Deel 5 Eindtijd

05-05-2021 15:59

Deel 5 Eindtijd..

 

We gaan verder met het interview, en het gaat over dingen die ons allemaal aangaan. Zeker nu, nu er zoveel beerputten opengaan.

Vragensteller: Je noemde Alcyone, ( een van de pleiaden planeten)dat is boeiend er is namelijk een astronomische kaart  van deze op de Hooverdam. Er is daar ook een kompas, ingelijst in de sterrenbeelden.

HH: inderdaad. Net als in de Hollywood producties. We VERBERGEN de WAARHEID vlak voor je gezicht in de volle openbaarheid.  Wat aan de mensheid is aangeboden als science fiction is in feite science fact ( feit)

 

Vragensteller: wat betekenen de gevleugelde beelden die staan bij het begin van de dam, zij zijn  gemaakt in opdracht van de Amerikaanse regering. Zitten er in deze collectie  symbolische beelden die verbonden zijn met jullie Luciferiaanse  agenda , de buitenaardsen, de  equinox of transformatie?

HH: dat is heel eenvoudig, je kunt zien dat de voeten direct naar de aarde wijzen en de vleugeltippen naar de hemel. De levenskaracht energie stroomt van de aarde door de voeten. De intelligente energie van de Oneindige Creator stroomt naar beneden in en door je kroonchakra. De vleugels representeren onze ( Lucifer’s) onafscheidelijke verbinding met het Goddelijke.(de Oneindige Creator) Je kunt ook zien dat de figuur zit. De ‘zetel’ van onze (Lucifer’s) macht verbindt Hemel en Aarde, en alles gebeurt via en door ons.

 

Vragensteller: ik heb nog andere vragen en excuus als u die al hebt beantwoordt. Zijn deze bloedlijnen de rijken, wat de meeste mensen aannemen. Of schijnbaar ‘gewone’ mensen (inclusief celebrities, politici etc) die zich relatief onopgemerkt  mengen in de samenleving, maar intussen bijdragend aan jullie zaak in het grotere plan?

HH: Degenen die jullie  van naam kennen, hebben geen echte macht. Natuurlijk ze komen over als  heel  machtig, op de manier waarop aarde-gebonden zielen macht waarnemen en ervaren. Vergeleken met  onze rijkdom is de rijkdom van de miljonairs en de biljonair -celebrities  en van de  eigenaars of aandeelhouders van grote bedrijven kinder-zakgeld. Onze rijkdom is familie rijkdom die is doorgegeven van generatie op generatie over duizenden jaren. Echte rijkdom is echter iets anders, dat is het weten, diep in je hart dat jij en je Oneindige Creator Een zijn. ‘Zoek eerst  het Koninkrijk Gods ( de Oneindige Creator) en al deze dingen zullen aan je worden gegeven.

 

Vragensteller: een deel van deze vraag is ook, zijn alle leden van die bloedlijnfamilie zich bewust van het feit dat ze tot die familie behoren? Of is het ook mogelijk dat sommige leden zich niet bewust zijn van de band die ze hebben. Wordt hen dat op een bepaalde leeftijd verteld? Bijvoorbeeld op welke leeftijd wordt je ingelicht dat je behoort tot de Familie?

HH: als je Bloedlijn familie bent dan wordt je geboren in die familie en op die manier opgevoed vanaf je geboorte. Er is geen andere manier. Ik wil duidelijkheid scheppen over deze bloedlijn kwesties. Degenen die jullie kennen zijn van de aardse aftakkingen. Ja zij hebben hun plaats in de familie , maar de aftakkingen met de Echte Macht komen  niet van de aarde.

 

Vragensteller: Ik vind dit de meest inzicht gevende informatie tot nu toe. Het helpt me om de dingen beter te begrijpen.

HH: daar ben ik blij om. Het is waarschijnlijk ook het belangrijkste wat ik heb gedeeld.

 

Vragensteller: Helaas verduidelijken  de verklaringen ook de meeste beschuldigingen van  een NWO.

