Balans is het toverwoord

15-05-2021 15:21

Afgelopen dagen hadden we weer boeiende gesprekken met elkaar, met vrienden, soms heel heftig, pijnlijk, confronterend.  Maar het biedt mij altijd nieuwe inzichten. Inzichten in hoe mensen denken en doen, hoe hun integriteit in elkaar zit en waar ze door gemotiveerd worden. En daar zitten nogal wat verschillen in. Dat kun je natuurlijk ook dagelijks waarnemen op sociale media en op de mainstream media. We maken daarbij vaak de denkfout te denken dat iedereen is zoals wij. Dat iedereen hetzelfde voelt bij het zien van de ellende die over mensen wordt uitgestort, dat iedereen dezelfde verontwaardiging voelt en hetzelfde gevoel van dreiging.

 

De verschillende uitingen

Je denkt dat iedereen zich net zo voelt als jij en dan is het een behoorlijke schok om te zien en horen dat het helemaal niet zo hoeft te zijn. Er zijn mensen die zich deze hele periode hebben laten leiden door hun angsten. Anderen laten zich leiden door boosheid en verzet. Weer anderen door negeren, als ik er niet naar kijk is het er niet. Nog anderen door zich vooral op het ‘hoger’ het ‘niet aardse’ te richten, wat een andere vorm van wegkijken kan zijn. Vaak zijn de gevoelens, gericht op één kant van het spectrum; ofwel op alle aardse zaken, dat wat je op tv-krant en sociale media ziet. Of op de andere kant, de liefde, het hogere, het negeren van het aardse, het spirituele. Maar weinig mensen zijn in staat om beide polen van dezelfde situatie tegelijk toe te laten. En hier komt het toverwoord. Het is een moeilijke opgave om de balans te vinden tussen die twee. Maar het is een opgave die we aan dienen te gaan. Waarom?

 

Wat motiveert mensen?

Er zijn veel mensen -en zelfs veel meer dan ik had verwacht- die zich laten leiden door emoties en dan vooral angsten. Angst voor virussen, angst voor anderen, angst om besmet te worden, angst om ziek te worden, en de onderliggende hiervoor is angst om dood te gaan. Nu kan ik me dat voorstellen voor mensen die denken: je leeft maar één keer. Of dit leven is het enige wat je hebt, als het afgelopen is, is het voorbij. Als je in deze illusie en het ons jarenlang op de mouw gespelde verhaal gelooft dat alles is afgelopen als je dood bent, dan kan de dood heel afschrikwekkend zijn. Dan wil je er alles aan doen om nog een tijdje verder te kunnen leven. Nu ja verder te kunnen bestaan, want in angst leven voor de dood, is de enige afdoende manier om niet meer te ‘leven’, je bestaat dan nog wel, maar als je overal bang voor bent, leef je niet.

 

Boosheid en ‘Ik en de Ander’

Ik zie een groep anderen zich dan nu al geruime tijd boos maken, verontwaardigd zijn en zich heel druk maken over wat er allemaal gebeurt en wat ons wordt aangedaan. Zij zijn boos en dat kunnen we elke dag horen. Meestal gaat hun woede over het feit dat hen zoveel is afgepakt. Alle leuke dingen in hun leven zijn verboden. Vakanties, uitstapjes, carnaval vieren, etentjes etc. Bij anderen gaat de boosheid ook over het leed wat wordt uitgestort over kinderen, die mondkapjes moeten dragen, over bejaarden die geïsoleerd zijn, over de vaccins die niet deugen etc. Weer anderen maken zijn boos om degenen die zich verzetten tegen de maatregelen en proberen dat beleid te keren. Door jullie schuld zitten we nog veel langer in deze shit, is hun argument. Zij zijn ook degenen die zo boos zijn dat ze bereid zijn om hun buren of anderen te verraden bij de politie als ze ontdekken dat die mensen bv een feestje hebben.

 

Boos of niet boos, waarom?

