bij de SG en een week later draaide ons programma, en dat werd een uitgebreid programma, en toen werd ik gevraagd door andere ministeries. Door gemeenten door bedrijven. Het werk kwam aan alle kanten binnen en het was boeiend en leuk en het voelde alsof ik optimaal was beloond voor mijn trouw aan mezelf.

Goed dit even ter illustratie van de soms heel moeilijke  dingen waar je voor  kunt komen te staan, en dan is de vraag durf je echt  te leven naar je hart.

 

Vervolg interview…

Vraagsteller ( presenteert zichzelf als laag niveau vrijmetselaar): ik wacht nog steeds op een voorspelling met een tijdlijn. Tot hier toe is alles wat je hebt geboden is doem; en dat is wat iedereen op ATS voorspelt elk jaar. Ik Wil iets SPECIFIEKS in de Volgende week. Maar natuurlijk weet ik dat je niets zult aanbieden. Dit is een hoax.

HH: dit is het enige moment dat ik je antwoord zal geven. Op het moment dat dit begon heb ik de voorwaarden uiteen gezet. Ik heb heel duidelijk gemaakt op welke manier ik tewerk ga. Als je mijn keuzes niet apprecieert, heb je je vrije wil om dit niet te lezen. Ik wil je vriendelijk verzoeken om deze optie te kiezen, want jouw energie voelt heel gefrustreerd en boos. Dat is onder deze omstandigheden geen aanbevelenswaardige houding.

Zoals ik al eerder aan je uitlegde, ik heb jou niets te bewijzen. Daar kwam ik niet voor. Geloof het of geloof het niet. Ik ben Goddelijk onafhankelijk. Als mijn aanwezigheid hier ervoor zorgt dat er slechts een ziel profijt heeft van dit proces, dan maakt dat deze inspanning waard. Ik heb je niet gevraagd om het te geloven, het enige wat ik respectvol heb gevraagd is om je oordelen uit te stellen, of een ‘voorlopig vertrouwen’ te hebben tot deze sessies compleet zijn, zodat de stroom van vragenstellen en antwoord geven zonder onnodige onderbreking kan doorgaan. Jij hebt me niets anders getoond dan onbeleefdheid en slechte manieren vanaf het begin, en dan vraag je je af waarom ik niet reageer. Als het thema je niet aanstaat, kies er dan eenvoudigweg voor om het niet te lezen of erop te reageren, en laat degenen die willen reageren met inhoudelijk zinvolle vragen dat doen zonder ze te interrumperen.

Jouw punten:

  1. New age theologie? Dat is amusant. Je hebt duidelijk geen flauw idee waar je over praat, en hoe oud en tijdloos deze mysteries zijn. Ik vind het ironisch’ laag niveau vrijmetselaar’- dat als je ooit de 32e graad bereikt je deze Waarheden steeds opnieuw zult horen. Ik hoop dat je het dan gemakkelijker zult vinden om deze waarheden te begrijpen en te integreren, en vraag vooral aan onze Oneindige Creator om je te begeleiden op je pad.
  2. Je zult geen tijden en data van me ontvangen. Ik ben hier niet om iets te ‘Bewijzen’ en ik heb ook geen behoefte om dat te doen? Jouw ongeloof heeft geen enkel gevolg voor mij, alleen voor jou. Ik ben hier om mij ijverig te kwijten van mijn taak, een boodschap af te geven. En ik zal die taak volbrengen los van jouw gevoelens hierover.
  3. Jouw punt over ‘kommer en kwel’ dat onthult alleen jouw manier van denken. Ik zie ‘mogelijkheden en kansen’. Het leven past zich aan jouw ideeën hoe jij denkt dat het is. Als jij kommer en kwel ziet, dan is dat wat jij projecteert. De wereld is je spiegel. Het reflecteert terug naar jou wat jij erin stopt. Als je niet van de weerspiegeling houdt die het leven je geeft, verander dan wat het veroorzaakt.

Vragensteller:  Weet je als deze familie en alles  wat jij beschrijft werkelijk zou bestaan  dan zouden er duizenden mensen betrokken zijn en iedere persoon zou erover kunnen ‘lekken’.

 

HH: duizenden? Denk aan miljoenen. En je hebt geen flauw idee van de rigoureuze training en de hardheid van de conditionering die we moeten ondergaan vanaf een hele jonge leeftijd. Niemand heeft de moed om in tegen de familie in te gaan. We weten wat er gebeurt als we dat zouden doen. Maar dat is niet het voornaamste motief. Onze motivatie is onze ongebreidelde toewijding en loyaliteit aan de Familie en aan onze Creator. We begrijpen allemaal het belang van wat we aan het doen zijn, ook al weet de mensheid dat niet.

 

Vragensteller: oeps; nu schiet je jezelf in je voet. Voor iemand die de spirituele kant van het leven manipuleert weet je wel erg veel van dingen die daar niets mee te maken hebben. NU heb je jezelf bloot gegeven.

 

HH: zit jij nooit samen met je familie en houden jullie elkaar niet op de hoogte van je plannen?

En wat betreft je opmerkingen over mijn ‘Spirituele’ Rol, de onwetendheid die je zojuist ten toon spreidde is hilarisch voor ons. Als je mocht denken dat ik alleen actief ben in ‘het Spirituele’, dan heb je ofwel mijn ‘posts ‘niet gelezen of slecht gelezen. Je neem ook aan dat mijn rol is het manipuleren van de spirituele kant van het leven. Nogmaals je gebrek aan begrip en je verkeerde oordelen over iets waar je totaal geen inzicht in hebt. Je zou er goed aan doen om te stoppen met je poging om ‘slim’ over te komen en in plaats daarvan al je negatieve agressieve energie om te zetten in iets wat productiever en voedende is voor je ziel. Maar laat me je niet tegenhouden, je draagt heel aardig bij een de algemene negatieve polariteit van de komende oogsttijd. We zijn je er dankbaar voor.

 

HH: Ik zal de laatste paar dagen van mijn tijd hier (onze gesprekken eindigen vrijdag.) besteden aan het beantwoorden  van inzichtvolle vragen met diepgang, want dat doet het meeste recht aan en biedt de meeste kansen om informatie te delen, en om een verbinding te maken op  het zielsniveau van ons en jullie  ‘Zijn’. Dus verwacht geen verdere reacties op je verbale steekspel. Ik heb geen tijd en interesse in zinloos geklets.

 

Voor degenen die vragen hebben waar ik nog niet op heb gereageerd dat  zal ik morgen doen. In de tussentijd terwijl ik me concentreer op de vragen die er nog liggen, vraag ik jullie respectvol of jullie even jullie andere vragen willen vasthouden, tot ik bij ben met de vragen die er nog liggen.

Dank aan degenen die  tot hiertoe aan deze conversatie  hebben bij- gedragen met betekenisvolle vragen. Voor degenen met een open mind, hoop ik dat jullie iets hebben aan al deze informatie.

 

Derde sessie.

 

Vragensteller: Ik vraag me af of u me kunt helpen. Mijn naam is Shelby David, en ik ben hier voor de komende onderzoeken en verhoren. Ik ben een deel van Quetzalcoatl, of de wedergeboorte ervan voor zover ik weet. Ik weet dat veel van uw woorden waar zijn omdat ik deze waarheden al heb her-ontdekt door uit te zoeken wat  het meest resoneert met mij door de verschillende geloofssystemen van deze planeet.

 

HH: goedenavond Shelby. Het is fijn om je weer te zien. Dat is even geleden ‘oude’ vriend. Zou het je verbazen als ik zeg dat we je verwachtten?

Quetzalcoatl is ook een zesde dimensie zielengroep. Sommigen verwijzen naar Quetzalcoatl als een ‘Opgestegen Meester’, maar zelf zou hij zich over deze titel amuseren. Wetend dat Meesterschap nog enige stadia weg is van hem, zoals dat ook voor onze zielengroep  ( Lucifer) het geval is. Je kunt ons beter beschrijven als dat we een bepaalde ‘dichtheid’ of dimensie hebben ‘gemeesterd’. Maar het ‘meesteren’ van de volledige incarnatie cyclus heb je pas bereikt als je  weer helemaal bent ondergedompeld geweest in de Ene Oneindige Creator/ We hopen dat eens te kunnen doen als we  naar de 8e dimensie opstijgen. Of we kunnen  in plaats daarvan er voor kiezen om meteen door te gaan naar het volgende Octaaf van dimensies..en beginnen aan een nieuwe cyclus van Creatieve incarnatie uitdagingen.

 

Vragensteller: Dit is mijn eerste leven op aarde sinds een lange periode, misschien zelfs ooit. Ik weet dit al geruime tijd en mij is verteld door iemand anders van een van de bloedlijnen uit jouw groep dat wij hier niet echt thuishoren.

 

HH: Het klopt dat je hier niet bent geweest voor een lange periode van ‘Aardse’ tijd. Maar het is niet het geval dat je hier nog nooit bent geweest. De groepsziel Quetzalcoatl heeft veel 3e dimensie Incarnaties gehad in het Klassieke Azteken tijdperk.  Hij worstelde eerst met het perfectioneren van Love, liefde voor anderen, wat zijn vooruitgang voor enige tijd tegenhield. Maar op het moment dat hij zich bewust werd van onze Eenheid, was hij in staat zichzelf te zien in anderen, en zijn (jouw) vooruitgang ging vanaf dat moment heel snel.  Jouw Quetzalcoatl zielengroep bereikte een positieve oogst met een indrukwekkende 76% positieve zielen op het moment van de volgende oogst.  Als een groepsziel een incarnatie in de 3e dimensie ondergaat, zijn het de individuele zielen (jij, ik) die de daadwerkelijke fysieke incarnatie ondergaan, met de ‘Overziel’ (ons Hoger Zelf) van onze geïndividualiseerde zielen werkend als het energetisch anker waaruit de individuele Zielen sprankeltjes ‘afdalen’.

 

Jullie hebben  lange tijd besteed aan het doorwerken van de 5e dimensie van Wijsheid of Licht. Dit werd veroorzaakt door  een overvloed aan compassie ( wat niet verkeerd is, omdat compassie een van de belangrijkste dingen is waar je aan moet werken in de 4e dimensie)Maar om te kunnen promoveren van de 5e dimensie naar de 6e moet je de balans gevonden hebben tussen compassie en wijsheid. De 6e dimensie staat bekend als de dimensie van ‘Compassionele Wijsheid’ vanwege het hebben bereikt van de balans tussen die twee. Dit vereist eveel incarnatie cyclussen voor jou, wat de reden is dat je inderdaad voelt dat je de 3e dimensie niet hebt bezocht voor een lange tijd.

 

Vragensteller: Ik was niet van plan om me hier te melden, ik had oorspronkelijk andere afspraken, maar het lukte me om hier toch te zijn op het laatste moment. Een van de dingen die ik me herinner is dat ik hier ook ben onder een ‘contract’ ik ben feitelijk een walk-in, als u dat iets zegt? Dus mijn menselijke familie is niet zoals ik ben. Ik heb veel tijd doorgebracht met reizen naar verschillende dimensies en helpen met de verschillende revoluties daar.

 

HH: deze inzichten zijn waardevol voor jou Shelby, en niet alleen voor jou maar voor je hele zielengroep.

Quetzalcoatl (de macrokosmos van jezelf) is druk bezig geweest met het werken met een 5e dimensie groep op Alpha Centauri, die een vergelijkbare ervaring hadden als jullie met een over-overvloed aan compassie, wat ten koste ging van persoonlijke wijsheid. Jullie hebben pas je opdracht daar afgemaakt en verlangden er naar om niets te missen van de mogelijkheid om deel te kunnen nemen aan deze Grote Oogst op aarde. Terwijl jullie groep zoals ik al zei, leerde om de balans te vinden tussen liefde/Licht om te kunnen promoveren naar de 6e dimensionele eenheidsvibratie,  zijn  jullie nog steeds erg gevoelig voor extreme Compassie; en in plaats van de gebruikelijke rustperiode van tijd en ruimte te nemen, (in het anti- materie universum, waar we uitrusten tussen de incarnaties) waren jullie  zo enthousiast en zijn meteen   doorgesprongen  naar deze 3e dimensie tijd-ruimte wervelwind, om jullie medemensen te komen helpen.

Vragensteller: mijn probleem is dat mij geheugen me wat in de steek laat, en sommige dingen die ik me herinner van vorige levens komen niet overeen met wat je zegt. Ik heb Lucifer en zijn generaals meerdere malen  ontmoet. Ik zou het erg op prijs stellen als je me hierover informatie kunt geven. Mijn gedachten hierover zijn zo verwarrend. Omdat ik  duidelijk weet wat mijn pad is, wacht ik op een soort startpunt. En het is me niet helemaal duidelijk wat er hier gaande is.

 

HH: je hebt hier voor inderdaad verschillende ontmoetingen gehad met ons ( Lucifer) we hebben samengewerkt in verschillende Council en federatie opdrachten. Gebruik de gave van het communiceren in je Dromen ( wat belangrijke boodschappen zijn van ons Hoger Zelf en veel andere bronnen, waarin informatie wordt gedownload) door in te pluggen in je innerlijke databank. Begin ermee met alles met een recorder op te nemen wat je je herinnert als je ontwaakt, en houd vast aan dat proces ook al is het moeilijk in het begin. Je zult langzaam aan de betekenis gaan zien in de informatie die wordt gedownload in je onbewuste geest. Wanneer je hier goed in wordt en je  in staat bent je droomtijd  te gebruiken als een methode voor innerlijke communicatie , vraag dan aan je Creator je te herinneren aan je tijd in het Zeta Reticuli systeem. Je zult je dan onze laatste periode van samenwerken herinneren. Ik hoop met veel genoegen.