HH: dat hangt ervan af hoe je het bekijkt. Verlicht het de negativiteit die we in stand hebben gehouden? Nee, Verlicht het de pijn en het lijden die we veroorzaakt hebben, en nog veroorzaken op de planeet ? Nee. Verlicht het het feit dat we ons eindspel scenario binnenkort gaan beëindigen, en daarna openlijk naar buiten komen en ons publiekelijk opofferen om de falende politici en financiële instituten te redden met ons ‘Leiderschap’? Nee.

Betekent dat, dat we moeten opgeven en de negativiteit voeden? Nee. Verlicht het dat we een cyclus zullen moeten doormaken in karmisch herstellen of ‘goedmaken’, om deze periode van negativiteit weer in balans te brengen? Nee.

Betekent het dat je negativiteit moet gebruiken als het hulpmiddel wat het is, om je te laten zien wat je niet bent? Ja.

Onthoud altijd, dat dit een prachtig spel is wat we samen spelen, samen met onze Oneindige Creator. En dat we achter de schermen ( tussen de levens in) de beste vrienden zijn. En dat er niemand echt  ‘dood’ gaat en niemand echt ‘lijdt’, behalve in het Spel. Het Spel is niet de werkelijkheid. De Werkelijkheid is de Werkelijkheid, en je hebt de Macht en de Kracht om jouw werkelijkheid te laten zien in het Spel, wanneer je doorhebt en hebt geleerd hoe dat te doen.

 

Vragensteller: zeg je nu eigenlijk dat een ziel alleen positiviteit kan kiezen in een wereld waarin negativiteit ook bestaat? Als er geen  negatieve spelers zouden zijn in de wereld, zou er ook geen mogelijkheid zijn voor een menselijke ziel om voor het ‘goede’  of het ‘kwade’ te kiezen  en op die manier te laten zien op een spiritueel niveau, dat ze het ene levenslot  na het andere verdienen. Als we alleen positiviteit hadden om te kiezen, zouden we niets leren en onze zielen zouden niets kunnen bewijzen.

HH: dat is juist. Dat is de reden dat we hier zijn. Voor ons was het een groot offer. Dat is heel moeilijk te begrijpen vanuit de mentale beperkingen van een derde dimensie levenservaring. We doen het omdat we van jullie houden.

 

Vragensteller: een erg extreem basisconcept maar wel een die ik tot hiertoe over het hoofd had gezien. Helaas is het voor degenen onder ons die van hun aardse bestaan houden ( of beter gezegd de mogelijkheden die het biedt)  echt moeilijk om te kunnen aanvaarden dat  er een concept  achter zit waarbij lijden en slavernij even natuurlijk zijn als geluk en liefde, en dat we alleen na dit aardse bestaan vrij zullen zijn.

HH: dat begrijp ik. Onze taak is om de katalysator te zijn. Jullie taak is om het te gebruiken.  Ben je in staat om  verder kijken dan wat je ogen je laten zien, om liefde en geluk te vinden in een wereld van angst en ellende.  Als je dat kunt ben je  een lichtbaken  in de duisternis. Bezwijk je voor de duisternis, of sta je in je kracht en laat je  je Goddelijk innerlijk  licht schijnen? Jij bent de enige die dat besluit voor jou kan nemen.

Denk hier over na:

Als de Oneindige Creator, Oneindig is en alles heeft gecreëerd wat er is, (en dat is hij en dat heeft hij gedaan) is de Oneindige Creator dan aanwezig in alles?

Als je de goddelijke vonk van de Oneindige Creator zelfs begint te  zien in degenen die je kwaad willen doen, dan begint de illusie zijn grip op jou en macht over jou  te verliezen.

‘Heb je vijanden lief en bid voor degenen die je vervolgen’.

 

Vragensteller: dank je wel Hidden Hand, of je nu oprecht bent of niet, je hebt me in ieder geval aan het denken gezet.

HH: Graag gedaan. Ik ben oprecht, maar zou het verschil maken als ik dat niet zou zijn? Onthoud het is niet de boodschapper die belangrijk is maar het is de inhoud van de boodschap die er toe doet. Ik wens je veel geluk op je reis naar huis. We zien elkaar aan de andere kant, en we zullen samen hartelijk lachen om de rollen die we hebben gespeeld in dit  grote drama.