 Je mag het niet zeggen, maar ik doe het toch. Waarom zouden deze mensen hier nu zijn? Wat komen die in deze tijd op de aarde doen? Mijn intuïtie laat me weten dat een deel van deze mensen al eerder een dergelijke ‘rol’ speelden, ook toen  waren ze bang en boos en verraadden ze mensen. Sommigen deden dat in een van de vele oorlogen, die de wereld in zijn greep hield, anderen deden dat in de middeleeuwen toen er een grote oorlog gaande was tegen mensen met spirituele opvattingen die door de Kerk niet werden getolereerd. Deze mensen kom je nu vooral tegen in de streek waar dat plaatsgreep. Je komt ze tegen in de hoedanigheid waarin ze zich herinneren dat ze kathaar waren, of inquisiteur. Zij mogen het nog eens proberen. Iedereen wordt nu voor dergelijke heftige uitdagingen gesteld, die te maken hebben met vorige levens die dermate belangrijk zijn geweest, dat die nu in dit leven geheeld moeten worden wil de persoon (de ziel) zich verder kunnen ontwikkelen. Heb je op die manier leed en schuld meegebracht uit eerdere levens, dan is deze tijd bij uitstek geschikt om alles terug in balans te brengen.

 

Helen van oud karma..

Die helende rol geldt voor beide zijden. De boze mensen zijn waarschijnlijk nog steeds boos uit het leven waarin ze vervolgd werden, vals beschuldigd, verraden, en nu heeft het collectief onbewuste en bewuste, ervoor gezorgd dat we allemaal in een vergelijkbare situatie terecht zijn gekomen als toen. Waarom? Om deze oude wonden en schulden te helen, om de situatie te leren zien voor wat het is. Om de ander te zien voor wat hij of zij is: een mens die zich laat misleiden, zoals ook jou ooit overkwam, of een mens die niet beseft wat hij doet…of een mens die ervoor heeft gekozen deze rol te spelen om jou te helpen je karma op te lossen. Alles mogelijk.  Voor slachtoffers is de opdracht om de anderen te vergeven, en ook zichzelf, en om het dan los te laten en terug te geven aan het AL. Ik weet dat er mensen zijn die zeggen, vergeven, dat kan ik niet. Vergeven kan wel, want dat doe je voor jezelf, om je te kunnen ontwikkelen. Vergeven heeft vrij weinig met de ander van doen, veel meer met jezelf.

De daders van toen, zijn nu misschien weer ‘daders’ zij kozen die rol om het dit keer anders, beter te doen. Dat zie je gebeuren wanneer je mensen nadat ze een tijdje op een dwaalweg te hebben vertoefd, plots wakker worden en hun koers veranderen. Artsen die opstaan, die na maanden volgzaamheid plots hun visie en aanpak veranderen. Of politiemensen die plots hun hart laten spreken en zich humaan opstellen en soms zelfs besluiten hun baan op te geven. Deze mensen ontwikkelen zich, door deze situatie die hen nu helpt om datgene wat nog altijd om hen heen gewikkeld zat te ont-wikkelen, terug in balans te brengen.

 

Ontwikkelen en perfect zijn

Let op dat woord, want ik weet dat er veel spirituelen zijn die zeggen, je bent en kent alles al, je bent al perfect, je hoeft niets te doen alles is goed zoals het is. Dat is waar en niet waar tegelijk. Je hoeft inderdaad niet alles opnieuw uit te vinden en te leren, het meeste weet en wist je al, het enige is dat je er niet bij kunt. Je zult eerst jezelf moet ont (los) wikkelen van de lagen onwetendheid en valse overtuigingen die in vele levens over jouw weten en wezen gewikkeld zijn. Dat is het werk wat je hier komt doen. Door dat ont-wikkelen kom je al die lagen tegen, die levens waarin je tegen de natuurwetten in handelde. Loog, bedroog, verraadde, vermoordde etc etc. De creator of God, of de bron, oordeelt niet, en al zeker niet persoonlijk over jou.

 

De natuurwetten

Er zijn ooit bij de aanvang van de creatie, door de bron, ook door ons als deeltje van de bron, toen we nog niet in-gewikkeld waren, wetten opgesteld die gelden voor alles en iedereen en overal. Die wetten hebben we voor onszelf opgesteld en met die wetten beoordelen we onszelf. Niemand anders, er is geen tribunaal, als je aan de ‘andere’ kant komt. Jij kijkt met hulp en steun van jouw lichtteam (engelen, gidsen) naar jouw leven terug en jij bent degene die beoordeelt en bepaalt hoe jij dat zelf terug in evenwicht gaat brengen. Niemand anders. Jij bent je eigen rechter. En ongeweten door de meesten, is iedereen, als hij een keer aan de andere kant is, streng voor zichzelf. Iedereen.

