Deel 2, De Eindtijd

02-05-2021 15:50

Het interview gaat verder….met Hidden Hand een lid van de illuminatie of Cabal….

 

Vraagsteller: kunt u wat meer uitleggen over de komende ‘harvest’, oogst? Wat betekent dat precies? Is 2012 ‘oogsttijd’? (Dit interview dateert van 2008)

HH: Collectief gezien is de mensheid zich aan het ontwikkelen, jullie worden langzaam aan de wezens die je eigenlijk bent, dat is wat heel lang is tegengehouden. Maar in tegenstelling tot een bevalling het gaat hier niet om de ‘moeder’ of de ‘baby’  die centraal staat maar om het geboorteproces., het ontwikkelen van  ieder zijn eigen bestemming.

 

Dus 21 december 2012 is niet de dag waarop alle lichten uitgaan en alles opeens verandert, zo werkt het niet (dat weten we inmiddels ook 😉) we zijn nu al in het proces van deze transitie, van een wereld stadium naar het volgende. De veranderingen zijn gaande en zullen toenemen naarmate we de cruciale datum naderen.

De 26000 jaar bestaat uit 5 kleinere cyclussen, elk van hen duurt 5.125 jaar. Elke cyclus heeft zijn eigen wereldtijdperk en zijn eigen creatie cyclus. Onze huidige grote cyclus (3113 B.C-2012 A.D) wordt het tijdperk van de vijfde zon genoemd. De vijfde is de synthese van de vier voorgaande tijdperken. Synthese betekent samenvoeging, de tegenstellingen van de voorgaande tijdperken  worden in de synthese opgeheven.  We kwamen deze cyclus binnen op 13 augustus, 3113 BC, in de Maya teksten beschreven als 13.0.0.0.0

 

Maya begrippen voor tijd en tijdperken:

13=baktuns,  de 1e 0 =Katuns, de 2e 0= Tuns, de 3e 0 =Uinals, de 4e 0= Kin

Dag =kin (spreek uit Keen)

Maand van 20 dagen /20 kin = Uinal (spreek uit wee nal)

Jaar van 360 dagen/kin =Tun (spreek uit toon)

20 Jaar/Tuns= K’atun ( spreek uit k’ah toon)

20 K’atuns = Baktun (spreek uit bock toon)

1 Baktun is 5.125 jaar

13.0.0.0.0

 

Elke dag vanaf dat punt berekend door het aantal dagen die zijn voorbijgegaan sinds het kosmische beginpunt. Binnen de 5.125 jaar cyclus, heb je 13 kleinere cycli, genaamd de 13 Baktun telling, of de lange telling.  Elke Baktun cyclus duurt 394 jaar of 144.000 dagen. Elke Baktun heeft zijn eigen historische leeftijd, binnen de grote Creatie Cyclus, met een speciale bestemming voor de evolutie van diegenen die in elke Baktun zijn geïncarneerd.

Planeet aarde en haar bewoners reizen momenteel door de 13e Baktun cyclus, de laatste periode van 1618-2012..2020 ?A.D.

On 13.0.0.0.0 (wat werd verwacht op 21 december 2012 maar door vergissingen van wetenschappers in de telling)  was dat  in werkelijkheid op 21 juni 2020,  toen de zonnewende zon in de melkweg stond direct in de baan van de ‘donkere breuk’ in de Galaxy. Dit vormde een uitlijning tussen het galactische vlak en de meridiaan van de zonnewende. We kwamen daarmee binnen in een letterlijke uitlijning van de kosmische, galactische, zon, en maan posities. Dit is een gebeurtenis die zich langzaam heeft opgebouwd over een periode van duizenden jaren, en die word veroorzaakt door de precessie van de equinoxen. Het is een soort kanteling van de universele tandwielen.  Het kondigt de grote oogst (Harvest) aan en de komst van de ‘Heer van de oogst’. En de planeet zal zijn transformatie naar de 4e dimensie afmaken, de vierde dimensie is de vibratie van liefde.