 

Helaas is mijn tijd hier beperkt tot vrijdag. Om die reden zal ik niet verder met je communiceren na deze boodschap. Ik wens je dus het beste met je opdracht hier, mijn vriend, jij persoonlijk en jullie als groepsziel. Ik zal vragen of onze Oneindige Creator je zal zegenen en je begeleiden op je pad. We kijken er naar uit om je weer te ontmoeten aan de ‘andere’ kant als de grote rit voorbij is.

 

Onze liefde, wijsheid en vrede is met jullie .

reacties  0 reacties reageren

Deel 3 eindtijd

03-05-2021 15:53

Vervolg van het interview. Ik wil er even op wijzen dat de vragenstellers steeds anderen zijn. Iedereen die wilde kon vragen stellen tijdens dat interview. Dat gebeurde online, als een soort chatten. Niet elke vragensteller is even intelligent, en/of  respectvol.

 

Vraagsteller: Waarom vecht de zielengroep Lucifer niet voor de vrijheid van alle zielen? Als Lucifer vrijheid van wil en kennis vertegenwoordigt en de lichtverspreider is, waarom gaan degenen die Lucifer dienen niet hetzelfde als de bijbelse versie van Lucifer en gaan in tegen de tirannie van de Oudsten?

HH: dat is een goede vraag. De council van Oudsten zijn het absolute tegendeel van tirannen. Zij zijn de wijze en liefdevolle bewakers van onze galaxy. Er is zoveel wat vanuit 3D perspectief moeilijk te begrijpen valt. Als je een hogere dimensie betreedt zul je zien dat alles maar dan ook alles in balans is en dat er alleen eenheid is. Alles wat anders is dan eenheid is illusie of gedachtevorm.

 

De council van oudsten gaf ons verschillende mogelijkheden. We kozen ervoor om hier te blijven om jullie te helpen ondanks de prijs die het ons kost. Dat is de kern van liefdevolle hulp aan anderen ( service to others) Het paradoxale hierin is dat in deze verhaallijn we zijn allemaal samen aan het co-creëren, om jullie op de beste manier te helpen wij buitengewoon zelfzuchtig moeten zijn. Ik houd van de  ironische humor van onze  beider Creator.  En deel een van je vraag; de bijbelse beschrijving van een oorlog in de hemel is niet helemaal onwaar. Ik zal het uitleggen.

 

Ons oorspronkelijke contract was om de vrije wil als  katalysator te introduceren op aarde. Toen Yahweh begon te debatteren met de council van oudsten was hij eigenlijk helemaal niet van plan  om  hulp te vragen om de vrije wil toe te laten. Hij vroeg  hoe hij het beste zijn evolutionair proces kon versnellen. Maar zoals ik zei hij voerde een goedaardig dictatorschap uit. Wij hadden net een opdracht beëindigd in Tau Ceti ( een planeet die lijkt  op de zon) en we hadden verslag uitgebracht en keken uit naar onze volgende verplichting. Wij als zielengroep Lucifer waren uitgestuurd op een onderzoeksmissie naar de aarde en om Yahweh te ontmoeten, om zijn planetaire creatie te evalueren en hem ideeën te geven hoe hij zijn ‘kinderen’ het beste kon stimuleren om vooruitgang te boeken.  We bekeken veel mogelijkheden, en brachten daar verslag over uit aan de council en aan Yahweh. In onze ogen was de beste optie om een snelle ontwikkeling op gang te brengen de introductie van de ‘vrije wil’. Het was niet direct  de vrije wil die Yahweh wilde, hij zocht alleen een katalysator. Hij was helemaal niet blij met ons voorstel dat hij de vrije wil nodig had. Hij was blij met zijn harmonieuze paradijsje, en hij wilde er niet de controle over verliezen. Uiteindelijk overtuigde de council hem dat dit de beste manier zou zijn en hij aanvaardde het onder protest. Wij keerden terug naar de aarde, hadden een kort overleg met Yahweh om te  bespreken hoe we de vrije wil het beste konden implementeren. Yahweh was  zeer  overtuigd dat dat zijn ‘kinderen’ loyaal zouden blijven aan hem en dat ze zo tevreden waren met hun manier van leven dat ze hem zouden vertrouwen en zijn advies zouden opvolgen. Dat was  volgens Yahweh de hoofdreden dat de vrije wil geen goede katalysator zou zijn.  Daarom stemde hij in met het concept van de boom der kennis. Hij geloofde dat het hem gelijk zou geven. Toen dat niet gebeurde, werd hij boos, heel erg boos. Gooide  bij wijze van spreken zijn ‘speelgoed’ uit de kinderwagen en de mensen uit zijn paradijs. En gaf hen een enorm schuldgevoel over hoe ze zijn vertrouwen hadden beschaamd, en ongehoorzaam waren geweest? Dat is geen eervolle manier van doen voor een Logos (onder-god) maar dat is nu eenmaal mogelijk onder de vrije wil.

 

Het volgende probleem was dat zijn ‘kroost’ zo dankbaar waren voor onze hulp, dat Yahweh een jaloerse god werd. Daaruit ontstond het  hele ‘je zult geen andere goden aanbidden dan mij, ‘ding’. Wij waren helemaal niet gelukkig met deze situatie omdat een Logos( onder-god zich niet zo hoort te gedragen met zijn nakomelingen, ze zijn tenslotte ‘Een’. Toen we het plan hadden om de planeet te verlaten om naar de Council te gaan verhinderde Yahweh ons vertrek.  We probeerden opnieuw weg te gaan, en toen werden we in de Astrale velden van de aarde gevangengezet. De Council gaf de opdracht om ons vrij te laten, maar omdat we op die manier ons contract zouden moeten beëindigen om de wereld te helpen evolueren besloten we toch te blijven We vonden de mensen hele aardige wezens echt positief gericht, en we wilden blijven om hen te helpen. Maar we wilden ook vrij zijn om te kunnen gaan en staan waar we wilden. De enige manier om te kunnen blijven was door gevangen te blijven als groepsziel, wat een aantal cyclussen van incarnatie voor ons zou betekenen. (als individuele zielen) iets wat we al heel lang niet meer hadden gedaan. Zoals ik al eerder vertelde: er is geen goed of kwaad gezien vanaf een hoger perspectief, maar er blijven altijd de consequenties voor iedere daad. Dat heet de wet van het karmische effect. Het contract was al gemaakt tussen Yahweh,  ons en de council om de katalysator te zijn en we hadden dus het recht om hier te zijn.  Het karmische effect van  het feit dat Yahweh ons gevangen had gezet op het macrokosmisch niveau, was dat zijn individuele zielen gevangenen zouden zijn op microkosmisch niveau. De oneindige Creator gaf Yahweh en allen de gave van de vrije wil om te Creëren wat we willen, maar het karmische effect hiervan is dat de council de planeet in quarantaine heeft geplaatst. Een bepaalde evolutionaire ontwikkeling is vereist om een functionerend onderdeel te kunnen zijn van de Positieve Verenigde Galactische Gemeenschap.

 

Wanneer we strijden voor de vrijheid van alle zielen, vergeet nooit dat dit uiteindelijk slechts een Spel is, waar we allemaal aan deelnemen. We zijn acteurs, spelend op het toneel van het leven. Deze wereld is een illusie, een ‘gedachte-vorm’. Niemand gaat echt dood, en niemand wordt werkelijk gewond. Tussen de incarnaties is weet je dit heel goed. Maar de regels van het spel maken het noodzakelijk dat je moet vergeten wie je werkelijk bent, zodat je gelooft dat dit allemaal ‘echt’ is terwijl je het levensspel speelt. Dat is een essentiële voorwaarde zodat je echte  keuzes moet maken. Anders zou het spel veel te simpel zijn.

Deze wereld is geen realiteit, maar we kunnen er werkelijkheid in ervaren als we daarvoor kiezen.

 

Vragenstellen: oké dus jouw familie en je elite vrienden zijn dus evenzeer gevangen in het aardse rijk als wij dat zijn. Maar waarom zou je dan actief slavernij propageren?

HH: omdat dat een onderdeel is van het contract wat we moeten uitvoeren in dit spel. Om te kunnen ‘winnen’ of beter gezegd om succesvol te kunnen zijn, moeten we zo negatief gepolariseerd zijn als mogelijk. Zelfzuchtig, egoïstisch in het extreme. Geweld, oorlog, haat, hebzucht, controle, slavernij, genocide, martelen, morele achteruitgang, prostitutie, drugs, al deze dingen en meer, dienen ons doel in het Spel. Het verschil tussen ons en jullie is dat wij weten dat we ‘spelen’.  Hoe minder begrip jullie hebben van het spel, en hoe minder jullie je herinneren dat je een ‘speler’ bent , hoe zinlozer het leven wordt. In alle  deze negativiteit geven we jullie  allerlei gereedschappen. Maar jullie zien dat niet.

Het gaat er niet om wat wij doen, maar hoe jullie er op reageren, dat is belangrijk. Wij geven de instrumenten. Jij hebt je vrije wilsbeslissing  hoe je ze gebruikt. Jij moet  je verantwoordelijkheid nemen. Er is er maar EEN van ONS ( van hen en ons)  hier, begrijp dat en dan begrijp je het spel.

 

Vragensteller: wat ik buitengewoon interessant vind is het concept van de Grote eeuw van precessie die uitgesplitst wordt in 5 cyclussen van 5.125 jaar. 3113 BC het begin van onze huidige sub-eeuw was een heel actieve periode. Is de constructie van de stenen monumenten in West-Europa, het midden oosten, en Egypte, in deze tijd gerelateerd aan de herkenning van deze cyclus? Wat was het doel van de Engelse Stone Henge cirkels en  piramides van Egypte? Het zijn vast meer dan markeerpunten van een tijdperk-wisseling. Zij  moeten heel belangrijk zijn geweest. Wat ik graag zou willen weten, waren de bouwers van deze monumenten leden van de slavenpopulatie die trachten te begrijpen hoe het bestaan in elkaar zat, of waren het leden van jullie bloedlijn elites?

HH: ja er is groot belang in deze voorvallen, met betrekking tot de periode waarin ze plaatsvonden. Het Groeps Zielen Complex Ra, was de architect van deze structuren. Ze werden gecreëerd vanuit gedachten. Als iemand begrijpt en inziet dat alles illusie is, of gedachte, dan is men in staat de krachten van gedachten te gebruiken om de illusies te manipuleren. Alle dingen zichtbaar en onzichtbaar, zijn met elkaar verbonden levenskracht energie. Als je eenmaal weet wat de magiër weet dan begrijp je dat het geen magie is, het is een Creatie instrument.

HH: Dank je wel voor je vragen die waren heel diep.

 

Vragensteller.   Het is jouw soort wat de wereld ten gronde richt. Denkend dat je Hoger bent dan iedereen. Als ik jou tegenkwam in het echt leven, dan zou dat geen prettige ontmoeting worden.

HH: je hebt gebrek aan inzicht, om maar niet te spreken van welvoeglijkheid. (beleefdheid) Maar om ‘Hoger’ te kunnen begrijpen, probeer even buiten de box te denken. Als ik over straat loop en jij vliegt boven me in een vliegtuig, maakt dat jou dan beter dan mij?

Nee het maakt je alleen Hoger.

 

Vragensteller: Ik wil je in de hel zien.

HH: Wees voorzichtig met wat je wenst. Alle gedachten en woorden worden creaties.

Vragensteller: Als Jahweh een positieve polariteit wezen is, hoe kan hij dan wraakzuchtig en jaloers zijn?

 

HH: Heeft Jahweh een vrije wil? Denk je over jezelf als een  redelijk positief mens? Kun je desondanks af en toe toch nog wraakzuchtig  en jaloers  zijn? Is Jahweh jou in het groot?

 

Vragensteller: zijn er in de loop van de tijd anderen geweest die claimden Jahweh te zijn?

HH: ja dat is af en toe gebeurd.

 

Vragensteller: Ik zou graag weten hoe wij kunnen kiezen voor het positieve pad: ‘service to others’ het dienen van anderen, in tegenstelling tot het negatieve pad: ‘ service to self’. (egoïsme, eigenbelang)

Is deze aanname correct? Om te kiezen voor het positieve pad, moeten minstens 51 % van onze gedachten en daden gericht zijn op het helpen van anderen. Voor het negatieve pad, minstens 95 % van onze gedachten en daden moeten gericht zijn op onszelf. Tussen beiden ligt de kloof van onverschilligheid.

HH: je aanname klopt helemaal. Dan begrijp je meteen hoe moeilijk het is en hoe hard we moeten werken voor negativiteit. Het vraagt een hoop inzet om 95% negativiteit te bereiken. Tegelijkertijd zou je verbaasd zijn hoeveel mensen op de planeet momenteel dicht bij de 51% positief zijn.

 

Vragensteller: hoe kies je een ‘service to others’ pad? ( dienen van anderen)

HH: wees goed voor jezelf. Koester een oprechte liefde voor het leven en voor ‘Zijn’. Wees  elke dag oprecht dankbaar naar de Creator, voor het feit dat hij jou in het leven heeft gebracht en voor zijn overvloed. Je hebt het overleefd tot hiertoe, nietwaar? Je hebt misschien niet alles wat je wenst, maar je hebt alles wat je nodig hebt, om te kunnen realiseren wat je je hebt voorgenomen toen je hier incarneerde. Wees daar dankbaar voor. Toon erkenning en dankbaarheid aan de Oneindige Creator, voor alles wat zij heeft gedaan en doet voor jou. Het heeft je het cadeau van de levenservaring  gegeven, en het biedt je de Vrije Wil om te beslissen wat je ermee wil doen. Wees opmerkzaam op je gedachten, want ze zijn machtiger en krachtiger dan je je kunt voorstellen.