 

Vragensteller: is er een manier om deze beperking te omzeilen of te cancelen. Ik kan echt heel lui zijn met dit soort spreuken en dan wil ik weten welke het is. Heeft slaap verlamming hier iets mee te maken, want daar kan ik af en toe last van hebben, met of zonder schaduw figuren.

HH: die mogelijkheid is er: doe onderzoek naar psychische beschermingstechnieken. Er is veel informatie op het internet, dus ik ga hier niet veel tijd aan besteden. Lees veel verschillende sites en luister vooral naar je innerlijke stem. Je ziel zal je begeleiden als je erom vraagt. Het spreekt de taal van gevoelens ( emoties zijn niet hetzelfde als gevoelens) Als het ‘goed voelt’ is het dat ook meestal.

Nee slaapverlamming is niet gerelateerd. Dat gebeurt als je geest ontwaakt van de droomstaat voor dat je lichaam wakker is. Terwijl je door de REM slaap gaat is het natuurlijk voor je lichaam om ‘verlamd’ te zijn, om te voorkomen dat je jezelf zou verwonden terwijl je droomt. Soms ontwaak je iets te snel uit een droom, en je lichaam denkt dat je nog droomt, zodat de REM verlamming  nog even doorgaat. Gewoonlijk tot je jezelf wakker schudt omdat ademen even stagneert.

 

Vragensteller: een andere vraag. Is het mogelijk dat je ‘essentie’, wie je werkelijk bent kan worden vernietigd in de komende periode? Of is dat ook weer bangmakerij?

HH: Nee, je essentie, dat wat je werkelijk bent kan nooit worden vernietigd. Je bent een uniek deeltje van de Ene Oneindige Creator, je bent een eeuwige ziel, je verblijft even tijdelijk in een fysiek omhulsel dat je een aards kostuum zou kunnen noemen. Je aards kostuum zal verdwijnen, maar JIJ kunt niet sterven. Niets kan de Oneindige Creator vernietigen en jij en de Oneindige Creator zijn Een.

 

Vragensteller: Ik ga werken om mijn rekeningen te kunnen betalen. Ik leid een goed leven met mijn vrienden, familie, geliefden en mensen waar ik om geef. Ik ben in wezen wel een ‘goed’ mens, maar toch heb ik  ook het volledige scala aan emoties, net als elk mens, dat wil zeggen: jaloezie, haat, hebzucht, afgunst, verdriet, etc. Ik denk dat ik mezelf kan beschrijven als ‘hand-warm’  om uw woorden te gebruiken.

Hoe kan ik als individu aannemen, wat u als ‘de waarheid’ vertelt?

HH: niemand vraagt dat van je. Nooit aannemen wat iemand anders tegen je vertelt als ‘de waarheid’. Je doel hier is om je ‘eigen waarheid’ te vinden. Soms kunnen anderen je daarbij helpen door je wat begeleiding te bieden, maar voordat hun waarheid jouw waarheid kan worden moet het door jouw onderscheidingsvermogen getest worden. Ga stil in meditatie zitten en vraag aan de Oneindige Creator om je pad te begeleiden. Mediteer op dat wat ik heb gedeeld en luister naar je innerlijke gevoelens. Zij zijn de taal van je ziel.

Gebruik elke negatieve emotie als hij opkomt, voor datgene waarvoor ze bedoeld zijn, een gereedschap. Train jezelf om je ervan bewust  te zijn als er negativiteit in je opkomt. Als je jezelf betrapt op een negatieve gedachte, herinner jezelf er dan aan dat elke gedachte creatief is, en vraag je af of dat echt hetgeen is wat je wil creëren?

Het kost wat tijd om er bekwaam in te worden, maar geef niet op. Blijf gewoon opmerkzaam op je negatieve gedachtenpatronen als ze opkomen, je laat die gedachte gaan en dan kies je  opnieuw en selecteer  je een positievere reactie.  Dat noemen we werken aan jezelf. En het is de belangrijkste reden waarom je hebt gekozen om nu hier te zijn. Om aan jezelf te werken. Ik wens je veel succes met je transformatieproces.