 

Gedurende deze transformatie zal er een splitsing plaatsvinden in 3en van  de zielen die op aarde wonen. Degenen met een hoofdzakelijk negatieve polariteit zullen ons (de Lucifer zielengroep) vergezellen als we klaar zijn  met  de negatieve of egoïstische oogst. Wij  (Lucifer) creëren een nieuwe 4e dimensie aarde, gebaseerd op de negatieve zelfzuchtige polariteit. Wij moeten  daar ons eigen aandeel in het  negatieve karma  wat we hebben veroorzaakt over de hele aarde uitwerken en in balans brengen. Wanneer we dat hebben gedaan worden we bevrijd en kunnen we opnieuw onze plaats innemen van  ‘zesde dimensie leiders en leraren van wijsheid’ in de Galaxy.

 

Degenen met hoofdzakelijk positieve polariteit (liefde en licht) zullen transformeren (opstijgen) naar een prachtige 4e dimensie aarde, waar jullie zullen beginnen te werken  aan het laten zien en ervaren van liefde en compassie. Het wordt daar een prachtige ‘gouden eeuw’. De vierde dimensie begint je te openen voor je werkelijke kracht als een uniek aspect van de Ene oneindige Creator.  Je zult wonderen verrichten van het type waarvan Jezus zei dat je ze eens ook zou doen en zelfs groter dan deze. Het wordt een magische tijd voor jullie.

 

Voor de meerderheid van de mensen hier op aarde, die we ‘handwarm’ zullen noemen, ( niet  echt positief, niet echt negatief)  jullie zullen een korte extatische  periode ervaren, in nulpunt tijd, waar jullie je volledig één zullen voelen met de Creator, om je een ondersteunende herinnering mee te geven, en je even te laten ervaren wie je werkelijk bent. Voordat de sluier van vergetelheid weer over je heen getrokken wordt, en je wordt getransporteerd naar een andere 3D planeet ( een soort van Aarde replica) om verder te gaan werken aan jezelf en te leren dat het leven hier gaat om het maken van keuzes. Je blijft in deze ‘quarantaine’  geïncarneerd in de 3e dimensie tot de volgende oogst over 26000 jaar. In die tijd zul je moeten bewijzen dat je hebt geleerd om een meer positief mens te zijn. Meer gefocust op het helpen van anderen dan bezig zijn met alleen voor jezelf te kiezen. (egoïstisch te leven) Als je dit hebt geleerd en je kunt het, dan zul je bij de volgende oogst het recht  hebben om als een lid van de Galactische gemeenschap samen met ons  je  broers en zusters van De Ene, aan  de tafel  te zitten van onze galactische verbinding, de confederatie van planeten.

 

Het interview gaat na een dag stilte weer verder.

Vraagsteller: Hoe moet ik het Ra materiaal beoordelen, zit daar waarheid in?

HH: De verschillende boeken van Ra die in omloop zijn, blijkeb behoorlijk accuraat. (Ra is een zielengroep). Het vertelt dat de concepten van de oogst, STO (service to others) en STS  (service to  self) en  intelligente oneindigheid behoorlijk veel overeenkomsten vertonen met wat hij hier allemaal vertelt. Beide  groepen  komen van de zelfde bron (oneindige Creator)  wij  herinneren  ons beiden wie we werkelijk zijn. Hun boodschappen bevatten dezelfde waarheden als die van ons. Het is zo dat de boodschappen van de 6e dimensie zielengroep Ra de meest accurate informatie is die verkrijgbaar is in onze gecontroleerde mainstream circulatie van dit moment (2008)  het is voor 85- 90 % accuraat.