Als je begint vanuit een gevoel van Liefde voor en dienstbaar zijn aan je Creator, dan zal een leven waarin je dienstbaar bent naar anderen vanzelf ontstaan. Kijk altijd naar mogelijkheden om je medemensen te kunnen helpen. Ondersteun anderen, bemoedig ze. Geef mensen een goed gevoel over zichzelf en druk ze niet naar beneden. Wees een lichtbaken in een donkere wereld.

 

Heeft die oude dame een helpende hand nodig voor haar zware boodschappentas. Hoe behandel je die dakloze die jou vraagt om wat geld voor zijn onderdak? Ooit gehoord van ‘angels in disguise’? Engelen in vermomming? Kijk goed en zie de goddelijke gloed in het hart van elk levend wezen. Behandel mensen zoals je zelf behandeld wil worden en zoals je je Creator zou behandelen als hij direct met he zou spreken. Want zoals je het doet voor de ‘minsten der mijnen, zo doe je het naar mij’. De wet van uitstraling en aantrekking. Je gedachten, woorden en daden, keren bij je terug. Ontwikkel en koester een houding van nederige dankbaarheid. Je kunt niet veel verkeerd doen met zo’n houding. De wens om te dienen ( helpen) stroomt vanzelf uit een dankbaar hart.

Vragensteller: als we leven met een ‘service to others’ (anderen helpen) instelling om daarmee eenheid te verdienen met de Oneindige Bron, is dat eigenlijk geen zelfgerichtheid, egoïsme? Hoe maken jullie het onderscheid tussen de negatieve en positieve tegenstelling?

 

HH: Je bent niet anderen aan het dienen, of helpen om eenheid met de Oneindige bron van Alles te verkrijgen. Je helpt anderen omdat je van hen houdt als van jezelf. Anderen zijn een deel van jou. Dat is waarom de wet van aantrekking werkt.  Eerlijk wat je doet naar mij , doe je naar jezelf. Wat je anderen aandoet, doe je jezelf aan. We zijn allemaal Een, in de Oneindige Creatie. Afgescheidenheid is een illusie, omdat je alleen kunt zien dat er is in de 3e dimensie. Je kunt het hele plaatje niet zien.

We bereiken Eenheid met de Oneindige Bron van Alles, als een gevolg van  een opwaartse spiraal van positieve ontwikkeling. We zijn allemaal op de weg terug naar waar we vandaan kwamen. We zijn allemaal op weg  terug naar Huis.

 

Vragensteller: ik begrijp dat het voor alle zielen belangrijk is om het positieve pad te kiezen, om uiteindelijk te kunnen een-worden met de Oneindige Creator. Als dit waar is, wat is dan de rechtvaardiging om dan nu  het negatieve pad te  voor jullie en voor ons?

 

HH: een scherpzinnige vraag. Ja alle zielen leren dat de positieve weg , is de weg die naar Huis leidt. Maar eenmaal  geïncarneerd in de 3e dimensie, blijkt negativiteit een belangrijk instrument te zijn in je leerproces. Het leert je de andere kant kennen. Zoals ik al eerder zei, het is aan jou hoe je de instrumenten gebruikt die wij je aanreiken. Beantwoord je negativiteit met meer negativiteit? Heeft vuur met vuur bestrijden je ooit iets opgeleverd? Of kies je ervoor om negativiteit te zien als het hulpmiddel wat het is, en herken je dat het je een kans biedt?  Ik respecteer je vrije wil en geef je de gelegenheid om hier voor jezelf over na te denken. Wat is die ‘kans’?

Vragensteller: Als de Ene Oneindige Creator Liefde is, betekent dat dan dat het niet uitmaakt of we kiezen voor liefde voor anderen of voor onszelf? Leidt elk pad terug naar de Bron?

HH: In zekere zin heb je gelijk, tot een bepaald punt. Want er is een groot verschil tussen houden van Jezelf en egoïstisch ( zelfzuchtig) zijn. Een heel groot verschil. Als je werkelijk begrijpt en weet  wat het inhoudt om ‘jezelf te kennen en van jezelf te houden’, dan kun je niet anders dan houden van anderen en ze helpen. Er zijn geen ‘anderen’. Als je dat begrijpt in de kern van je Zijn, dan ben je op weg naar Huis, naar de Oneindige Creator, en uiteindelijk terug in Oneindige Eenheid.

Vragen steller:

Ik ben het eens met een heleboel anderen dat uw antwoorden heel erg verglijkbaar zijn met andere bronnen. Ik heb veel gelezen en ook de channelings van Ra en de Cassiopians en anderen.

 

Kunt u de interpretatie van dergelijke channelings uitleggen en of er nog andere bronnen zijn die informatie geven vanuit uw familie?

HH: Ik heb al over Ra gespreken, ik heb nog nooit gehoord van de Cassiopians? Er zijn geen andere bronnen van informatie van mijn familie op dit moment dan deze. Maar het is mogelijk dat er nog een komt, afhankelijk van bepaalde gebeurtenissen.

 

Mijn algemene beeld van channelings is dat de meerderheid ervan van een heel slechte kwaliteit zijn. Dat is niet noodzakelijk een negatieve opmerking over degenen die ze naar voren brengen. Maar meer een gebrek aan ontvankelijkheid en teveel verstorende elementen. Het is heel ongewoon om een goed stabiel helder en onpartijdig channel te vinden. Het sleutel element van channelen is om in staat te zijn, de filters van je eigen persoonlijke overtuigingen uit te schakelen. Om naar voren te brengen wat er binnenkomt, niet wat jij denkt dat het betekent. Als ik jou zeg bedoel ik de channels in het algemeen. Onthoud altijd dat het om de boodschap gaat niet om de boodschapper. De Ra channelingen zijn heel accuraat. Het zijn de enige channels waarvan ik weet dat ze een heldere boodschap zijn. En zelfs hier is het geen 100 %; ik zou zeggen 85-90 %.

 

Een ander gevaar van channelen is dat je begint met het ontvangen van een positieve entiteit,  als je niet erg goed bent in je onderscheidingsvermogen en  uitermate voorzichtig met je bescherming met het identificeren van een binnenkomende entiteit, dan kun je een negatief channel binnenkrijgen wat zich voordoet als positief en dan jou meer en meer verkeerde informatie geeft daarmee jouw betrouwbaarheid schadend. Degene die je exacte data en tijden geven zijn degenen die je moet vermijden. Positieve entiteiten geven geen datums en tijden.  Negatieve doen dat, om zo een ‘val’ voor je te creëren. Als je een keer in de val bant gestapt om data en tijden  te voorspellen, en ze gebeuren niet dan zijn ‘ze’ erin geslaagd om het licht van jouw boodschap uit te zetten. Want hierna ziet niemand nog betrouwbaarheid in jou.

reacties  0 reacties reageren

Deel 2, De Eindtijd

02-05-2021 15:50

Het interview gaat verder….met Hidden Hand een lid van de illuminatie of Cabal….

 

Vraagsteller: kunt u wat meer uitleggen over de komende ‘harvest’, oogst? Wat betekent dat precies? Is 2012 ‘oogsttijd’? (Dit interview dateert van 2008)

HH: Collectief gezien is de mensheid zich aan het ontwikkelen, jullie worden langzaam aan de wezens die je eigenlijk bent, dat is wat heel lang is tegengehouden. Maar in tegenstelling tot een bevalling het gaat hier niet om de ‘moeder’ of de ‘baby’  die centraal staat maar om het geboorteproces., het ontwikkelen van  ieder zijn eigen bestemming.

 

Dus 21 december 2012 is niet de dag waarop alle lichten uitgaan en alles opeens verandert, zo werkt het niet (dat weten we inmiddels ook 😉) we zijn nu al in het proces van deze transitie, van een wereld stadium naar het volgende. De veranderingen zijn gaande en zullen toenemen naarmate we de cruciale datum naderen.

De 26000 jaar bestaat uit 5 kleinere cyclussen, elk van hen duurt 5.125 jaar. Elke cyclus heeft zijn eigen wereldtijdperk en zijn eigen creatie cyclus. Onze huidige grote cyclus (3113 B.C-2012 A.D) wordt het tijdperk van de vijfde zon genoemd. De vijfde is de synthese van de vier voorgaande tijdperken. Synthese betekent samenvoeging, de tegenstellingen van de voorgaande tijdperken  worden in de synthese opgeheven.  We kwamen deze cyclus binnen op 13 augustus, 3113 BC, in de Maya teksten beschreven als 13.0.0.0.0

 

Maya begrippen voor tijd en tijdperken:

13=baktuns,  de 1e 0 =Katuns, de 2e 0= Tuns, de 3e 0 =Uinals, de 4e 0= Kin

Dag =kin (spreek uit Keen)

Maand van 20 dagen /20 kin = Uinal (spreek uit wee nal)

Jaar van 360 dagen/kin =Tun (spreek uit toon)

20 Jaar/Tuns= K’atun ( spreek uit k’ah toon)

20 K’atuns = Baktun (spreek uit bock toon)

1 Baktun is 5.125 jaar

13.0.0.0.0

 

Elke dag vanaf dat punt berekend door het aantal dagen die zijn voorbijgegaan sinds het kosmische beginpunt. Binnen de 5.125 jaar cyclus, heb je 13 kleinere cycli, genaamd de 13 Baktun telling, of de lange telling.  Elke Baktun cyclus duurt 394 jaar of 144.000 dagen. Elke Baktun heeft zijn eigen historische leeftijd, binnen de grote Creatie Cyclus, met een speciale bestemming voor de evolutie van diegenen die in elke Baktun zijn geïncarneerd.

Planeet aarde en haar bewoners reizen momenteel door de 13e Baktun cyclus, de laatste periode van 1618-2012..2020 ?A.D.

On 13.0.0.0.0 (wat werd verwacht op 21 december 2012 maar door vergissingen van wetenschappers in de telling)  was dat  in werkelijkheid op 21 juni 2020,  toen de zonnewende zon in de melkweg stond direct in de baan van de ‘donkere breuk’ in de Galaxy. Dit vormde een uitlijning tussen het galactische vlak en de meridiaan van de zonnewende. We kwamen daarmee binnen in een letterlijke uitlijning van de kosmische, galactische, zon, en maan posities. Dit is een gebeurtenis die zich langzaam heeft opgebouwd over een periode van duizenden jaren, en die word veroorzaakt door de precessie van de equinoxen. Het is een soort kanteling van de universele tandwielen.  Het kondigt de grote oogst (Harvest) aan en de komst van de ‘Heer van de oogst’. En de planeet zal zijn transformatie naar de 4e dimensie afmaken, de vierde dimensie is de vibratie van liefde.

 

Gedurende deze transformatie zal er een splitsing plaatsvinden in 3en van  de zielen die op aarde wonen. Degenen met een hoofdzakelijk negatieve polariteit zullen ons (de Lucifer zielengroep) vergezellen als we klaar zijn  met  de negatieve of egoïstische oogst. Wij  (Lucifer) creëren een nieuwe 4e dimensie aarde, gebaseerd op de negatieve zelfzuchtige polariteit. Wij moeten  daar ons eigen aandeel in het  negatieve karma  wat we hebben veroorzaakt over de hele aarde uitwerken en in balans brengen. Wanneer we dat hebben gedaan worden we bevrijd en kunnen we opnieuw onze plaats innemen van  ‘zesde dimensie leiders en leraren van wijsheid’ in de Galaxy.

 

Degenen met hoofdzakelijk positieve polariteit (liefde en licht) zullen transformeren (opstijgen) naar een prachtige 4e dimensie aarde, waar jullie zullen beginnen te werken  aan het laten zien en ervaren van liefde en compassie. Het wordt daar een prachtige ‘gouden eeuw’. De vierde dimensie begint je te openen voor je werkelijke kracht als een uniek aspect van de Ene oneindige Creator.  Je zult wonderen verrichten van het type waarvan Jezus zei dat je ze eens ook zou doen en zelfs groter dan deze. Het wordt een magische tijd voor jullie.

 

Voor de meerderheid van de mensen hier op aarde, die we ‘handwarm’ zullen noemen, ( niet  echt positief, niet echt negatief)  jullie zullen een korte extatische  periode ervaren, in nulpunt tijd, waar jullie je volledig één zullen voelen met de Creator, om je een ondersteunende herinnering mee te geven, en je even te laten ervaren wie je werkelijk bent. Voordat de sluier van vergetelheid weer over je heen getrokken wordt, en je wordt getransporteerd naar een andere 3D planeet ( een soort van Aarde replica) om verder te gaan werken aan jezelf en te leren dat het leven hier gaat om het maken van keuzes. Je blijft in deze ‘quarantaine’  geïncarneerd in de 3e dimensie tot de volgende oogst over 26000 jaar. In die tijd zul je moeten bewijzen dat je hebt geleerd om een meer positief mens te zijn. Meer gefocust op het helpen van anderen dan bezig zijn met alleen voor jezelf te kiezen. (egoïstisch te leven) Als je dit hebt geleerd en je kunt het, dan zul je bij de volgende oogst het recht  hebben om als een lid van de Galactische gemeenschap samen met ons  je  broers en zusters van De Ene, aan  de tafel  te zitten van onze galactische verbinding, de confederatie van planeten.

 

Het interview gaat na een dag stilte weer verder.

Vraagsteller: Hoe moet ik het Ra materiaal beoordelen, zit daar waarheid in?