 

Vragensteller: ik heb ook de link geopend van iemand die zich ‘insider’ noemt en het gelezen wat die persoon schrijft, maar die posts waren een stuk minder verfijnd dan die van u. Was hij uw voorganger? Een van uw medefamilieleden die ook was belast met openbaarmaking?

HH: een goede vraag. Ik heb ook pas dat materiaal doorgenomen. Het was heel boeiend. Nee het was geen voorganger van mij. En geen openbaarmaking waar ik van op de hoogte ben, als het van ‘mijn’ familie zou zijn zou dat vreemd zijn. Ik las dat hij zichzelf benoemde als lid van een minderheids groep en bepaalde aanwijzingen uit zijn teksten geven me wel een idee welke dat is.

Ik zou zeggen dat dit materiaal 60% accuraat is. Het gevoel wat ik krijg als ik zijn teksten lees is dat het niet onjuist is wat hij schrijft maar dat hij niet in de positie is om het ‘grotere plaatje’ te zien. Als hij lid is van de minderheidsgroep die ik denk dan is dat heel logisch. 

 

Vragensteller: Dus als de oogsttijd komt, is mijn tijd hier voorbij, en dit bewuste lichaam waar ik nu in vertoef is dan weg, wat gebeurt er dan? Wat gebeurt er met mij? Wat gebeurt er met mijn geliefden en vrienden? Zijn we, en bij ‘we’ bedoel  ik de grote massa die de planeet bewoont in deze dimensie, in deze zwaarte, allemaal onwetend van de gebeurtenissen die eraan komen zoals u ze voorspelt?

HH: dat is een goede vraag, ik houd van vragen die uit het hart komen.

Het hangt af van de omstandigheden waarin je je in de laatste momenten van dit leven bevindt. Stel dat jouw fysieke opdracht in dit leven is om het ‘sterven’ te ervaren gedurende de komende veranderingen op aarde, dan ga je onmiddellijk terug naar de wonderbaarlijke plek waar we verblijven in de tijd tussen de incarnaties. De plek die we tijd/ruimte of anti-materie noemen. Dit is de plek die mensen benoemen als ‘de hemel’. Je ontmoet daar iedereen waar je van houdt en die ook zijn gestorven tijdens deze levenservaring, en je beleeft daar een heerlijke en emotionele hereniging.

Je ontmoet je zielengroep en je spirituele leraren/gidsen. We laten allemaal een deeltje van onze zielenenergie aan de ‘andere’ kant,( in de hemel) als we naar de aarde komen. Afhankelijk van de moeilijkheidsgraad van de levenservaring die we gekozen hebben, nemen we meer of minder Ziels-energie met ons mee. Voor een gemiddeld leven nemen we 60-80% van onze zielenenergie  mee naar de incarnatie. Om die reden is er, ook al zijn degenen waar je van houdt alweer geïncarneerd in een nieuw avontuur, een deel van hun energie daar achtergebleven om jou te ontmoeten, en je welkom thuis te heten. Je evalueert dat je levenservaring met je spirituele leraren en gidsen, en leert de lessen van je succes en je falen. Je besteedt de komende periode aan leren en rusten, voordat je weer een nieuwe incarnatie plant.

Voor degenen die niet fysiek ‘sterven’, voor de Grote Oogst arriveert, zal er een moment van Nul Punt Tijd zijn, waarin je een extatische samensmelting zult ervaren met de Oneindige Creator, wat je een bijzondere herinnering en verzekering zal meegeven van wie en wat je werkelijk bent, voordat de sluier van vergetelheid weer over je heen gaat, en je wordt getransporteerd naar de plaats die op jou wacht. Afhankelijk van het feit of je ons gaat vergezellen in de 4e dimensie negatief (dat is onwaarschijnlijk) of dat je promoveert naar de 4e positieve dimensie ( dat is mogelijk) of gaat naar een andere vergelijkbare 3e dimensie planeet ( voor de hand-warme) om verder te gaan in het leren, hoeveel cyclussen je ook nodig zal hebben om te kunnen promoveren naar de 4e  positieve dimensie. Degenen in deze groep zullen geen enkele herinnering hebben aan de tijd van hun transitie. Het zal net zijn alsof er niets is veranderd, behalve dat je de herinnering bij je zult hebben van je Nul Punt, ervaring om je te bemoedigen. Je herinnert je niets van de recente Oogst ervaring van het huidige leven. Het is net alsof jullie allemaal een soort mystieke ervaring hebt gehad, en het leven gaat voor jou  door als ‘normaal’.