 

Ra is in feite de groep die ik eerder noemde van de buitenaardse entiteiten die de Maya’s  en Atlantis bezocht hebben. Hun en onze zielengroep zijn ongeveer op hetzelfde ontwikkelingsniveau. Allebei 6e dimensie, bijna zevende. We zijn bekend met elkaars werk en vrienden. En net als wij koos Ra voor het pad om onze galactische broeders en zusters te helpen ( jullie en anderen) in plaats van thuis verder te groeien. We bevelen hun werk aan om kennis van te nemen als je  dit allemaal werkelijk wil begrijpen. Hieronder enkele links.

https://www.llresearch.org/library/the_ra_contact/the_ra_contact.aspx?dm

https://www.lawofone.info/

 https://www.amazon.com/Material-Complete-Set-Law-Books/dp/B00494EMVQ

Vraagsteller; hoe zit het  ontvoeringen door aliens. Is dat waar en waarom?

HH:  de meeste van deze zogenaamde ontvoeringen worden uitgevoerd door jullie overheden. Zeker degenen waar  de zogenaamde Greys in zijn betrokken. Maar buiten dat maakt de confederatie soms contact met geïncarneerden die een speciale rol spelen in het ontwakingsproces van anderen in het licht van de komende oogst. Maar dat zijn altijd positieve ervaringen, en degene die dat meemaken voelen zich altijd opgebeurd, en geïnspireerd door het contact.

Dan is er ook de Orion Empire groep. Hun doeleinden om je te bezoeken liggen meer aan de negatieve kant. Zij richten zich vaak op die mensen die jullie ‘lichtwerkers’ noemen. Zij proberen ze uit hun opdracht te halen en angst te verspreiden. Ze zullen je niet fysiek schaden. Hun doel is om je te beperken en je van je pad af te halen. Zij zijn vaak betrokken in psychische aanvallen waar de ‘lichtwerker’ zich niet van bewust is, maar die hen vaak veel energie kost en hen demotiveert.

 

Vraagsteller: Waarom willen jullie een ‘negatieve’ oogst?

HH: Dat is erg ingewikkeld om te verwoorden, en ik moet voorzichtig zijn met wat ik zeg want ik ben al op mijn vingers getikt dat ik teveel heb gezegd. Als we geen negatieve ‘oogst’ hebben, zitten we opnieuw voor een volledige cyclus aan jullie en de aarde vast. Als  deze grote oogst eenmaal is afgerond, dan is ook ons contract met de council van ouderen en onze creator afgerond. Met andere woorden: dan hebben ze onze plicht gedaan, en zijn we vrij om terug te keren naar onze volledige expressie, dat van 6e (bijna 7e) dimensie, Galactische bewakers, en degenen die vol vreugde ten dienste staan van de Oneindige Creator, en voor onze broeders en zusters in onze Galaxy. Maar er is een probleem, hoewel je zou het een probleem kunnen noemen, wij noemen het een uitdaging. Ik zal dat later wat meer in detail uitleggen. Maar in het kort. Wij hebben een heel hoog percentage nodig van mensen die de negatieve polariteit kiezen, om een negatieve oogst te kunnen bereiken. In andere woorden wij moeten egoïstisch en zelfzuchtig zijn in een extreme graad om negatief te kunnen oogsten. Daarom werken we zo hard om zo negatief polariserend te zijn als maar mogelijk is. Als we geen hoog  genoeg negatief percentage creëren, missen we onze kans en dan eindigen we weer met de ‘handwarme’ meerderheid, en dan moeten we nog een cyclus in de 3e dimensie doormaken.

 

Bij een negatieve oogst, kunnen we nog altijd naar de 4e dimensie, alleen zal dat er dan een zijn met een negatieve polariteit. Geen leuke plaats om te zijn. Maar zoals ik al eerder zei, wij als groepsziel hebben  karma gecreëerd, wat we moeten uitwerken voor alle negativiteit die we hebben veroorzaakt op deze planeet. Dit gaan we doen door een cyclus in onze nieuwe 4e dimensie wereld, en dan worden we weer bevrijd om  opnieuw de glorieuze lichtwezens te worden die we in werkelijkheid zijn. We hebben een negatieve oogst nodig om onze 4e dimensie aarde te kunnen scheppen en onze karmische ‘kerfstok’ te kunnen oplossen.