HH: De verschillende boeken van Ra die in omloop zijn, blijkeb behoorlijk accuraat. (Ra is een zielengroep). Het vertelt dat de concepten van de oogst, STO (service to others) en STS  (service to  self) en  intelligente oneindigheid behoorlijk veel overeenkomsten vertonen met wat hij hier allemaal vertelt. Beide  groepen  komen van de zelfde bron (oneindige Creator)  wij  herinneren  ons beiden wie we werkelijk zijn. Hun boodschappen bevatten dezelfde waarheden als die van ons. Het is zo dat de boodschappen van de 6e dimensie zielengroep Ra de meest accurate informatie is die verkrijgbaar is in onze gecontroleerde mainstream circulatie van dit moment (2008)  het is voor 85- 90 % accuraat.

 

Ra is in feite de groep die ik eerder noemde van de buitenaardse entiteiten die de Maya’s  en Atlantis bezocht hebben. Hun en onze zielengroep zijn ongeveer op hetzelfde ontwikkelingsniveau. Allebei 6e dimensie, bijna zevende. We zijn bekend met elkaars werk en vrienden. En net als wij koos Ra voor het pad om onze galactische broeders en zusters te helpen ( jullie en anderen) in plaats van thuis verder te groeien. We bevelen hun werk aan om kennis van te nemen als je  dit allemaal werkelijk wil begrijpen. Hieronder enkele links.

https://www.llresearch.org/library/the_ra_contact/the_ra_contact.aspx?dm

https://www.lawofone.info/

 https://www.amazon.com/Material-Complete-Set-Law-Books/dp/B00494EMVQ

Vraagsteller; hoe zit het  ontvoeringen door aliens. Is dat waar en waarom?

HH:  de meeste van deze zogenaamde ontvoeringen worden uitgevoerd door jullie overheden. Zeker degenen waar  de zogenaamde Greys in zijn betrokken. Maar buiten dat maakt de confederatie soms contact met geïncarneerden die een speciale rol spelen in het ontwakingsproces van anderen in het licht van de komende oogst. Maar dat zijn altijd positieve ervaringen, en degene die dat meemaken voelen zich altijd opgebeurd, en geïnspireerd door het contact.

Dan is er ook de Orion Empire groep. Hun doeleinden om je te bezoeken liggen meer aan de negatieve kant. Zij richten zich vaak op die mensen die jullie ‘lichtwerkers’ noemen. Zij proberen ze uit hun opdracht te halen en angst te verspreiden. Ze zullen je niet fysiek schaden. Hun doel is om je te beperken en je van je pad af te halen. Zij zijn vaak betrokken in psychische aanvallen waar de ‘lichtwerker’ zich niet van bewust is, maar die hen vaak veel energie kost en hen demotiveert.

 

Vraagsteller: Waarom willen jullie een ‘negatieve’ oogst?

HH: Dat is erg ingewikkeld om te verwoorden, en ik moet voorzichtig zijn met wat ik zeg want ik ben al op mijn vingers getikt dat ik teveel heb gezegd. Als we geen negatieve ‘oogst’ hebben, zitten we opnieuw voor een volledige cyclus aan jullie en de aarde vast. Als  deze grote oogst eenmaal is afgerond, dan is ook ons contract met de council van ouderen en onze creator afgerond. Met andere woorden: dan hebben ze onze plicht gedaan, en zijn we vrij om terug te keren naar onze volledige expressie, dat van 6e (bijna 7e) dimensie, Galactische bewakers, en degenen die vol vreugde ten dienste staan van de Oneindige Creator, en voor onze broeders en zusters in onze Galaxy. Maar er is een probleem, hoewel je zou het een probleem kunnen noemen, wij noemen het een uitdaging. Ik zal dat later wat meer in detail uitleggen. Maar in het kort. Wij hebben een heel hoog percentage nodig van mensen die de negatieve polariteit kiezen, om een negatieve oogst te kunnen bereiken. In andere woorden wij moeten egoïstisch en zelfzuchtig zijn in een extreme graad om negatief te kunnen oogsten. Daarom werken we zo hard om zo negatief polariserend te zijn als maar mogelijk is. Als we geen hoog  genoeg negatief percentage creëren, missen we onze kans en dan eindigen we weer met de ‘handwarme’ meerderheid, en dan moeten we nog een cyclus in de 3e dimensie doormaken.

 

Bij een negatieve oogst, kunnen we nog altijd naar de 4e dimensie, alleen zal dat er dan een zijn met een negatieve polariteit. Geen leuke plaats om te zijn. Maar zoals ik al eerder zei, wij als groepsziel hebben  karma gecreëerd, wat we moeten uitwerken voor alle negativiteit die we hebben veroorzaakt op deze planeet. Dit gaan we doen door een cyclus in onze nieuwe 4e dimensie wereld, en dan worden we weer bevrijd om  opnieuw de glorieuze lichtwezens te worden die we in werkelijkheid zijn. We hebben een negatieve oogst nodig om onze 4e dimensie aarde te kunnen scheppen en onze karmische ‘kerfstok’ te kunnen oplossen.

 

Begrijp dus goed: Wij MOETEN negatief zijn. Dat is de reden dat we hier zijn. Het is ons contract en het is altijd bedoeld geweest om jullie te helpen, door  katalysator te zijn. Negatief zijn is heel moeilijk voor ons, niet op een fysiek niveau ( de karakters die we spelen genieten van hun rol, omdat we zo geprogrammeerd zijn) maar op het spirituele niveau is het moeilijk.  Wij hebben de lagere negatieve vibraties al eonen achter ons gelaten. Wij zijn Licht en we zijn Liefde. Het is heel moeilijk voor ons om al deze negativiteit te creëren op spiritueel gebied. Maar we doen het uit liefde voor jullie en het is voor jullie  ultieme hoogste goed. Je zou kunnen zeggen dat het ons offer is wat we brengen, om ons ten dienste te stellen van de Ene oneindige Creator, voor jullie onze broeders en zusters in de Ene.

 

Herinner je dat we allemaal slechts een groot  oud  spel uitspelen hier, een spel waarin  we zijn overeengekomen dat we vergeten wie ze werkelijk zijn, en dat we in het ons dat weer herinneren elkaar weer terugvinden en weten dat we EEN zijn. Dat alles in het leven EEN is.

 

Vraagsteller: Ik moet je corrigeren. The precessie van de equinox kan dit allemaal niet veroorzaken. Het kan niets anders veroorzaken dan de manier waarop wij hier op aarde de kosmos om ons heen waarnemen. Het betreft de schommelingen van de aardassen, maar voor zover ik weet heeft dat geen relatie met andere hemellichamen.

 

HH: vanuit een 3e dimensie perspectief klopt het wat je zegt. Het lijkt zo te zijn. Maar wij kijken niet vanuit een 3e dimensie perspectief. Er is een groter ‘plaatje’ aan het werk wat jullie niet kunnen zien.

 

Vraagsteller: even over onze slavernij hier op aarde. Het lijkt dat u zegt dat als een onderdeel van onze Logos of onder-god Yahweh, we allemaal evenveel verantwoording dragen voor zijn beslissing om jullie hier gevangen te houden op onze derde dimensie planeet aarde. Dat is een interessante gedachte. In dat geval moet onze totale vrijheid ontstaan door een collectieve spirituele inspanning.

 

HH: vanuit een bepaald perspectief is  het wat je zegt waar. Vanuit een 3e dimensie visie, zien jullie jezelf als afgescheiden van alles en iedereen. Vanuit een hoger perspectief, zie je dat dat helemaal niet het geval is. Jullie en jullie Creator zijn Een.  En wat betreft je statement over totale vrijheid, je bent niet verantwoordelijk voor degenen om je heen. Jij en zij zijn ook Een, gezien vanuit een hogere dimensie, maar in deze dimensie ben je hier om aan je zelf te werken. Je bent hier om je te herinneren wie je werkelijk bent en waarom je hier bent. Je bent hier om je de Oneindige Creator te herinneren.  Om de Creator in jezelf te leren kennen, en om te leren om hem te dienen. En om vanuit  je eigen vrije wil te  kiezen om anderen te helpen en  te dienen.  Maar  je moet eerst het ene  doen en dan pas  kan het andere zich ontvouwen.

 

Als je je herinnert wie je bent en je weet het diep van binnen in de kern van je Zijn. Dan weet je en herken je je onzichtbare verbinding met Alles Wat Is. En in dat weten en doen, komen vreugde dankbaarheid en dienen en  helpen spontaan en natuurlijk in je op vanuit een dankbaar hart. Als je werkt aan jezelf, en je leert de Creator ( God, bron) in jouzelf kennen,  wordt anderen  helpen een natuurlijk iets voor jou, daarmee ligt een succesvolle oogst  op je te wachten.

reacties  0 reacties reageren

De Eindtijd, deel 1

01-05-2021 15:45

Het eerste deel van deze vertaling van het interview begint met een introductie van mijzelf en hoe ik wakker werd en bewust en hoe ik daarmee dit interview tegenkwam. Je mag dit uiteraard overslaan. Het eerste deel is niet helemaal letterlijk vertaald, dat is wel het geval in de volgende 4 delen…...

 

Introductie:

Tijdens deze boeiende periode waarin er zoveel speelt en mensen op allerlei manieren tegen elkaar worden uitgespeeld, of moet ik zeggen zich tegen elkaar laten uitspelen? Moet ik steeds denken aan het stuk wat ik in 2008 las op internet, kopieerde en bewaarde, en wat ik met grote regelmaat herlas als ik me weer eens ernstig zorgen maakte over alles wat ik zag gebeuren in de wereld. Dat wat nu gebeurt en waardoor een heleboel mensen wakker zijn geworden, zag ik en met mij nog een aantal mensen al lang van tevoren aankomen. Daarom zijn wij ook minder geschokt of in de war. We hebben ons als het ware wat beter kunnen voorbereiden op deze ‘Storm’. Veel mensen voor wie dit als een donderslag bij heldere hemel kwam zijn nu in paniek en begrijpen niet wat er gebeurt omdat ze vaak heel lang al allerlei signalen niet hebben gezien of hebben genegeerd. Ze luisterden ook niet naar degenen die al lang waarschuwden voor alles wat nu midden in ons blikveld gebeurt. Degenen die toen de signalen al waarnamen werden complotdenkers genoemd.

 

Natuurlijk zal iedereen een keer wakker worden en dat gaat bij de een sneller dan bij de ander. De een is wat meer gehersenspoeld dan de ander. Voor veel mensen is het ook nog steeds onduidelijk wat er nu echt aan het gebeuren is. Ze kijken verbijsterd naar de voorstelling waarvan ze niet wisten dat ze er een kaartje voor hadden gekocht en geloven hun ogen niet.

Er zijn al veel verschillende verklaringen over het internet gegaan, wat de ware reden is waarom dit gebeurt. Het zou zijn om ons allemaal te vaccineren met een chip en tot robot of slaaf te maken. Het is om de mensheid uit te roeien tot een voor de elite hanteerbaar aantal. Het is om een wereldorde neer te zetten, het is om de superrijken rijker te maken. Het is om te voorkomen dat we ons ware potentieel ontdekken Etc etc.

 

Goed ik ga nog een andere verklaring geven, lees het en doe ermee wat u wilt, u hoeft het niet te geloven, doe dat eigenlijk nooit. Lees en denk na en zoek dan uit of er iets van waarheid in zou kunnen zitten. Ik vraag niet van u om mij op mijn woord te geloven. Ga zelf op onderzoek en kijk of er gronden zijn waarop dit waar zou kunnen zijn. Waarom ik denk dat dit het dichtst bij de waarheid komt, is omdat ik al jarenlang onderzoek doe naar alles wat er gaande is in de wereld. Dus ik onderzoek de wereld buiten mezelf. Maar omdat ik ook een binnenwereld heb, net al u, heb ik die ook grondig onderzocht. Door ‘toeval’ kwamen er allerlei dingen op mijn pad, die me daartoe hebben aangezet.  Ik mediteer al heel lang (sinds 1989). Ik volg daartoe de Vipassana methode. Maar ik denk dat de manier waarop je mediteert niet uitmaakt. In de meditaties heb ik mezelf heel diep leren kennen. Al mijn licht en schaduwkanten. Mijn ego en mijn engelen kant. Mijn dromen en mijn angsten. Ik heb prachtige dingen mogen zien in mijn meditaties, terwijl mijn ‘buitenwereld’ op dat moment, hard akelig en meedogenloos was. Waren mijn meditaties onvoorstelbaar mooi en vredig, de ervaringen die ik had in de bovenwereld waren dat zeker niet. Mediteren hielp me de moeilijke tijd overleven. Na jaren mediteren (25 jaar) raakte ik plots in mijn hart. Hoe is dat? Hoe kan dat? Ja dat valt eigenlijk moeilijk te beschrijven. Ik had er al zo vaak over gelezen, maar het lukte mij niet. Ik moest als het ware eerst een barrière van prikkeldraad opruimen, die mijn hart blokkeerde. Dat heb ik op allerlei mogelijke manieren gedaan en ik had de moed dat het ooit zou lukken eigenlijk al opgegeven en toen mocht ik binnen.

 

Vanaf dat moment heb ik de meest ongelofelijke ervaringen gehad in mijn hart. Gesprekken met dieren, met overledenen, vorige levens gezien, reizen door het universum. Met mensen gesproken (met hun ziel) die allemaal een huis hebben in mijn hartwereld. Elk mens die ik ooit in mijn hart heb gesloten heeft een huis in mijn hart. Ook de mensen met wie bv de contacten in de ‘buitenwereld’ zijn verbroken.  En ik heb van dingen   die ik daar zag en leerde vaak bewijzen gekregen in de buiten wereld. Goed als je nu bent afgehaakt omdat dit helemaal idioot klinkt en als een sprookje zoals een mevrouw een paar dagen geleden boos aan me vroeg. ‘Waar haal je die sekte achtige sprookjes vandaan’? Tja iedereen mag dat vinden, iedereen mag het veroordelen. Daar schaadt u mij niet mee, alleen uzelf. Ik nodig iedereen die zo denkt en afweer voelt, om toch even verder te lezen.  Afhaken en, veroordelen kan altijd nog. Niet dat ik daarvan schrik, ik ben mijn hele leven al als een buitenbeentje behandeld. Ik weet inmiddels wie en wat ik echt ben, en dat geeft me zoveel rust dat al deze dingen me meer niet uit balans kunnen halen.