 

Vragensteller: Ik vind het moeilijk om te geloven, tegelijkertijd reageer en informeer je ons op een zeer geavanceerde manier; Het is heel intrigerend.

HH: dat is goed. Ik wil ook niet dat je me blindelings gelooft. Teveel mensen op deze planeet besteden hun hele leven eraan om  dingen te doen en dingen  te denken omdat anderen zeggen dat die ‘waar’ zijn.

Wat ik wil is dat mijn woorden een katalysator ( verandering inzetten) worden voor jou. Dat is wat we hier komen doen. Als mijn woorden  veroorzaken zelfs als is het maar voor een korte tijd, dat je stopt en erover nadenkt of datgene wat je ‘dacht’ te weten over de aard van het leven, en je neemt dat aan voor waar ( omdat iedereen dat gelooft) wel klopt, dan is mijn tijd hier wel besteed. Mijn, wens is dat je een authentiek mens wordt, die denkt en voelt en beslist voor zichzelf, wat voelt als ‘Waar’ voor jou. Ik wens je geluk met je inspanningen.

 

Vragensteller: je kunt geen enkel bewijs leveren dat dit geen hoax is zelfs al zou dat heel eenvoudig te doen, als je zou zijn wie je beweert te zijn.

HH:  ik wil het  niet, het is niet ‘niet kunnen’ dat is een groot verschil

Dit is niet bedoeld  om jullie  een vervulling van een voorspelling te laten zien.

Als je denkt dat ik verwacht dat je me blindelings gelooft, of zelfs hoop dat dat gaat gebeuren, dan heb je het heel erg mis. Ik zou teleurgesteld zijn als dat het geval was, want dan zou je niets hebben geleerd van mijn tijd die ik hier aan jullie besteed. (Niet jij persoonlijk, maar de mens in het algemeen)

Mijn taak hier, net zoals ik hier duizenden jaren ben geïncarneerd, is om een verandering teweeg te brengen. Om je aan het denken te zetten ( opnieuw niet jij persoonlijk, maar de mens in het algemeen)

Als ik je het ‘bewijs’ zou leveren waar je naar op zoek bent, als ik dingen zou voorspellen en die gebeuren morgen voor je eigen ogen, dan zou iedereen de dingen die ik zeg innemen als een ‘evangelie’. Dat zou rampzalig zijn als dat zou gebeuren, omdat je dan niets voor jezelf zou hebben geleerd.

Het gaat niet over mij, ik ben slechts een boodschapper. Het gaat allemaal over jou ( in het algemeen sprekend) en wat je doet in relatie tot de katalysator ( veranderaar) Bevraag jezelf over wat je denkt te weten over de werkelijkheid. Zoek de Oneindige Creator in jezelf, en vraag om zijn begeleiding.

‘Vraag en je zult ontvangen’, ‘zoek en je zult vinden’, ‘klop en je zal worden opengedaan’.

 

Vragensteller: ik ben een 32e graad vrijmetselaar, hoewel als jij inderdaad een lid van de koninklijke bloedlijn  bent dan weet je ook dat het niets voorstelt.

HH: als je oprecht het niveau hebt bereikt van de ‘sublieme Prins’ van het koninklijk geheim, door de schotse Rite, of dat van de orde van de Tempeliers door de York Rite, en je hebt niets geleerd over de waarheden van creëren dan ben ik inderdaad  erg benieuwd om te weten, van  welke loge jij lid bent, en dan zou ik graag eens spreken met jouw huidige aanbiddelijke meester.