 

De wet van oorzaak en gevolg, de wet van Karma

Deze wetten zijn zo eenvoudig, maar ook zo bindend. Zoals de wet van causaliteit: oorzaak en gevolg.  Alles wat je uitstuurt in het universum, of dat nu daden zijn of woorden of gedachten of wensen of vervloekingen. Alles, echt elk kleinste detail, komt terug bij jou. Jij bent degene die het opnieuw in balans moet brengen. Niemand anders kan in balans brengen wat jij uit balans bracht, tenzij iemand dat op zich neemt bijvoorbeeld als het meest bewuste lid van een familie. De ‘karma- oplosser’.   Zolang je een bepaald issue niet in balans hebt gebracht kun je niet verder. Sommige issues zijn zo belangrijk dat ze een enorme blokkade vormen, in je leven, net zo lang tot je het inziet en gaat doen wat je van plan was.

 

Blokkades en saboteurs

Blokkades kunnen zich manifesteren als tegenslagen, als ziektes, als ongevallen, als voortdurend tekorten aan van alles en aan gebrek aan succes. Wanneer je je wat verder hebt ont-wikkeld zie je dat alles met jou communiceert om je te helpen. Alle blokkades en saboteurs, zijn richting aanwijzers. Het zijn allemaal tekenen die je willen wakker maken en je laten zien: neem die andere weg, doe dit niet, kies iets anders. Om je zover te brengen dat je gaat doen wat je je had voorgenomen, toen je nog kon zien wat je terug in balans moest brengen, worden geen middelen geschuwd. Door jouw ziel, jouw hoger zelf, wel te verstaan. Dat is degene die het je lastig en moeilijk maakt. Niemand anders doet dat, je bent slachtoffer van niemand, ook al denk je vaak van wel. Alleen van jezelf, van je eigen daden, in dit of eerdere levens. Je zult ook merken, althans degenen die al op allerlei plaatsen en momenten hebben ervaren dat het in balans brengen van situaties je heel veel brengt. Het biedt rust, vrede in jezelf, vrede met je omgeving, en je merkt dat je plots een ander perspectief hebt op de situaties die je eerst zoveel boosheid bezorgde. Of op moeilijkheden, of mensen om je heen. Het dingen in balans brengen verandert alles. Het ont-wikkelt je. En je voelt dan ook letterlijk hoe je verandert terwijl je deze dingen doet. Hoe je niet langer op dezelfde manier naar een situatie kijkt die bijvoorbeeld een jaar geleden begon. Je krijgt een helderder blik, je ziet het klaarder, je krijgt inzicht. Ont-wikkelen is ook ontsluieren. Je neemt sluiers weg die voor je ogen zaten.

 

Balans is de kern.. de oplossing

Balans is dus het toverwoord, het is letterlijk zo, je kunt een ladder niet beklimmen als je uit balans bent, als je halverwege wiebelt moet je eerst stilstaan om je balans te hervinden, pas dan kun je hoger gaan.
Iedereen die ‘vast’ zit in een emotie, of het nu angst is of boosheid of onverschilligheid ‘wegkijken’ of …. Is niet in balans. Balans is het juiste midden tussen twee uitersten. En dat juiste midden is elke keer nodig om je verder te ont-wikkelen. Bij elke tree die je hoger klimt laat je wat van de ingewikkeldheden achter. Via je balans. En we kennen allemaal dat gevoel van balans, dat zijn van die -altijd weer voorbijgaande- momenten dat je je hemels voelt, heerlijk, ontspannen, tevreden, blij. Dat duurt dan tot de volgende wiebel die je uit balans brengt…waardoor je je weer verder kunt ont-wikkelen.

 

Je eigen graadmeter

Eigenlijk is het een geweldige graadmeter voor jezelf (en anderen) Ben je anders gaan kijken en denken over wat er nu in de wereld gebeurt, dan  mei twee jaar geleden? Of ervaar je nog steeds dezelfde boosheid, nu misschien wel op andere dingen, eerst om het virus, toen om de beperkende maatregelen en nu om het vaccin, maar boosheid blijft boosheid. Of heb je je ont-wikkeld en kijk je nu met andere ogen naar dezelfde situatie?