 

Begrijp dus goed: Wij MOETEN negatief zijn. Dat is de reden dat we hier zijn. Het is ons contract en het is altijd bedoeld geweest om jullie te helpen, door  katalysator te zijn. Negatief zijn is heel moeilijk voor ons, niet op een fysiek niveau ( de karakters die we spelen genieten van hun rol, omdat we zo geprogrammeerd zijn) maar op het spirituele niveau is het moeilijk.  Wij hebben de lagere negatieve vibraties al eonen achter ons gelaten. Wij zijn Licht en we zijn Liefde. Het is heel moeilijk voor ons om al deze negativiteit te creëren op spiritueel gebied. Maar we doen het uit liefde voor jullie en het is voor jullie  ultieme hoogste goed. Je zou kunnen zeggen dat het ons offer is wat we brengen, om ons ten dienste te stellen van de Ene oneindige Creator, voor jullie onze broeders en zusters in de Ene.

 

Herinner je dat we allemaal slechts een groot  oud  spel uitspelen hier, een spel waarin  we zijn overeengekomen dat we vergeten wie ze werkelijk zijn, en dat we in het ons dat weer herinneren elkaar weer terugvinden en weten dat we EEN zijn. Dat alles in het leven EEN is.

 

Vraagsteller: Ik moet je corrigeren. The precessie van de equinox kan dit allemaal niet veroorzaken. Het kan niets anders veroorzaken dan de manier waarop wij hier op aarde de kosmos om ons heen waarnemen. Het betreft de schommelingen van de aardassen, maar voor zover ik weet heeft dat geen relatie met andere hemellichamen.

 

HH: vanuit een 3e dimensie perspectief klopt het wat je zegt. Het lijkt zo te zijn. Maar wij kijken niet vanuit een 3e dimensie perspectief. Er is een groter ‘plaatje’ aan het werk wat jullie niet kunnen zien.

 

Vraagsteller: even over onze slavernij hier op aarde. Het lijkt dat u zegt dat als een onderdeel van onze Logos of onder-god Yahweh, we allemaal evenveel verantwoording dragen voor zijn beslissing om jullie hier gevangen te houden op onze derde dimensie planeet aarde. Dat is een interessante gedachte. In dat geval moet onze totale vrijheid ontstaan door een collectieve spirituele inspanning.

 

HH: vanuit een bepaald perspectief is  het wat je zegt waar. Vanuit een 3e dimensie visie, zien jullie jezelf als afgescheiden van alles en iedereen. Vanuit een hoger perspectief, zie je dat dat helemaal niet het geval is. Jullie en jullie Creator zijn Een.  En wat betreft je statement over totale vrijheid, je bent niet verantwoordelijk voor degenen om je heen. Jij en zij zijn ook Een, gezien vanuit een hogere dimensie, maar in deze dimensie ben je hier om aan je zelf te werken. Je bent hier om je te herinneren wie je werkelijk bent en waarom je hier bent. Je bent hier om je de Oneindige Creator te herinneren.  Om de Creator in jezelf te leren kennen, en om te leren om hem te dienen. En om vanuit  je eigen vrije wil te  kiezen om anderen te helpen en  te dienen.  Maar  je moet eerst het ene  doen en dan pas  kan het andere zich ontvouwen.

 

Als je je herinnert wie je bent en je weet het diep van binnen in de kern van je Zijn. Dan weet je en herken je je onzichtbare verbinding met Alles Wat Is. En in dat weten en doen, komen vreugde dankbaarheid en dienen en  helpen spontaan en natuurlijk in je op vanuit een dankbaar hart. Als je werkt aan jezelf, en je leert de Creator ( God, bron) in jouzelf kennen,  wordt anderen  helpen een natuurlijk iets voor jou, daarmee ligt een succesvolle oogst  op je te wachten.

reacties  0 reacties reageren