Goed dat stuk tekst uit 2008 is in het Engels, en 60 pagina’s lang’ dus best een stevige ‘boterham’. Maar ik heb inmiddels heel goed geleerd (nadat ik heel vaak heb gefaald) om te weten waar ik op kan vertrouwen. Dit stuk tekst voelt voor mij heel oprecht en authentiek.

 

Het interview en de introductie van Hidden Hand

Het is een interview met een insider’ uit een van de illuminatie families. Hij krijgt de opdracht om het publiek de kans te geven vragen te stellen. En hij benoemt dat als een van de wetten van zijn schepper. Een keer in de zoveel tijd moeten ze ons achter de schermen laten kijken. En hij moet de vragen die gesteld worden dan ook oprecht beantwoorden. Hij stelt zichzelf voor als een lid van de heersende bloedlijn familie, (de bloedlijnen zijn heel belangrijk, ik heb al dingen gelezen waarin wordt gezegd dat de ‘oorlog’ die nu gaande is voornamelijk over de bloedlijnen gaat.)

 

Deze insider bepaalt de regels: namelijk: blijf respectvol, als je mij niet respectvol benadert doe ik dat ook niet met jou. Ik besluit of ik je vraag kan en mag beantwoorden. Sommige dingen mag ik niet openbaar maken. Stel intelligente vragen. Gebruik deze tijd goed. Het interview is uitgesmeerd over een paar dagen. Soms moet hij weg en wordt het gestopt, maar de dag erna gaat het dan verder. De mensen die deelnemen stellen heel goede vragen en het wordt een open en respectvol gesprek. De man die zich HH: Hidden Hand noemt waardeert dat ook.

 

Hij legt uit hoe de top van zijn familie-piramide in elkaar zit.  Hoe de bloedlijnen in elkaar zitten, en de families. Je kunt nooit door huwelijk of wat dan ook in hun familie komen. Alleen door geboorte, en je kunt er ook nooit uit. Hun levens worden door de familie bepaald, ze mogen niet kiezen wat ze gaan doen of met wie ze trouwen. Dat wordt allemaal door de ‘familie’ bepaald. De bloedlijn: de familie heeft geen aards DNA, ze zijn eigenlijk niet ‘menselijk’.  Ze zijn buitenaardse entiteiten. Ze trouwen altijd binnen de bloedlijnen, waarin je de ‘huizen’ hebt. Niemand heeft ooit met deze code gebroken. Ieder lid blijft trouw aan de regels. Men trouwt nooit met buitenstaanders. Ieder lid van de familie wordt opgeleid en getraind in een bepaalde discipline vanaf hun vroegste kindertijd, en er zijn een aantal disciplines:

Leger, overheid, spiritualiteit, wetenschap, onderwijs, leiderschap. Leden van de familie hebben alle sleutelposities in elke tak van deze disciplines wereldwijd. Zo   beheren ze ook de media en het financiële establishment.

Ik hoor je nu al denken ja zie je wel die illuminatie, alles klopt het zijn criminelen, misdadigers. Maar stel je oordeel nog even uit, Want het wordt nog heel interessant.

 

Er zijn codes waarin de leden van de familie elkaar kunnen herkennen.  Bijvoorbeeld de ‘verborgen hand’, foto’s tonen aan  dat Napoleon een insider was. Hij vertelt dan hoe alles werkt, dat je om mensen tot slaaf te maken ze de illusie van vrijheid moet geven. Nu dat weten jullie al (neem ik aan) dan vraagt iemand hoe wordt de timing bepaald om informatie af te geven. Dat moment wordt bepaald door de ‘suprême wereld council’,  en altijd in overeenstemming met de wil van de schepper (dat is ook onze ‘schepper’, dat is de Creator, of  bron of hoe je hem wil noemen)  Hij vertelt  op een vraag dat mensen  inderdaad   door hen worden gezien als ‘vee’ en als ‘collateral’, = bijkomend. En dat we worden heen en weer geschoven als pionnen op een schaakbord. Binnen de familie, doen de meesten jullie geen direct kwaad zegt hij. Het is binnen de Goddelijke afstemming dat wij onze rol in het spel moeten spelen, de rol die we hebben ontvangen van de Creator.

In veel opzichten is het in ons eigen belang dat jullie worden voorbereid op het moment van de oogst (harvest) en dat gebeurt niet precies op de manier die jullie  zelf  verkiezen.

 

De ‘harvest’, het oogsten is de ‘eindtijd’, en dat is dus nu. Hij zegt ook dat die is beschreven in zowat elke spiritueel boek ooit geschreven.

Het gaat erom dat zij de opdracht hebben om ons te verleiden om de negatieve polariteit te kiezen, in alles wat we doen. Hij zegt ook dat de tijd bijna op is.  Degenen die het niet ‘maken’ moeten de cyclus overdoen (minstens de 26000 jaar), in vele levens op deze planeet in 3D.(dit legt hij later wat meer in detail uit.)

Iemand vraagt naar de verlosser, de Messias. Hij zegt, stop met buiten jezelf naar verlossing te zoeken.

 

Dan vertelt hij dat er heersende bloedlijnen waren op aarde lang voordat Jahweh op aarde kwam. Jahweh is een creator, maar niet ‘De’ creator, dat is de ‘Enige eeuwige Creator’, de bron zou je kunnen zijn, de bron van alles. Er zijn andere en hogere goden dan Jahweh, (durf buiten de box te denken over de schepping zegt hij). De namen van heersers die wij kennen zijn niet ‘de’ heersende bloedlijnen? De echte heersers kunnen we niet kennen.

 

Dan vraagt iemand om een bewijs van een gebeurtenis waarvan hij weet dat die gaat gebeuren. Hij noemt dan de aandelenmarkt die zijn gecontroleerde vernietigende werking zal doen. Met bail-outs en rescue pakketten.  In 2008, dus dat klopt wel. Hij vertelt ook dat niet alles vastligt er liggen meerdere scenario’s klaar, die worden bepaald door de tijdlijnen en door wat wij doen. Hij zegt ook dat verkiezingen en partijen illusies zijn, er is maar één partij en die wint altijd en dat is de Familie. Democratie is dus ook een illusie.

Hij zegt ook dat er dramatische veranderingen in de natuur en het klimaat zullen optreden in aanloop naar de oogst-eindtijd.

Hij heeft ook humor, het is niet onaangenaam om zijn uitleg te lezen. Hij voelt ‘goed’. Voor mij.

Iemand vraagt dan, is jouw ‘creator, dezelfde als mijn creator. Dat vindt hij een hele goede vraag. En dan geeft hij een totaal ander scheppingsverhaal dan wat wij kennen. Hij vertelt over de oerbron, de Ene Oneindige Creator, die zich manifesteert uit oneindige intelligentie. Hij zegt in werkelijkheid is de Creator, (de Ene oneindige) een punt van gefocust bewustzijn, of gewaar zijn in oneindige intelligentie. Zij wordt zich van zichzelf bewust en begint te creëren. Dan ontstaat de grote centrale zon, die zich weer opdeelt in kleinere deeltjes die zich ook weer elk kunnen manifesteren als Creators, of centrale zonnen. In andere woorden elke nieuwe creatie is een stapje verder weg van het totale bewust- en gewaar zijn. In het begin was er niet het woord, maar de gedachte. Het woord is de geuite gedachte en manifesteert zich als creatie. Gedachten scheppen en woorden scheppen…Onthoud dat.

Er is eenheid, eenheid is alles wat er is. Oneindige intelligente en oneindige energie zijn Een. De twee zijn een. En in hen is het potentieel voor alle creatie. Deze staat van bewustzijn zou je ‘ZIJN’ of bestaan kunnen noemen.

 

Als gevolg van De eerste ‘wet’ van de Creatie, ontvangt de creator de ‘vrije wil’ om zichzelf te ontdekken en te leren kennen als geïndividualiseerd  oneindig aspect van ‘Het Ene’. Dan krijg je dat scheppingsproces steeds een stapje lager, in elke lagere stap is  steeds minder bewustzijn. Er worden planetaire entiteiten geschapen (zielen, alles is bezield) en die beginnen hun ervaringen in de eerste dichtheid, de eerste dimensie, net als alle andere creaties zijn deze zielen allemaal een uniek deel van ‘De oneindige Ene’.

 

Op het laagste niveau de eerste dimensie is er heel weinig bewustzijn, op de tweede laag de tweede dimensie is de laagste dimensie waarin een menselijke ziel kan incarneren. Daar ontstaat  er een ontwakend bewustzijn van zichzelf, en van afscheiding, daar wordt voor het eerst ‘het zelf’ ervaren als afgescheiden van de ander, van de bron. De eenheid is vergeten. In de derde dimensie begint een verlangen te ontwaken naar het licht en de liefde,  En dat zet zich door in de volgende  dimensies tot en met de 8e  waar dat verlangen naar licht en liefde sterker wordt en uiteindelijk zorgt voor het terugkeren naar de bron, de oneindige Eenheid.

 

Dan legt hij uit dat dat zijn creator ‘wel en niet’ dezelfde is als die van ons. Uiteindelijk komen we allemaal, dus hij ook en ‘de familie’ ook uit de oneindige ‘Eenheid’. Maar we worden niet direct gecreëerd door de oneindige creator, maar door onze eigen ‘onder-god’. Dus hoewel we allemaal een ‘deeltje’ zijn van de oneindige ‘eenheid’. Zijn onze actuele werkelijke scheppers niet hetzelfde. Degene die wij (een groot deel van de mensheid) God of Yahweh noemen, is niet de ene en enige god, hij is een onder-god. Onze creator is degene die jullie ‘Lucifer’ noemen, de lichtdrager en de Morningstar.  Onze creator is niet ‘Satan of de duivel’ zoals hij is neergezet in jullie bijbel en andere geschriften. Lucifer is een groepsziel die zich heeft ontwikkeld tot de 6e dimensie. Wat betekent dat we een hogere status hebben omdat we op hoger ontwikkelings- niveau staan dan Yahweh. Lucifer zou je kunnen zien als een zon of een   lichtgevende ster. Of wanneer je ons terugkeren in de derde dimensie bekijkt zou je ons kunnen waarnemen als engel of lichtwezen.

 

Wanneer een groepsziel complex zich heeft ontwikkeld tot dat niveau, (dat bereik je door vallen en opstaan). Dan is het nog maar een klein sprongetje naar de 8e dimensie, terug naar de bron, terug naar de Eenheid.

 

Hij vertelt verder wij (onze bloedlijnfamilies)  stonden als  groepsziel op het punt om naar  de zevende dimensie te gaan. Maar op dit niveau voor de ‘harvest’, de oogst ( eindtijd) moesten we beslissen of om verder te ontwikkelen of om anderen in lagere dimensies te helpen met hun evolutie, door onze kennis en wijsheid door te geven, wanneer die anderen dat wensen. Wij besloten om onze  galactische broeders en zusters  in lager dimensies te helpen. We werden uitgenodigd om een uitdagende taak op ons te nemen, door de council of Elders (de raad van oudsten) die werken als de bewakers van dit heelal vanuit hun 8e dimensionale hoofdkwartier op de planeet Saturnus.

 

Yahweh, had de bewoners van zijn planeet geen vrije wil gegeven . Dat was zijn recht vanuit zijn status. Vrije wil is de manier om jezelf te ontdekken, te leren kennen.  Voor degenen die incarneerden  op deze planeet was dus erg weinig vooruitgang te bespeuren. Om die reden werd onze hulp ingeroepen, als Lucifer zielengroep. De opdracht werd gegeven door de Raad van oudsten. Dus we ‘vielen’ terug naar een plek waar we met hard werken en focussen, weer in staat waren een materiele versie van onszelf neer te zetten in 3D.

 

Yahweh had ermee ingestemd, eigenlijk had hij zelf om hulp gevraagd aan de Raad van oudsten om onze kennis en wijsheid in te zetten die wij vergaard hebben in al onze transformaties. Omdat er geen vrije wil was op aarde was er ook geen dualiteit (polariteit) en dus niets om tussen te kiezen. Net zoals in de bijbel staat het was een paradijsje. Maar de wezens die daar incarneerden hadden geen mogelijkheden om zich te ontwikkelen. Dus er was weinig hoop dat ze ooit op eigen kracht de weg terug naar Eenheid zouden vinden. Yahweh was gelukkig met zijn eigen kleine paradijsje. Maar het was in feite een prachtige gevangenis. Met Yahweh als dictator.

Zonder  de tegenstellingen, die voortkomen uit de vrije wil, is er alleen eenheid van licht en liefde, maar geen mogelijkheid om iets anders te ervaren. Dus we moesten voor een verandering zorgen die polariteit teweeg zou brengen.  Yahweh stemde in met het inbrengen van de vrije wil. Hij was ervan overtuigd dat zijn gelukkige mensjes helemaal geen behoefte aan keuzes had  en dat ze voor zijn paradijs zouden kiezen. Dus toen hij hen ‘de boom van goed en kwaad’ toonde ( die niet echt bestond, het is een metafoor voor de kennis van de tegenstellingen, positief of negatief) Yahweh nam de mensen  mee naar zijn tuin en vertelde hen dat ze alles mochten doen, behalve dat ene ding. En daarmee creëerde hij in hen de wens om juist datgene te doen wat ze niet mochten doen. Hij gaf hen daarmee een keuze.  Ze kozen ervoor de kennis van de tegenstellingen aan den lijve te ervaren, en vielen daarmee uit hun onwetend onbewuste paradijs en de rest is geschiedenis..