Maar ik  begrijp respecteer het als je zulke persoonlijke details niet publiekelijk  bekend wil maken. Natuurlijk wat je al hebt gezegd dat er maar drie graden  bestaan, dat klopt.  Dat geldt voor degenen die lid zijn van de Blauwe of ambachts- loges. Maar omdat je beweert dat je 32e graad bent veronderstel ik dat je lid bent van ofwel de schotse of de York rite of gelijkaardig.

Ik hoop dat ik de mogelijkheid krijg om persoonlijk aanwezig te zijn mocht je de stap maken naar de 33e graad? Ik zou je graag voorstellen aan Lucifer. Ik verwacht dat je dan terugkomt en uitlegt dat er geen verdere ontwikkeling is na de 33e graad. Nu als je dat  geluk hebt, zul je  voor een leuke verrassing komen te staan ergens onderweg. Ik hoop oprecht dat je zover zult komen.

 

Vraagsteller: je herhaaldelijk  ontkrachtte complottheorie toont aan dat je hier alleen bent om een hoax neer te zetten.

HH: het woord ‘ontkracht’ zorgt er altijd voor dat ik erg moet lachen. Sommige mensen denken blijkbaar dat als ze dat woord maar blijven rondstrooien dat het dan ook waar wordt. De overgrote meerderheid van  de zogenaamde ‘ontmaskeringen’  vertonen meer onvolkomenheden  dan de complottheorieën die ze ermee  het zwijgen op willen leggen.

Ze bieden net genoeg omhulsel zodat degenen die de waarheid niet willen weten zich zelf kunnen wijsmaken dat hetgeen hen getoond wordt  niet waar is, zodat ze hun koppen nog even terug in het zand kunnen steken.

Hoe dan ook ,ik moet opschieten met het beantwoorden van de vragen van de mensen met een open mind. Ik laat je achter met mijn vriendelijke groeten, ga door met je goede werk.

 

Vragensteller: in de loop van mijn leven heb ik regelmatig mijn toevlucht genomen tot bidden, sommige gebeden waren formeel en sommige niet,  met werkelijk verbazingwekkende en bijna onmiddellijke fysieke resultaten. Ik heb deze resultaten ter harte genomen als een persoonlijk bewijs dat sommige hogere krachten kunnen reageren op een betekenisvolle wijze, tenminste voor mij en misschien voor iedereen. Toch houd ik er nog altijd rekening mee dat het toeval was. Kunt u vanuit uw gezichtspunt zo vriendelijk zijn om deze gebeurtenissen toe te lichten?

HH: Er is geen toeval. Niets gebeurt zomaar.

Het leven communiceert constant met ons. Alleen zijn de meeste mensen te druk om het op te merken.

Onze oneindige Creator, houdt ervan om dicht bij ons te zijn. Hij is dichterbij dan de meesten willen geloven, ze merken hem gewoon niet op. Als ze hem elke dag op straat passeren, of wanneer hij hen  hun wisselgeld terug geeft in een winkel, als je haar in bed legt en een nachtzoen geeft, als je hem doodslaat wanneer hij op je badkamermuur omhoog loopt om terug naar zijn web te klimmen. Als er niemand in de kamer is behalve jij.

De belangrijkste reden dat mensen hun gebeden niet verhoord worden is omdat ze er niet in geloven dat het kan. Je moet niet in de Oneindige Creator geloven maar op hem vertrouwen. De meest krachtige vorm van bidden is bedanken, dank zeggen. ‘Voordat je het hebt gevraagd heb ik je het al gegeven.’ Dankzeggen betekent dat je weet dat onze Oneindige Creator voor je zorgt zoals hij heeft beloofd, en daar dankbaar voor zijn, zelfs voordat je resultaten ziet. Hoe meer vertrouwen we  hebben in de Creator, hoe meer resultaat we krijgen.

 

Het leven geeft ons wat we verwachten te krijgen. Omdat elke gedachte creëren is. Als we opstaan en we verwachten een slechte dag, vaker wel dan niet zullen we krijgen wat we verwacht hadden.

 

Maar vergeet niet dat dit twee kanten op werkt.

 

Voorlopig even genoeg,

reacties  0 reacties reageren