Oké zie ik je nu denken, ik wil me best ont-wikkelen, ik wil best van de beperkende ingewikkelde lagen af, maar hoe doe ik dat? En misschien denk je wel dat je dan je boosheid moet omzetten in daden. Dat je actief moet worden om bv degene die dit op hun geweten hebben, eens aan te pakken. Misschien met het schrijven van boze brieven of noem maar iets op. Nee dat is het dus niet, waarmee ik geen oordeel vel over diegenen die vaak op fantastische wijze actief zijn om mensen wakker te maken. Voor te lichten, om waarheden op te sporen. Dat is allemaal heel goed, het kan voor sommigen hun opdracht zijn, en dan zie je deze mensen zich ook ont-wikkelen. Dan zie je hen ook veranderen in houding, en manier van doen.

 

Waar en Hoe?

Voor sommigen is dat de weg maar voor velen is het toch niet altijd datgene wat jou ont-wikkelt. Het ont-wikkelen van jezelf doe je dus door de balans te herstellen in situaties die op jouw deurmat, op jouw stoep liggen. Daarvoor hoef je niet naar Den Haag, Ukraine of Washington DC. Die dingen die jij uit balans hebt gebracht liggen altijd voor je eigen deur. Die zijn altijd binnen handbereik. Kijk maar eens om je heen, met wie in je naaste omgeving heb je moeite? Wie maakt dat je ontploft van ergernis en woede? Welke situatie bezorgt je jeuk? Hartzeer, slapeloze nachten, wat voor zaak blijft maar terugkomen, in je dromen, je nachtmerries of je dagelijkse (ongewenste) gedachten. Al dit soort ‘tekenen’ wijzen erop dat je de situatie die jij ooit uit balans bracht nu vlak voor je neus hebt liggen. En vergeet niet, het hoeft niets met je huidig leven te maken te hebben. Soms verschijnt er plots iemand in je leven, die je nog niet kende, en die in je buurt blijft, en die ‘iets’ met je doet. Hij ergert je, je wil het liefst een blokje om als je haar tegenkomt. O nee; je wil hem zeker niet op je feestje. O mijn hemel doet zij ook mee met die cursus. Iets in jou wil eigenlijk voortdurend wegrennen. Want dat is het patroon geweest, je rende al eerder weg en je lichaam en geest herinneren zich dat. Maar al deze signalen zijn aanwijzingen. Richtingaanwijzers om het uit te gaan zoeken, in jezelf, waarom irriteert die man me zo? Waarom wil ik liefst dat die buurman ver weg verhuist in plaats van precies naast mij te komen wonen. Waarom moet dat, denk je dan. Ik wil dit niet. Eigenlijk zijn al deze gevoelens ‘goud’ waard, als je durft te gaan delven in de richting waar ze heen wijzen. Naar jouw gevoel, zoek uit waarom je je zo voelt, waarom deze persoon je zo confronteert. Waarom krijg je de kriebels van deze vrouw of man?

Ga er maar van uit dat je bijzondere dingen zult ontdekken als je de bordjes volgt. Als je luistert naar je lichaam.

En ja ik weet het sommigen van jullie hebben net ontdekt dat het juist zo goed is om wel te doen wat je lichaam wil, wegrennen, je afsluiten. Wel soms is dat ook zo, maar ik zou dat pas doen, als ik vanbinnen bij mezelf echt heb onderzocht waarom? Want een ding beloof ik je. Deze dingen die iedereen nu op zijn weg krijgt zijn moeilijk, heel moeilijk, waarom denk je dat we er steeds van wegrenden? Dus het zijn waarschijnlijk de moeilijkste stukken uit al je levens. Maar omdat dit die bijzondere tijd is, waarin we mee transformeren met de aarde, moet je zorgen dat je zo ‘licht’ mogelijk bent. Licht van gewicht en licht van uitstraling, anders kun je niet mee. En je wil deze opdracht toch niet weer voor je uitschuiven en deze fantastische kans missen, je wordt er niet voor gestraft als je er weer voor wegloopt, alleen door jezelf.

Maar het is wel een van de belangrijkste uitdagingen van deze periode, voor ieder van ons.

 

Veel succes….

Mei 2021

reacties  0 reacties reageren