 

Omdat Yahweh had verwacht dat zijn ‘kinderen ‘ hem zouden blijven gehoorzamen ook al was er nu vrije wil, wat ze niet deden, werd hij boos, woedend. Zoals hij zelf beschrijft in zijn geschriften, werd hij een jaloerse  en wraakzuchtige god. (dat is een van de vele verwarrende dingen in de bijbel, want een god die alleen liefde is, kan niet boos zijn, maar een onder-god wel, want dat is niet de Oneindige Ene…).Wij als zielengroep Lucifer hadden al toegezegd om een paar cyclussen te blijven om de katalysator te zijn die het proces op gang brengt,  namelijk door de mensen  de negatieve mogelijkheden aan te bieden. Of zoals jullie het noemen het ‘kwaad’. Nu de vrije wil er eenmaal was kon Jahweh het niet meer ongedaan maken en wij moesten blijven om de polariteit te blijven stimuleren. Yahweh  in zijn woede sloot ons echter in  binnen de astrale velden van de aarde. Wat erg onaangenaam is voor iemand van ons ontwikkelingsniveau.  We konden niet meer weg. De raad van oudsten gaven ons de keuze om bevrijd te worden, tegen Yahweh’s wil. Maar dan werd ons contract om de planeet te dienen verbroken. Of  we konden kiezen om ons contract uit te dienen en de ‘wraak’ van Jahweh te verdragen. We kozen om te blijven en als karmisch gevolg van de ‘lockdown’ door Yahweh kregen wij het recht om te heersen over Yahweh’s mensen gedurende onze  fysieke incarnaties tijdens onze periode op aarde. Dat recht werd ons gegeven door de supreme wereld council.

 

Maar laat ons duidelijk zijn over een belangrijk ding. Dit hele gebeuren waarin we incarneren in fysieke levens, is een ingewikkeld  en vakkundig in elkaar gezet spel waarin de Ene oneindige Creator het spel speelt dat hij vergeet wie hij is, op zo’n manier dat hij al spelend leert zichzelf weer te herinneren en terwijl hij dat doet zichzelf kan  leren kennen en ervaren als Creator. Dat alles via ons kleine individuele sprankeltjes van het ‘ Al Dat Is’. Achteraf na de ‘voorstelling’ en tussen de levens door zijn we – wij en jullie, wij allemaal, dikke vrienden met elkaar. Daar zijn we  broeders en zusters in ‘de Ene’.

 

Tussen de levens door hebben we enorm veel plezier over onze rollen die we hebben gespeeld in ‘het spel’, en dan kijken we uit  en bereiden ons  samen voor op de  volgende afleveringen van het spel.

 

Ik hoop dat jullie in het bovenstaande ook een beeld hebben gekregen van onze interpretatie van goed en kwaad.

De vraag die de volgende persoon stelt is: kun je wat meer uitleggen over de ‘harvest, de oogst? Iemand vraagt dan is 21 December 2012 de dag van de oogst.

Hij antwoordt met te zeggen dat op die dag inderdaad de Lord of the harvest terugkeert. De heer van de oogst, Je kent hem misschien als Nibiru. Lees de Maya voorspellingen voor meer details over hoe de galactische en universele cyclussen werken.  ( de mensen die de Maya kalender vertaalden hebben  blijkbaar iets over het hooft gezien, want de planetaire uitlijning die erin beschreven staat vond plaats op 21 juni 2020) De ‘reizigers’ die hen die informatie gaven, waren dezelfde die Atlantis bezochten. De Maya’s  kozen ervoor om met die informatie te creëren vanuit de positieve vibratie van de tegenstellingen en de Atlantianen kozen ervoor om dat te doen vanuit de negatieve pool.

 

Er is een vraag naar de Gnostieke teksten en hij antwoord daarop dat er veel waarheid is in deze teksten maar er zijn ook vergissingen.  De informatie is niet puur het is door veel filters gegaan.

 

Jullie zijn inderdaad Goddelijke zielen, jullie zijn sprankeltjes of zaadjes van de Ene Oneindige Creator. Jullie zijn het leven zelf (licht) je herinnerend en lerend wie jullie werkelijk zijn, ( wij zijn hier gekomen om jullie  hierbij te helpen) en ja op dit moment zitten jullie in ‘quarantaine ‘op deze planeet die jullie aarde noemen. Je mag daar jullie  creator Yahweh voor  bedanken. Jullie zijn de nakomelingen van Yahweh, of de individuaties van zijn zielengroep. Jullie zijn in feite Yahweh. Het karmische effect van het feit dat hij ons heeft ingesloten in de aardse atmosfeer heeft ook impact op jullie. Meer kan ik hier niet over zeggen want dan schaad ik de ‘’Wet van Verwarring.  De rest moet je zelf onderzoeken en uitwerken voor jezelf.

 

Nu over de oogsttijd, jullie planeet gehoorzaamt aan de wetten van de creatie van fr Galactische Logos.  De Galaxy loopt in tijdcycli, bekend als de precessie van de Equinox. Day betreft een cyclus van 26000 jaar (ongeveer) aarde gaat dan door de twaalf tekens van de dierenriem en dat duurt ongeveer 2.152 jaar. Elk van deze astrologische omwentelingen representeren een maand van het Grote Kosmische Jaar. Deze Maya cyclus correspondeert ook met een 26000 jarige relatie van de zon die in baan komt met Alcyon, de centrale ster van de zeven zusters Pleiadische constellatie. Het eind van deze cyclus betekent een ‘oogst, een nieuwe wereld, en een nieuwe creatie. Een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Het is de tijd van de grote oogst.  Kleinere cycli hebben ook een oogst maar dan gaat het leven op aarde door ‘als normaal’. Grote Cycli betekenen een grote oogst en dat betekent het einde van het huidige leven in de derde dimensie. Zie het al een soort van een kosmische reiniging terwijl de planeet rust neemt en zichzelf herstelt.

 

Als deze levens-cyclus eindigt: zal alles sterven, en alles zal nieuw gemaakt worden.

reacties  0 reacties reageren

Het juiste midden vinden te midden van de chaos...

01-01-2021 16:02

Momenteel zie ik grote ontreddering en een soort van fatalisme bij veel mensen omhoogkomen.

Veel mensen hadden gehoopt dat Donald Trump op 20 januari iets zou doen waardoor alle onheil zich onmiddellijk ten goede zou keren. Ongeduld en afhaken zijn de gevoelens die ik waarneem bij veel mensen op mijn facebook en andere pagina’s.

 

Nu ben ik er om diegenen een ‘hart’ onder hun riem te steken. Want hoe lang zijn de meeste mensen al ‘wakker’ , die nu zo ongeduldig zijn? Meestal nog niet zo erg lang. De meesten  zijn pas echt wakker geschud door de corona hype en de maatregelen, en dus  nog steeds maar gedeeltelijk wakker. Ik ben echter al wakker aan het worden vanaf 1979, de kernramp bij Harrisburg. Daar gebeurden zoveel  dingen die niet klopten, en vanaf dat moment ben ik steeds meer gaan onderzoeken. Ik heb zo ongeveer alles al jaren geleden ontdekt wat de meeste mensen nu pas ontdekken.  Een van de websites die ik vanaf het begin (ik denk dat het begonnen is na 2012) altijd heb gevolgd is ‘Cobra – infoblog the Event’.  Om te illustreren wat Cobra ( een schuilnaam) altijd deelde zet ik een stuk hieronder uit april 2016.

Deze groep, is al heel lang bezig om the deep state aan te vechten en werkt samen met allerlei aardse en buitenaardse allianties. In deze blog krijg je een klein beetje een idee wat de ‘deep state’ echt inhoudt. Want als je denkt aan iets heel ergs, dan heb je misschien 5% van wat het echt is. Neem de ergste SF horrorfilm en dan is het nog erger. Je leest een fractie van wat er moet gebeuren en nu al grotendeels gebeurd is.

 

Door me in deze dingen te verdiepen, kwam ik zoveel dingen tegen die ik niet kende, waar ik nooit van had gehoord en die vaak heel ongeloofwaardig leken. Cobra beloofde ons steeds dat ‘het event’ zou plaatsvinden op het moment dat er genoeg negatieve energieën en obstakels zouden zijn weggehaald, door diegenen die al jaren bezig zijn om dit ‘onlicht’ te verwijderen. En dat moment zou mede bepaald worden  als er voldoende mensen wakker zouden zijn om een  kritieke mass te bereiken.  Veel van Cobra’s volgers haakten onderweg af. Het ging ze te langzaam, ze gaven het op ze geloofden niet meer in Cobra.  Op dezelfde manier zoals ik nu zie gebeuren rondom Donald Trump en degenen die info geven  van hen die dicht bij hem staan.

 

Mensen worden boos, ongeduldig, laten hun hoop varen, gaan schelden, gaan beschuldigen en verliezen alle vertrouwen. Vooral in zichzelf. Want hoe dan ook daar gaat het vooral om. Want hoe klein en petieterig is je vertrouwen als je zodra iets niet gaat volgens jouw wens je het opgeeft. Onwetend van datgene waar deze helden doorheen gaan. Echt onwetendheid is de slechtste raadgever die je maar kan hebben.

 

Ik ben nog altijd in mijn volle vertrouwen, het gaat echt gebeuren. Gedeeltelijk door Trump en zijn team, maar grotendeels door onszelf. Niet door alleen maar te wachten op wat die anderen doen, maar door zelf te doen.

Het is door onze  daden en woorden en energie dat we dat team Trump  en de Alliantie het moeilijker of gemakkelijker kunnen maken. Hoe sneller wij in boosheid, frustratie en ongeloof vervallen hoe langer het duurt. Hoe meer wij in vertrouwen zijn, want dan zijn we in hoge trilling in positieve energie, hoe sneller het zal gaan. Maar dat betekent niet dat we nu maar op ons meditatiebankje moeten gaan zitten en in hoger sferen verkeren. Dat elke dag  een halfuur of uur doen is heel zinvol en moeten we absoluut doen en  stimuleren. Maar we mogen ons daarmee niet afmaken van wat we nog meer kunnen doen. Het is heel belangrijk dat we ons ‘juiste’ midden weten te vinden. Het midden tussen ‘doen in de wereld’ en ‘zijn’ in het spirituele.

 

 Het is eigenlijk de les van Boeddha geweest die ons leerde, trouwens net als andere grote denkers, zoals Aristoteles, dat het juiste midden tussen twee uitersten altijd de ‘gouden’ weg is. Het heet ook zo de gulden middenweg.

 

Niet wegkijken van wereldse zaken, niet onverschillig blijven voor het leed van anderen. Maar ook niet opgaan in de wereldse strubbelingen, ook niet andermans leed overnemen. Het verschil tussen medelijden en compassie is de afstand. Het is net als je hand bekijken. Als je hem tegen je ogen houdt kun je hem niet bekijken, als je hem  een armlengte  weghoudt ook niet. Er is een ideale afstand om je hand goed te kunnen bekijken en die ligt tussen deze twee posities in.

Zo is het ook met je betrokkenheid in de wereld. Wegkijken en de wereld buitensluiten is het ene uiterste, je laten leiden en opslokken door alles wat er gebeurt het andere uiterste. Er ligt een gouden weg in het midden. Het midden wat voor iedereen persoonlijk is. Mijn midden hoeft niet het jouwe te zijn. Maar alle middens zullen elkaar ergens raken.

 

Mijn midden is er een van betrokkenheid en compassie naar de buitenwereld. Ik leef mee met dingen die overal ter wereld gebeuren. En meeleven betekent meer dan alleen de sociale media volgen. Het betekent ook  daadwerkelijk dingen doen om mensen te helpen om deze moeilijke tijden beter door te komen. Ik doe wat ik kan op de plaats waar ik woon. En dat is bv mensen die het nu moeilijk hebben met angsten en dergelijke de mogelijkheid bieden te leren mediteren. In drie sessies leren hoe je i je innerlijke rust kunt komen en in je hart als je dat wil. Mijn lief doet het door gratis Tai-chi lessen aan te bieden. Mensen die een van deze technieken beheerst is beter toegerust voor wat nog gaat komen. We slepen er niemand naar toe, iedereen is welkom, maar moet er wel zelf voor kiezen.

 

Omdat ik ook de andere kant in beeld houd, namelijk mijn innerlijke weten en mijn leidend  kompas, dat is die persoon in mij die weet dat er een groter plaatje is, die dat plaatje steeds beter kan waarnemen.

De wetende in mij die  zich bewust is van de rollen die we hier allemaal komen spelen. Die persoon in mij die weet dat het een groot spel is, en dat wie ik echt ben, en ook wie jij echt bent nooit iets kan overkomen. Natuurlijk onze lichamen kunnen stuk, onze bezittingen kunnen ons afgenomen worden. Maar wie ik ben ten diepste, kan niemand veranderen behalve ik.

Deze persoon  in mij weet ook, dat aarde een enorme boeiende maar ook straffe leerschool is. Je kunt er giga veel leren, maar dat is dan ook even zo giga moeilijk. Ik vind planeet aarde  soms echt planeet trauma. En ik weet dus ook dat het verlaten van deze plek geen drama is, integendeel. Zolang het nog gaat zoals het nu  gaat is dat helemaal niet erg.

 

 Ik ben dus niet bang om alles te verliezen, zelfs mijn leven niet. Dat is om in het juiste midden  te kunnen blijven een enorme vrijheid. Want eigenlijk is dat, zijn zonder angst, een deel van de juiste weg. Overal aan meedoen in de wereld, alles wat je voelt dat nodig is, of dat wat je graag wil doen,  demonstreren ,  mensen helpen. Of je nu meditatielessen geeft of boodschappen doet voor je buren, alles is zinvol, zolang je het doet uit liefde.  Niet uit angst. Angst is de grootste vijand van vrijheid. Meer dan de maatregelen. Zolang je het ook niet doet uit medelijden of uit woede of frustratie. Want dan ben je doorgeschoten in de wereldse kant. Dan gooi je kooltjes op het vuur. Het vuur is datgene waarvan sommige spirituele mensen zeggen je voedt de slechte kant…

Maar als je vanuit het kalme angstloze midden deze dingen doet, waaronder ook het liefdevol wakker maken van degenen die nog bewusteloos zijn, dan draag je bij aan het oplossen van het vuur, dan gooi je er geen kooltjes op, maar door jouw aandacht voor al deze dingen  dooft het vuur van alle onopgeloste zaken in jouw leven en op de wereld.

Wanneer je je afwendt van de wereld, niet wil weten wat er gebeurt buiten jouw huis of tuin, zit je in het andere uiterste. Als je boos wordt wanneer iemand een ‘briefje over de heg gooit’ om je te laten weten hoe het eraan toegaat achter de heg, of als je jezelf afsluit van alle nare dingen, dan doe je precies datgene wat de vader van Siddharta Gautama deed met zijn zoon die uiteindelijk daardoor de grondlegger werd van de boeddhistische levenswijze. Hij werd in het ene uiterste gehouden door zijn vader, hij mocht niet in contact komen met lijden met dood en verderf. En toen hij dat toch per toeval  ontdekte ging hij eerst aan de andere kant al dat lijden onderzoeken en zelf  ondergaan. Tot hij ontdekte dat  beide uitersten onhoudbare posities waren voor hem, maar eigenlijk voor iedereen. Toen ontdekte hij het juiste midden, de gouden weg…

 

Die van betrokken attentie, betrokken compassie en alertheid maar wel op de afstand dat je het nog goed kunt zien..aan de ene kant en de diepe connectie met jouw dieper weten en inzicht en de wijsheid van je ziel aan de andere kant. Samen kunnen zij alles aan, zij zijn het perfecte team….

 

Geniet van onderstaand boeiend verslag en blijf in alles wat je leest of meemaakt in jouw juiste ‘gouden’ middenweg...

 

Notities – deel 1 – van de Ascentie conferentie in Glarus, Zwitserland op 16-17 april 2016

by eventnl

 

Disclaimer:
De volgende conferentie notities zijn een interpretatie van de persoon die deze opschreef. Veel details zijn achterwege gelaten en wat van de oorspronkelijke bedoeling is verdwenen. Het zijn NIET de exacte woorden van Cobra en Isis. Deze notities zijn eerder in een niet bewerkte vorm gepubliceerd op Prepare for change.

De notities zijn door Antares gedurende de conferentie gemaakt, vertaald door Pippa, bewerkt door Nova Biscotti en door Cobra.

Cobra op zaterdag 16 april

Cobra verwelkomde ons en benadrukte dat wij allemaal samen deze ascentie conferentie hebben gerealiseerd. Hij zei dat dit een reflectie is van de zichtbare vooruitgang. De drastisch veranderende situatie maakt het mogelijk dat deze conferentie plaatsvindt en er zal binnenkort een volgende zijn.

Isis bedankte ons voor onze komst en sprak over het feit dat wij allemaal samen een grote mandala van licht zouden creëren met onze harten - een licht vortex- om de ontwaking te versnellen en de planeet te ondersteunen. Na de meditatie die wij gebruikten om in de juiste stemming te komen en om oude energieën los te laten, begon Cobra met het eerste topic:

De Galactische Uitlijning en de Galactische Supergolf

Het doel van de conferentie was om te helpen te voorzien in de overwinning van het Licht, als hefboom uiteindelijk. Echter, de Event is alleen de eerste stap, het is alleen het begin van het ascentie proces.

Niet totdat de bezetting van de Aarde over is zullen wij in staat zijn te beginnen ons werkelijk potentieel te ontvouwen. Hier willen wij nu al voorbij dit doel bereiken. De nieuwe era waar wij over praten is de tijd NA DE EVENT. Op dit moment zitten wij in een opruimingsfase. Als wij focussen op het 'hier en nu' zouden wij het perspectief kwijtraken. Daarom is de primaire relevantie om aandacht te schenken aan de tijd na de Event. Het feitelijke begrip van het meesterplan is van doorslaggevend belang.

De Lichtkrachten hadden altijd een plan dat van het begin krachtig was en zij hebben het bijgesteld aan de steeds veranderende situatie. Daarom, hoe meer wij het plan kunnen beseffen, hoe beter wij de gehele situatie zullen begrijpen. Als alle 200 mensen in deze kamer hun begrip hierover verder uitdragen, zou een kettingreactie ontstaan die leidt tot een groter begrip op de wereld en meer ontwaking. Er zijn ontelbare misverstanden over wat goed is en wat slecht. Wij hebben niet alleen mentaal begrip nodig van het grote plaatje, maar ook om feiten betreffende de situatie zuiver te krijgen. Onze energieën zijn het portaal voor transformatie. Deelname in de conferentie triggert een eerstegraads transformatieproces, dat niet alleen deze 2 dagen zal blijven, maar een levensveranderende ervaring kan worden.

 

Wij moeten 'ontleren' wat wij hebben geleerd

Cobra gaat kort in op de programmering die wij sinds onze geboorte hebben ervaren. Onze nieuwe uitlijning van de groep maakt ook de nieuwe cyclus voor de Aarde mogelijk. De eerste laag van de programmering begon vele duizenden jaren (of zelfs miljoenen jaren) geleden toen wij in quarantaine gingen om de Aarde van dit punt te transformeren. Wij gingen in quarantaine om zowel de situatie hier op de planeet te transformeren, als de kosmos. De enige manier om dit punt te bereiken was door een contract overeen te komen met de controlerende machten, wat inhield implantatie op het moment van de incarnatie - ook met kristallen. Het voornaamste effect was onze afscheiding van de bron, tussen menselijk en goddelijk, tot het verschil tussen persoonlijkheid en spirit. De eerste laag van de programmering was en is nog steeds de identiteit van afscheiding. Elk opvolgend programma is eraan verbonden.

Voor elke incarnatie die volgde, zoals de huidige, moest een nieuw contract worden overeengekomen, waarbij de eerste consequentie bij de geboorte de implantatie is. Daar is de verwijdering van alle herinneringen over vorige levens aan geassocieerd en dit is een hele pijnlijke procedure, wat de reden is dat baby's huilen als zij worden geboren.

Omdat de herinneringen zijn afgesneden is het pad vrij om alle ouderlijke paradigma's te adopteren (overtuigingen opgelegd door onze ouders als kind). Ambiente emoties, die heel conflicterend kunnen zijn, zijn volledig geabsorbeerd. Deze programmering wordt voltooid; eerst door de kleuterfase, daarna verdere indoctrinatie via het onderwijssysteem, media, dominerende trends en mode. Hiermee zijn wij volledig ingepast in het slavernij systeem. De hele (programmerings) cyclus is op deze manier versterkt.

Zodra wij wakker beginnen te worden, echter, zullen wij beginnen met het stellen van vragen. Wij zullen de systemen van geloof bevragen en deze daardoor stap voor stap onderuit halen. In deze context verwees Cobra naar de film Conspiracy Theory die de 'goed en slecht' complottheorieën uitlegt die wij in delen al detecteren.

Nu zal het aan ons allen zijn om te ontdekken in wat voor soort energieën en wereld wij leven.

De Galactische Uitlijning

De deelnemers aan deze conferentie kwamen van 22 landen (en alle continenten behalve Antarctica). Sommigen wellicht zelfs van andere planeten, zoals Cobra opmerkte met een twinkeling in zijn ogen. Wie weet?

Alle sterren, en feitelijk alle daarvan die wij 's nachts kunnen zien, bevinden zich in deze kleine cirkel, die een tak van de Melkweg representeert.

Met dit voorbeeld wordt het belang duidelijk dat wij de dingen vanuit een ander perspectief zien. Hier op Aarde zien wij alleen een nietige fractie van realiteit omdat onze ogen de eigenschap hebben om alleen een kleine proportie van de elektromagnetische range te zien.

Om het lomp uit te drukken: wij zien en voelen 'vrijwel niets'. Binnen deze kleine cirkel zien wij alle sterren in de nachthemel. De Melkweg als een geheel verschijnt alleen als een melkachtige wolk waarin, met uitzondering van de kleine selectie, geen andere sterren te zien zijn. De overweldigende grote hoeveelheid van de sterren, evenals al de additionele bestaande galaxies, zijn onzichtbaar voor ons.

Nogmaals wijst Cobra erop hoe belangrijk het is om onze perceptie uit te breiden betreffende de fysieke en niet-fysieke horizonten.

Cobra liet een foto zien die gedurende zijn vlucht boven de sluier was genomen en hij claimde toen als een resultaat van deze ervaring veel te hebben geleerd over de chimera groep. De energieën voorbij de sluier zijn veel beter dan op Aarde. Hij voelde zich alsof hij een bad in tachyons had genomen, wat aanvoelt als het zijn in een tachyon kamer, behalve dat de 'kamer' letterlijk overal is. Op deze plek is iemand in staat om de galactische oceaan van Licht en Liefde te voelen en te ervaren. Er is veel meer daarbuiten....

Een deel van de dingen die rondom ons gebeuren is deel van het galactische plan en een ander deel wordt veroorzaakt door de controlerende duistere krachten. Wij zijn instrumenten binnen de missie van de Lichtkrachten, wij zijn ambassadeurs van Licht. Wij zijn getraind gedurende ontelbare levens om onze vermogens te uit te breiden, interesses en bepaalde andere dingen, NU, op deze geschikte manier. Sommige dingen en activiteiten kunnen tijdelijk geen relatie lijken te hebben met dit plan, maar talenten en vermogens kunnen opeens vitaal noodzakelijk worden. Iemand die ervan houdt om heel snel met zijn auto te rijden kan op een punt komen dat dit vermogen nodig is om een ruimtevaartuig te navigeren. Hiervoor zijn specifieke reflexen en coördinatie vermogens noodzakelijk. Hetzelfde geldt voor videospelletjes, bijvoorbeeld. In de volgende fase na het eerste contact is het laten zien van deze vermogens deel van het goddelijke plan; daarom zouden wij deze talenten nu moeten cultiveren en gebruiken. Wij zullen ze tot een groter bereik gebruiken na het eerste contact. In iedereen van ons zijn verschillende talenten en vermogens aan het ontwaken door de binnenstromende energieën.

Op dit moment kunnen deze talenten nog steeds latent zijn (in slaap), maar zij zullen opeens worden geactiveerd en dan zullen wij een intense fase van integratie ervaren. Wij zullen dan een 'opnieuw leren' van deze talenten ondergaan en wij zullen ze opnieuw ervaren. De vrije wil, echter, is het grootste probleem! Ook al hebben vele mensen verschillende talenten ontwikkeld, zij volgen niet hun innerlijke leiding. Op deze manier vindt alleen een langzame groei plaats.

Als honderd procent van de sleutelfiguren hun innerlijke leiding hadden gevolgd, hadden wij in 1996 de Event ervaren! De mensen in deze conferentieruimte volgen hun innerlijke leiding tenminste voor 50% of meer. Anders zouden zij hier niet zijn. Dit is een goed signaal. Hoe meer mensen ontwaken voor hun leiding en gaven, hoe meer het proces zal worden versneld. Moge deze conferentie hieraan bijdragen (en doorgegeven aan alle lezers rondom de wereld).

De ontwaking van de groep zal worden versneld door de Galactische energie. Onze energie bestaat uit een dubbele helix. In het centrum is de Galactische Centrale Zon, het hart van de galaxy, een stargate. De Centrale Zon is de bron van Licht en Liefde. Met intervallen van 25.000 jaar zend het een hartpuls uit. Nu zitten wij precies in het midden van deze hartpuls. Dit is geen New Age mumbo-jumbo, maar is gebaseerd op feiten. De Aarde as is op dit moment gericht op Polaris. De precessie beweging van de Aarde assen is gerelateerd aan deze galactische puls. De Galactische Centrale Zon zend een puls die de hele galaxy synchroniseert. Als een gevolg zal ook de tilt van de Aarde as worden bijgesteld. Hierbij spelen de zonnewenden in zomer en winter een interessante rol.

In 1975 begon de Aarde zich bij te stellen met de Galactische equator gedurende de winter zonnewende. Dit zal doorgaan tot 2020. Dus op elk eerste moment van de winter (ca. drie dagen) opent een portaal naar de Galactische equator (de Galactische equator is de symmetrie laag van de schijf gevormde Melkweg). Dat is waarom er directe toegang is van de Galactische Centrale Zon via de zonnen naar de Aarde elke 25.000 jaar - op dit moment altijd op de eerste dag van de winter.

Dit kosmische portaal veroorzaakt transformatie. 25.000 Jaar geleden gebeurde het dat de Aarde in een quarantaine status kwam. In het midden van deze tijdsperiode, ca. 13.000 jaar geleden, is Atlantis gevallen en verdwenen. Er was een massa uitsterving van vele species op deze planeet. Het was het einde van de ijstijd en wereld cataclysmen vonden plaats. Wij zullen dit niet ervaren, maar een samenwerkende transformatie van bewustzijn.

De Galactische Superwave die elke 25.000 jaar plaatsvindt

Als gevolg van deze hartslag worden energieën en partikels in de hele galaxy gezonden. Dit is waarom onze zon meer actief wordt een waarom een verandering in het klimaat plaats vindt. Daarom hebben wij onlangs al het vreemde weer ervaren. Velen van ons hebben herkend dat wij ons wat vreemd voelen als wij zijn blootgesteld aan direct zonlicht. De zon nu heeft een andere kracht, een andere intensiteit. Alle weerpatronen veranderen en dit beïnvloedt ons bewustzijn. Alles dat tot dusver onderdrukt is wordt beïnvloed en wij ervaren een diep purificatie proces. De Galactische Superwave is heel krachtig en kan niet worden gestopt.

Dit leidt onvermijdelijk tot de Event. Alle veranderingen die wij nu om ons heen kunnen zien zijn niet eenvoudig ongerelateerde lokale politieke veranderingen hier en daar, maar de hele planetaire situatie zal volledig worden veranderd. Dit zal ons de Gouden Eeuw binnen leiden. De Galactische Bron energie is onze planeet aan het transformeren.

De eerste belangrijke energie die een vitale rol speelt zijn tachyons. Zij zijn de eerste partikels in ons universum en zijn rechtstreeks verbonden met de Bron. Zij zijn niet alleen verantwoordelijk voor balans, maar ook voor transformatie. De hele galaxy is vol met tachyons. Echter, de sluier en verschillende technologieën voorkomen dat zij onze planeet kunnen bereiken.

De Pleiadiërs hebben Cobra technische informatie gegeven om tachyon kamers te bouwen. Nu bestaan er een soort van kamers voor genezing en een andere om verschillende substanties te energetiseren.

De Galactische Superwave is de basis voor het hele transformatieproces. Dat is waarom dit alles hier gebeurt en is precies de reden waarom wij hier zijn op dit moment. Wij waren geïnspireerd en gegidst om hier te zijn. Juist nu is het van doorslaggevend belang voor ons allemaal om te verbinden met onze spirituele gids.

Vooral sinds april is de kracht van de Galactische Superwave omhoog gegaan. NASA heeft een gamma straal gefilmd die kwam van de Centrale zon.

In 1977 begon NASA met de sonde Voyager 2 binnen hun project. Het reist door ons zonnestelsel en bevindt zich nu in de buitenste regio. Deze gefilmde gamma straal is het resultaat van de galactische activiteiten. Daarom zijn de Lichtkrachten heel actief geweest en Cobra sprak hierover in zijn laatste rapport.

Cobra illustreerde dat twee interessante dingen gebeuren. Onze zon stuurt de partikels in elke richting en duwt ze naar buiten. Zij zijn botsen met de interstellaire partikels die komen van de Galactische Centrale Zon en van overal. Als een resultaat is er een 'crash' - de terminatie schok. Deze omstandigheid speelt een vitale rol voor ons lot. De heliopause is gelokaliseerd enigszins buiten de terminatie schok. Dit is het gebied waar de Lichtkrachten hun moederschepen al voor enige tijd hebben gepositioneerd. Deze reguleren de vloed van energieën en wezens in en uit het zonnestelsel. Overeenkomstig vele van de voorspelde catastrofes zouden wij aardbevingen hebben en de mensheid zou al zijn uitgewist. Dank zij deze moederschepen zijn wij hier en beschermd. De mensen die deze profetieën publiceren waren/zijn zich niet bewust van de beschermende maatregelen rondom ons zonnestelsel. Als gevolg van de genoemde reden zullen de voorspelde catastrofes niet plaatsvinden. De moederschepen zijn onze hoeders.

Cobra liet een foto zien van Jupiter, die was genomen op 17 maart 2016. Het laat een flitslicht zien aan de onderrand, wat officieel werd verklaard als een meteoor inslag.

http://www.slate.com/blogs/bad_astronomy/2016/03/29/jupiter_hit_by_asteroid_or_comet_in_march_2016.html

Volgens Cobra was het in feite een moederschip dat zich kort liet zien. Deze schepen hebben diameters die variëren van 500 tot 1000 kilometers, zijn goed gecamoufleerd en zijn overal. Het is deel van het disclosure proces dat deze schepen zich voor enkele seconden laten zien om geen uitbundige reacties uit te lokken.

Gedurende een recente wandeling voelden Isis en Cobra een impuls om in een bepaalde richting te kijken en zij zagen zulk een onthuld schip voor een korte tijd. Sinds maart hebben meer en meer onthullingen plaatsgevonden en er zitten echt moederschepen van de Galactische Confederatie tussen.

De Cintamani steen speelt een vitale rol in het proces van disclosure. Miljoenen jaren geleden is een planeet in het Sirius sterrenstelsel geëxplodeerd. Fragmenten zijn rond geschoten door de galaxy en kwamen op een bepaald punt bij de Aarde. Van alle stenen op Aarde heeft de Cintamani steen op dit moment de hoogst mogelijke vibratie. De Cintamani project stenen zijn geplaatst op veel sleutel punten over de wereld. Onlangs heeft een Japans-US-Amerikaans team met succes een Cintamani steen gebracht via Zuid-Amerika in Antarctica. 'Toevallig' konden zij de laatste vlucht voor het winterseizoen krijgen, dat begint op 1 april. Cobra dankt iedereen die stenen op hun plaatsen hebben gezet.

(Opmerking van Nova Biscotti:  “Als je wilt helpen, financieel, om de Cintamani stenen bij de mensen te krijgen die ze niet voor de normale prijs kunnen kopen, of om ze op de sleutel energie vortex punten rondom de wereld geplaatst te krijgen, klik dan alsjeblief op de “Home” button bovenaan deze pagina. Eenmaal daar zal de 'sidebar' verschijnen en je ziet knoppen rechtsboven waar je kunt doneren via PayPal of BitCoin. Credit betalingen zijn geaccepteerd via de PayPal link).

Vragen aan Cobra:

  • Waarom laten de schepen zich nu zien?– De schepen laten zich zien om de toename van bewustzijn bij de mensen te verhogen.
  • Tot wanneer moeten wij ascenderen?– In basis is er geen tijdsperiode voor de ascentie. Echter, de tijdsperiode voor het begin van het proces ligt vast tussen 1975 en 2025. Dit kan versnellen in groepen, maar iedereen zal genoeg tijd hebben om dit op zijn eigen manier te doen. Als de ascentie eenmaal is begonnen, zal alles heel snel gebeuren.
  • Wanneer er geen parallelle Aarde's zijn, hoe zit het met parallelle tijdslijnen?– Fundamenteel zijn alle parallelle tijdslijnen potentiële toekomsten binnen de mogelijkheden van kwanta. Uiteindelijk zal het bewustzijn van de groep besluiten wat zal worden gemanifesteerd. Als de meeste mensen hun vrije wil niet gebruiken zal een kleine groep mensen moeten besluiten, zoals zo vaak het geval is in de geschiedenis van de Aarde - wat zal gebeuren en wat zal worden gemanifesteerd. Het is altijd de hoogste vorm van bewustzijn die besluit wat gebeurt. Een groep, precies als dit (op de conferentie) verandert de tijdslijnen. Daarom vragen de Lichtkrachten om deze specifieke groepsmeditaties want daarmee kunnen de tijdslijnen effectief worden versterkt.
  • Wat zijn deze lichtballen op Aarde waarover wordt gerapporteerd?– Deze verschijnen door verschillende wezens; etherische wezens die ook een beetje fysiek zijn. Er zijn meer bewoners op Aarde dan wij ons kunnen voorstellen. .
  • Wat gebeurt er wanneer ik de Cintamani steen in mijn broekzak draag?– De Cintamani steen creëert een energieveld dat een transformerend effect heeft; het leidt ons.
  • Wat zullen de dieren doen tijdens de ascentie?– Zij ervaren hun eigen transformatieproces. Vooral gedurende de laatste decennia hebben de dieren geleden door vele schokken en die moeten genezen. Echter, sommige dieren zijn een paar stappen voor ons in hun ontwikkeling.

(Opmerking van Nova Biscotti:  “Fysici zouden plasma beschrijven als geïoniseerd gas, waar een bekwaam occultist plasma zou beschrijven als een verborgen laag / dimensie tussen de gasvormige en de vierde etherische laag." Deze quote is genomen van deze post van Cobra in oktober 2014: http://2012portal.blogspot.com/2014/10/plasma-and-planetary-situation-update.html)

De Plasma Octopus

In deze grafiek zijn de lagen van dimensies (staten van materie) weergegeven. Cobra ging in op de basics: Er is het lijkend solide fysiek, het vloeibare en het gasvormige niveau. Als gasvormige vergaat (door energie input) wanneer de elektrons weglopen, om het zo te zeggen, en losbreken van de atoom nuclei, komt plasma tevoorschijn. Plasma is vreemd voor ons; het heeft bewustzijn dat positief of negatief kan zijn.

Alle informatie over plasma is onderdrukt, echter, het is een cruciaal deel in onze bevrijding. Veel is gezegd over het fysieke en het etherische deel, maar niets over plasma. Plasma is feitelijk overal en als wij ons eenmaal realiseren hoe plasma werkt, zullen wij weten hoe bepaalde drive systemen, overunity en vrije energie in bedrijf zijn gezet. Vrije energie zal dan beschikbaar zijn, vrij voor iedereen. In de behandeling is kennis over plasma nodig aangezien ziekte een verstoring is van de signatuur van het plasma lichaam. De controlerende autoriteiten hebben technieken om het plasma veld te beïnvloeden en ons in gevangenschap te houden. Als wij deze dynamics begrijpen kunnen wij uit onze gevangenis ontsnappen.

Tot nu toe bestaan al methodes van fysieke en etherische genezing. De etherische geneeskunde gebruikt kennis over vortexen en meridianen, zoals in de Chinese geneeskunde. De kennis over energielichamen is gebruikt bij verscheidene andere alternatieve genezingsmethoden. Alleen de westerse conventionele geneeskunde integreert alleen het fysieke deel. Nu is de plasma geneeskunde begonnen zich te ontwikkelen, wat een werkelijk nieuw gebied van genezing is.

Dankzij plasma kunnen wij emoties in ons lichaam voelen. Wij kunnen het etherische veld van het emotionele lichaam voelen. Wij zijn sterk in contact met de astrale laag, bijv. gedurende een rock concert of spitsuur in de stad. Via het mentale niveau staan wij in contact met gedachten en geloofsystemen - onze eigen en die van de planeet. Hier moeten wij leren te besluiten wat is inbegrepen binnen het huidige natuurlijke menselijke veld, en om te onderscheiden wat ons leidt in kunstmatige geloofsystemen (zoals religies) die ons controleren door middel van geavanceerde technologieën.

Cobra zei dat de mensen werkelijk vreemde dingen geloven zonder het na te gaan. Zodra iemand de geloofsystemen bevraagt is iemand in staat om door de wolken te gaan. Dankzij het internet, wat een belangrijk middel is voor de Lichtkrachten om de planeet te bevrijden, is het voor ons mogelijk nu verschillenden (in)coherenties te begrijpen. Als wij in verbinding zijn met ons hogere zelf kunnen wij veel beter besluiten wat goed is en wat slecht.

Boven en voorbij het mentale niveau daar is het hogere spirituele niveau, de bron van ons zijn en onze gids. Uitgelegd in dimensies: de derde is het fysieke, de vierde het astrale of mentale niveau hieronder en de vijfde is het hogere mentale niveau. Al het andere ligt daarboven.

Plasma is een levend wezen, niet een dood energie veld:

Op deze foto lijkt het als een enorme vortex. Dit is een officieel feit en niet het idee van Cobra. Dit levende wezen, genoemd de Octopus, is al door de gnostics Yaldabaoth genoemd. Het was gecreëerd en in leven gehouden door de diep occulte krachten. Het houdt het zonnestelsel gevangen, en de daarin opgenomen strangelet bommen vertragen de vooruitgang. De Lichtkrachten zijn dit nu met grotere spoed aan het verwijderen.

Hier kunnen wij zien dat deze krachten op Aarde zich heel goed bewust waren van hun acties.

Rond 25.000 jaar geleden besloten de controlerende machten om de sluier te creëren om quarantaine in te stellen en de Aarde te bezetten. Op dat moment was de Aarde een hemelse planeet die zij voor zichzelf wilden. Zij brachten het grootste deel van hun krachten naar deze plek. De scalar barrière reguleerde wie zou en wie niet zou binnenkomen en ontsnappen. Verschillende (golven van) wezens kwamen om de Aarde te redden en zij werden niet toegestaan om te vertrekken. Uiteindelijk werden zij gevangen gehouden door het incarnatieproces.

 

De mensheid was deze hevige programmering opgelegd omdat zij anders simpelweg vrij hadden kunnen blijven bewegen.

Boven al deze bases op deze foto is elke vlucht van 'ufo's' gedetecteerd en bestraft. De Lichtkrachten zijn verhinderd om binnen te komen. Moederschepen kunnen zich alleen kort laten zien aangezien zij onmiddellijk zouden worden gedetecteerd. Cobra refereert aan Diego Garcia. Het is een basis voor de SSP's (geheime ruimteprogramma's) die zich bevindt ver weg in de oceaan, zodat activiteiten niet kunnen worden gezien door ongewenste toeschouwers. Dit is ook de plaats waar het 'verdwenen' vliegtuig MH-370 is geland.

 

Op dit moment zijn de Lichtkrachten de strangelet en toplet bommen aan het verwijderen, meer en meer energie van Licht komt naar de planeet en veel Lichtwezens komen hier. Bijvoorbeeld, aartsengelen zijn de sluier aan het ontbinden als kosmische Lichtwezens. Meer en meer Licht vortexen zijn gevestigd en geactiveerd. Waar een Cintamani steen is geplaatst komen engelen om te ruimen en de vortex te creëren.

 

reacties  0 reacties reageren